Reklama
Reklama
Reklama
Veřejnost a doprava

PMPD plánuje ukončení služeb spojených s Plzeňskou kartou na pobočce České spořitelny v OC Tesco k 31.3.2016

Končí možnost požádat si o Plzeňskou kartu na pobočce České spořitelny v OC Tesco na Rokycanské. Z důvodu nízkého zájmu končí k 31. březnu možnost podat žádost o výměnu nebo o vydání nové Plzeňské karty na pobočce České spořitelny v Obchodním centru Tesco na Rokycanské. Pobočka na Lochotíně bude i nadále k dispozici klientům Plzeňských městských dopravních podniků, a.s., (PMDP). „Pobočka na Rokycanské je od uvedení této služby v listopadu loňského roku využívána klienty PMDP jen minimálně, a proto nyní hledáme společně s Českou spořitelnou vhodnou alternativu, která by vhodně doplnila stávající tři odbavovací místa“ vysvětluje Kateřina Fránová, tisková mluvčí PMDP. Pokud zákazník podá žádost na Rokycanské do 21. února včetně, bude nová karta připravena k vyzvednutí ještě na této pobočce. Od 22. února až do 31. března se budou na této pobočce žádosti nadále přijímat s tím, že vydání karty následně proběhne v Zákaznickém centru PMDP na Denisově nábřeží 12. Do konce února bude zveřejněna adresa nové pobočky České spořitelny, která služby spojené s Plzeňskou kartou převezme. Kateřina Fránová e-mail: franova@pmdp.cz Mobil: +420 724 542 152

person pepvy  date_range 18.02.2016

v rámci veletrhu Czechbus 2015 24. 11. 2015.

Přestupní terminály jako prvek pro rozhodování cestujícího Preference veřejné dopravy v intravilánu Preference veřejné dopravy v praxi – přínosy i problémy Sdružený tramvajový a autobusový pás a>

person dabra  date_range 20.01.2016

proběhla 5. 5. 2015 v Praze. Prezentace ke stažení.

Konferenci pořádala Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) ve spolupráci s Společenstvím autodopravců Čech a Moravy (SAČM) a Odborovým svazem v dopravě (OSD) v prostorách Dopravní fakulty ČVUT. Prezentace ke stažení KVALITNÍ EVIDENCE JAKO NÁSTROJ K ŘEŠENÍ DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE V SILNIČNÍ DOPRAVĚ, Jan TICHÝ Prognóza vývoje a struktury zaměstnanosti v odvětví Silniční nákladní doprava do r. 2033, Věra Havlíčková Ekonomické důsledky aplikace německého zákona o minimální mzdě a jeho možný vliv na zaměstnanost v odvětví dopravy v ČR, Michal Nádeníček SAČM 1., Lubomír Ondroušek SAČM 2., Lubomír Ondroušek ODBORNÁ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU: proč, jak a na čem pracuje? Martin Potůček MZDY V DOPRAVĚ, Zdeněk Říha Jan Tichý ze spolku IODA o průběhu konference informuje: Konference byla velmi zajímavá a na závěr proběhla pěkná diskuse. Bohužel jsem si uvědomil, že bez nějakého odborného moderování řešení tohoto problému (do značné míry způsobeného netransparentností informací od dopravců a nízkého ohodnocení řidičů vzhledem k jejich osobnímu životu) k nějakému posunu stěží dojde, neboť je potřebná diskuse všech zúčastněných subjektů. Je třeba, aby diskuse probíhala ve smyslu toho, co kdo může udělat pro to, aby se současný stav změnil k lepšímu a aby nebyla diskuse jen v rovině - toto my nemůžeme a kdo to zaplatí. To znamená, aby byla diskuse pozitivně motivována a aby se všicihni účastníci stali aktivními řešiteli problému a ne jen pasivními příjemci návrhů jiné sféry. Z diskuse mj. vyplynulo, že mnoho věcí, které byly na silnici postupně vlivem tržního prostředí a nutnosti konkurovat (hlavně cenou) zrušeny a do značné míry právě ty pálí silniční dopravu, na železnici zůstaly zachovány (strojvedoucí není živnostník, probíhá jejich zácvik atd.) a tudíž si vlastně problémy s nedostatkem řidičů silniční doprava způsobuje sama. Ale těžko hledat východiska, jak z toho ven.

person dabra  date_range 18.05.2015

3. ročník mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava proběhl 21. – 22. 4. 2015 v Plzni.

Mezinárodní konference, která už při prvním ročníku zaujala svoji úrovní a nasadila sama sobě vysokou laťku, měla v rámci třetího ročníku výhodu zavedené akce. Organizace už po třetí šlapala jako hodinky, sál byl zaplněný lidmi z oboru a přednášející byli z celého světa s důstojným zastoupením "domácích". 21.4.2015: FOTOGALERIE I. 22.4.2015: FOTOGALERIE II. Velký prostor v rámci tématu multimodality získaly paradoxně způsoby cestování, které jsou individuální. Možná odpor, který v PMDP panuje ke slovu "hromadná", trochu vzdálil zaměření konference od dopravy, která je ne-li tedy hromadná, ale společná. Téma se často stáčelo k využívání osobních automobilů ve sdílení s tím, že současná mladá generace je ochotná automobily používat, aniž by je potřebovala vlastnit. Například ve Stockholmu mladí lidé nemají mnohdy vůbec řidičské oprávnění. Sdílením automobilů by se snížil celkový počet automobilů, ale zda by to snížilo hodiny provozu automobilů, až tak zřejmé není. Navíc v prostředí, kde v určitou dobu všichni jedou do práce a z práce, na víkend a z víkendu, je těžké si rozumné sdílení představit, snad jen při nákupech a dalších aktivitách rozložených během dne a týdne. O nesporných nevýhodách "půjčeného" auta nemluvě. Dalším velkým tématem byla cyklistika, což je sice ekologická, ale opět individuální doprava. Do středu měst by se měla vrátit především chůze jako přirozený pohyb a zklidnění městských zón by pak mělo být pro chodce motivací k využití celého prostoru (příkladem byly zkušenosti z Vídně). Do těchto zón by se pak měli lidé dopravovat městskou dopravou spolu s ostatními "hromadně". V pořadí priorit je tedy na prvním místě chodec, na druhém uživatel veřejné (hromadné) dopravy, až na třetím cyklista a na posledním automobilista, sdílený či privátní. Zatraktivnění veřejné společné dopravy je naprosto nezbytnou součástí tendence k uvolnění veřejného prostoru od automobilu jako symbolu individuální "svobody". Mobilita je po bydlení a jídlu pro člověka v současnosti nejdůležitější potřebou. V dopravě se ukrývá obrovský potenciál, a i proto se objevují stále noví hráči na tomto trhu, který se i díky digitalizaci a telematice bouřlivě rozvíjí. Na pořadu dne je integrace dopravy a stále dokonalejší komunikační metody. Tady se objevuje i téma ztráty soukromí při využívání nejrůznějších systémů jak pomocí karet či telefonů. Bylo připomenuto, že individualizované privátní informace jsou zde chráněny v maximální možné míře. Paradoxem je, že se lidé zbavují svého individuálního soukromí zcela dobrovolně např. na sociálních sítích, zatímco data využívaná z odbavovacích systémů jsou vždy použita agregovaně, např. pro plánování, tedy pro vylepšení dopravních služeb. V širším kontextu se rozebírala i problematika veřejné dopravy zdarma od absolutního řešení po vybrané skupiny. Každopádně doprava, která nemá žádné elektronické odbavovací zázemí, ušetří na všech těchto systémech, jejich výrobce a obsluhu připravuje o práci a zároveň se tak přichází i o cennou zpětnou vazbu. Tady bych všem doporučila zejména české zkušenosti z Frýdku-Místku, které se však objevily loni na jiné konferenci. Na plzeňské konferenci zaznělo, že nezpoplatněná veřejná doprava dává smysl u měst okolo 50-80 tisíc obyvatel (je to zcela v souladu - Frýdek-Místek má 60 tisíc). Vrátíme-li se k tématu zvýšení atraktivity veřejné dopravy, pak je potěšující zaznamenat, že je dopravcům, kteří jsou ve velkých městech přímo městy řízeni a dotováni, stále více dovoleno se věnovat vlastnímu marketinku. Náklady na marketink musí nést objednatel, pro kterého to není bohužel položka, která přímo řeší to, co si objednává, tedy dopravu. I tak to jsou prostředky naprosto nesrovnatelné s konkurencí - výrobci osobních automobilů pro veřejnou dopravu konkurenty určitě jsou. Aktuálně jsou např. populární videoklipy dopravních podniků, které doslova hýbou internetem. Potěšující bylo slyšet i to, že cestování veřejnými dopravními prostředky musí být jednoduché a jasné, a to nejen pro obyvatele toho daného města, ale i pro přijíždějícího "cizince". Cesta vede přes jednotnou jízdenku a odbavení bez nutnosti si předem cokoli zjišťovat a zajišťovat. Tady nezvratnou tendencí je směr k odbavení bezkontaktní bankovní kartou či telefonem přímo ve vozidle s možností papírového dokladu či zpětně dokladu přímo v telefonu. Nikdo už nezpochybňuje úlohu internetu v komunikaci mezi dopravci a cestujícími, ať už přes webové strany či různé sociální sítě, na druhou stranu je zde stále velká skupina "nedigitálních", takže s neztenčenou měrou je třeba se věnovat klasickým informačním kanálům, kterými jsou plakáty, letáky, komunikace v novinách, rozhlase apod. Při zpětné vazbě se dopravce musí snažit o maximální rychlost a otevřenost i za cenu toho, že daný problém nedokáže v daném momentě uspokojivě řešit. Asi poprvé se konference věnovala zahraničním zkušenostem s černými pasažéry a metodikou a technologiemi, které minimalizují tento jev - české posluchače jistě potěšilo, že se tímto problémem dlouhodobě zabývