Reklama
Reklama
Reklama
Veřejnost a doprava

druhého dne konference na vzdělávacím webu Sdružení pro dopravní telematiku.

Seznam přednášek z druhého dne konference: Podpora IDS z IROP v letech 2014 Čistá mobilita z pohledu Ministerstva životního prostředí Projektové záměry KODIS v letech 2014 – 2020 Projektové záměry ROPID v letech 2014–2020 Projektové záměry KORDIS JMK v letech 2014–2020 Projekty EOC v ČR v letech 2014–2020 Aktuální trendy v rozvoji vozidel pro veřejnou dopravu (silniční) Telematika jako nástroj integrace IDS Inteligentní infrastruktura pro IDS Evropské ITS best practices a klíčové zkušenosti k transferu do podmínek ČR Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce / ČESMAD BOHEMIA Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce / ADSSS Moderní způsob zjišťování postojů veřejnosti k veřejné hromadné dopravě osob Výběrová řízení na zajištění dopravní obslužnosti z pohledu dopravce Problematika stanovení minimální ceny dopravního výkonu Certifikační laboratoř OIS www.telematika.cz: Archiv přednášek 20.5.2014. Program celé konference. V prezentaci BUSportálu, která je také k dispozici viz níže, jsme se věnovali silničním vozům - busům. Všechny prezentace by mohly být časem i na webu Institu Jana Pernera, pokud to nastane, opět doplníme odkaz. AKT_TRENDY_BUSY_BUSportal_20052014.pdf Prezentace vznikla až jako druhá, první byl článek na podobné téma, který vyjde co nevidět v Dopravních novinkách PMDP. Bez článku by nebylo prezentace. Přímo na konferenci padla připomínka, že autobusy v prezentaci na záběrech z ČR jsou v převaze fotografované v Čechách a zapomnělo se na Moravu. K tomu jen tolik, že na Moravě zajišťují materiály BUSportálu převážně spolupracovníci redakce a přednost dostaly fotografie z vlastního archivu. Během výběru byla snaha vyvažovat dle výrobců a diverzifikovat i polepy dopravců, na česko-moravské vyvážení se opravdu nemyslelo. Ovšem je patrné, že účastník dával při prezentaci pozor (díky za nalezení chyby). Dotazy a připomínky jsou vítány. Na konferenci redakce v rámci možností pořídila i několik záběrů z průběhu dopoledního programu druhého dne. Nevýhodou souběhu činností je, že sama sebe autorka nefotografovala. Dagmar Braunová

person dabra  date_range 27.05.2014

v rámci veletrhu CZECHBUS v Praze.

Součástí konference byl i workshop k probíhajícímu VaV projektu TA02030435 - Metody a pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů OIS. Progam dále rozšíří workshop k projektu TB0100MD008 - Interoperabilita a standardizace systémů EOC ve veřejné dopravě. Archiv přednášek konference Fotogalerie

person dabra  date_range 27.11.2013

pod záštitou velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov proběhla 5. a 6. listopadu 2013. Sborník.

Jeden z účastníků konference Otakar Konsbul informuje: 5. a 6. listopadu 2013 se uskutečnila každoroční konference na půdě Vojenské akademie Vyškov. Jako vždy zde diskutovali zástupci široké odborné veřejnosti a představitelů AČR, PČR, MD, CDV, VUT a ostatních institucí o tom, jak zlepšit bezpečnost silničního provozu. Z příspěvků účastníků zřetelně vyplynulo, že je nezbytné zaměřit se především na práci s člověkem, na jeho edukaci. Proto jsem navrhl, aby příští konference byla zaměřena na didaktiku. Tedy na "umění učit" všechny účastníky silničního provozu (zejména řidiče), v rámci celoživotního dopravního vzdělávání. Příští ročník konference, který proběhne v podobném termínu v roce 2014, budeme avizovat předem. Obsah sborníku: Podmínky provozu vojenských vozidel a způsoby výcviku k jejich zvládnutí Inteligentní dopravní systémy ve vozidle a jejich vliv na chování řidiče Absence pedagogiky ve vzdělávání a výchově řidičů Odstupy nákladních vozidel Problematika bezpečného odstupu pri špecifickej dopravnej nehode Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti Železniční přejezdy a možnosti zvyšovaní bezpečnosti využitím nízkonákladového zabezpečení Národní výzkum dopravních nehod – vybrané případové studie Stanovení vlivu asistenčních systémů na průběh stability jízdy v rámci projektu E-VECTOORC Zvyšování bezpečnosti silničního provozu v systémovém pojetí Metodika výuky (nejen) v autoškole Trenažery - drahá hračka nebo nutná pomůcka při výcviku řidičů? Bezpečnost provozu vozidel v resortu ministerstva obrany Příprava řidičů – příslušníků Vojenské policie Nebezpečná jízda je drahá Alternativy ve výcviku řidičů vozidel ozbrojených sil SBORNÍK příspěvků z odborné konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil Kontakt: info@okdriver.cz

person dabra  date_range 26.11.2013

Fotografie z konference, odkaz na prezentace.

Organizace ROPID ve spolupráci s ČVUT v Praze Fakultou dopravní pořádala 22. 11. 2013 u příležitosti 20. výročí založení organizace ROPID odbornou dopravní konferenci Integrovaná doprava - mobilita měst a regionů . Prezentace naleznete na www.ropid.cz/konference . Přehled prezentací 1. Železnice jako páteř integrované dopravy Martin Jacura (FD ČVUT) – Železnice a její význam pro integraci veřejné dopravy Jiří Horský (KORDIS) – Železnice v IDS JMK + přestupní uzly Marek Binko (SŽDC) – Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí 2. Preference tramvají a autobusů v zahraničí Steffen Dutsch (TU Dresden) – Preference tramvají v Drážďanech Thomas Werner (MVG) – Preference autobusů v Mnichově 3. Síť Pražské integrované dopravy a preference Martin Jareš (ROPID) – Proměny autobusové sítě PID Miroslav Grossmann (DPP) a Jan Adámek (TSK) – Preference tramvají v Praze Jiří Vodrážka (DPP) – Preference autobusů v Praze

person dabra  date_range 25.11.2013

Ocenění pro dopravní stavbu dostal v rámci tradiční akce ČDS 2012 terminál v Mariánských Lázních.

Trendy v evropské dopravě představil druhý ročník stejnojmenné konference, kterou připravila společnost TOP EXPO CZ ve spolupráci s odbornými garanty. Řada akcí byla zahájena ve večerních hodinách 5. 6. 2013 slavnostním přijetím hostů konference v historických prostorách Staroměstské radnice. Hlavní program pokračoval v Mramorovém sálu Clam-Gallasova paláce celodenní konferencí. Vyvrcholením třídenního programu bylo vyhlášení vítězů 10. ročníku celostátní soutěže ČDS&T 2012 v Betlémské kapli. Řadu akcí završil seminář Smart city Praha, který se uskutečnil na FS ČVUT v Praze, 7. 6. 2013. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONFERENCE. FOTOGALERIE Z AKCE. PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY. ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČDS 2012. TISKOVÁ ZPRÁVA - TITULY (7. 6. 2013). TISKOVÁ ZPRÁVA - NOMINACE (27. 5. 2013). FOTOGALERIE NOMINACE. 2012: Moderní terminál pro autobusy slouží nově cestujícím v Mariánských Lázních

person dabra  date_range 19.06.2013

Michael Holešovský, Certifikovaný senior projektový manažer IPMA B® ČSAD SVT Praha, s.r.o

ClearingCloud_v2.ppt

person dabra  date_range 10.06.2013

Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou 20. – 22. května 2013, Jan Kotík, ČSAD SVT Praha. s.r.o.

Pr30521_CSAD_SV_Praha_seminar_IDS_21_5_2013.ppt

person dabra  date_range 10.06.2013

Tomáš Nielsen, NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o

150521_ids_pravni_pohled_it_v_doprave.pptx

person dabra  date_range 10.06.2013

140 účastníků vyslechlo 35 příspěvků na téma integrovaných dopravních systémů.

V hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil Institut Jana Pernera ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ve dnech 20. - 22. května 2013 už XX. seminář IDS. Semináře se zúčastnilo přibližně 140 osob, a to především organizátoři IDS, participující dopravci v IDS, zástupci krajských úřadů, magistrátů a městských úřadů. Celkem odeznělo 35 příspěvků, ke kterým proběhla věcná diskuze. Karel Kavalec, odborný garant, který seminář moderoval, v úvodu stručně seznámil účastníky s náplní semináře a obsahově uváděl vstupy jednotlivých příspěvků. Jako obvykle i na XX. semináři IDS se příspěvky dotkly všech aspektů IDS, které ve svém souhrnu vytvořily čtyři základní odborné oblasti. První z nich prezentovala v celém rozsahu stav realizace národního standardu elektronického odbavování cestujících v IDS ČR s využitím čipových karet, a to včetně aktuálních problémů. Byl zmíněn program ALFA, který se zabývá homologizací technických parametrů bezkontaktních čipových karet. Druhá odborná oblast náležela problémům dopravní legislativy. Zde se akcentovala problematika 4. železničního balíčku EU, problematika operačního programu Doprava a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020 a konkrétní aplikace soutěží na zajištění dopravní obslužnosti dvou krajů v intencích zákona č. 194/20140 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů a požadavek kodifikace příspěvku státu na dopravní obslužnost regionální železniční osobní dopravou. Ve třetí odborné oblasti byli účastníci semináře seznámeni s činností ČAOVD (České asociace organizátorů veřejné dopravy) v roce 2012 a s informacemi o současné situaci a záměrech IDS Moravskoslezského kraje (ODIS), IDS Jihomoravského kraje (IDS JMK), Pražské integrované dopravy (PID) a IDP (Integrované dopravy Plzeňska). Příspěvky čtvrté oblasti, které souvisejí s problematikou IDS, se např. zabývaly strategií dopravy ČR ve vztahu k IDS, účastí ČD v IDS České republiky, problematikou užití veřejných dat pro IDS, regulací slev jízdného ve veřejné dopravě, využitím geoinformatiky v dopravě a telematickými přístupy k řešení dopravní obslužnosti regionů. Podrobnosti o semináři včetně závěrů a doporučení budou uveřejněny společně se všemi prezentacemi přednášejících na www.perner.cz . Konání příštího, XXI. semináře IDS, bylo doporučeno uskutečnit opět v tomto ročním období ve Žďáru nad Sázavou, a to předběžně ve dnech 19. - 21. 5. 2014, pokud navržený termín nebude ovlivněn nepředpokládanými okolnostmi. Seminář bude opět zaměřen na všechny aktuální problémy IDS, tj. na standardizaci elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě (EOC), související dopravní legislativu, aktuální informace o IDS ČR, návaznou odbornou problematiku na IDS a na financování regionální dopravy. Zájemcům o prezentaci příspěvků se doporučuje předložit organizátorům semináře náměty, pokud možno do 31. ledna 2014, aby tak mohly být zohledněny při tvorbě programu a výběru témat semináře. Karel Kavalec, odborný garant semináře

person dabra  date_range 27.05.2013

v Plzni. Patří marketink do veřejné dopravy? Elektromobilita.

Program druhého dne zahajoval Martin Kalab z marketinku Wiener Linien. V Plzni se mu patrně zalíbilo, přijel už podruhé (i se psem). Marketink dopravních podniků považuje za nezbytný, neboť veřejná doprava má proti sobě těžkou konkurenci, a to osobní automobily. V porovnání s náklady na reklamu v automobilovém průmyslu jsou náklady na sebeprezentaci dopravního podniku nesrovnatelně nízké. První, čím musí veřejná doprava přesvědčit, je cena a kvalita. Pomáhá také politika měst, kde se řízeně komplikuje vjezd aut do center - mýto, nemožnost parkování. Dlouhodobou strategií Vídně je nárůst cestujících v MHD, což se daří. Zajímavým politickým rozhodnutím - experimentem - bylo zlevnění roční jízdenky na symbolických 365 EUR (tj. 1 EURO denně), které vedlo k nárůstu těchto jízdenek a dokonce i nárůstu tržeb. Často je zmiňováno, že v ČR počet cestujících v MHD klesá. V porovnání s Vídní je třeba si uvědomit, že v absolutních číslech je stále MHD v ČR velmi využívaná. V západní Evropě byl už dávno podíl IAD veliký a nárůst cestujících v MHD vychází z nižších čísel. Martin Kalab se zmínil o různých úspěšných reklamních kampaních a také o hudebních produkcích v metru - je sympatické, že pražské metro se o trochu jinou formou o něco podobného zrovna pokouší. K vozovému parku autobusů ve Vídni padla informace o krátkých elektrobusech, kterých má být v centru až 13, jinak se počítá zatím s pěti hybridy. Filip Drápal z ROPIDu zrekapituloval kampaň při změnách v pražské MHD. Ocenil vznikající společnou strategii marketinku ve spolupráci s DPP. Trevor Garrod z Evropské asociace cestujících z Belgie zdůraznil pořebu jednoduchosti, atraktivity a užitné hodnoty MHD. Jako zajímavá se jeví koncepce Plus Bus, kdy platnost jízdenky nekončí na nádraží, ale je do konečné destinace včetně MHD. Wolfgang Backhaus se zabýval významem sociálních sítí, kde není už otázkou, zda je využívat, ale jak. Jan Spousta a Michal Váňa z CDV zejména porovnávali úroveň MHD v ČR ve srovnání se zahraničím. Jan Kincl a Pavel Přikryl vysvětlovali PPP projekt v Plzni v souvislosti s novým depem - než jsme se dostali k tomuto článku, vypadá to, že se podmínky zejména v délce trvání kontraktu mění. Pavel Drdla z DFJP UP rozebíral náležitosti internetových stránek pro MHD. V poslední části konference došlo i na techniku a vozidla. Zástupce společnosti Solaris přiblížil portfolio výrobce s důrazem na elektromobilitu a zdůraznil spolupráci se Škodou Electric, Cegelec a Ekovou. Určitě zajímavá byla informace o možnosti vyrobit trolejbus v délce 24 m, která padla i ze strany Petra Kasenčáka z ŠEL ve spojení s bateriovým pohonem pro úseky bez vedení. Ten také vyhodnotil stávající zkušenosti se sériovým hybridem. Bateriím se věnoval Roman Lesný, který přiblížil systém bateriového hospodářství výměnným způsobem - "netankuje" se proud, ale baterie (výměnou). Mnoho dalšího můžete najít v prezentacích . Uzavíráme materiály ke konferenci a těšíme se na rok 2015, i když se to nezdá skoro možné, třeba bude ještě lepší. Dagmar Braunová Ohlédnutí za první částí konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava: Trolejbusy nově v Montrealu a Leedsu, průzkum pohybu ve městě z dat telefonních operátorů, kartové systémy nejen v Londýně, udržitelný život ve městě a zajímavá komplexní řešení a mnoho dalšího .... Plzeňské historické busy vyjely v rámci konference o městské dopravě. První veřejné představení plzeňského městského autobusu Škoda 706 RTO Obecné zhodnocení konference a odkazy. Fotogalerie

person dabra  date_range 11.05.2013
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací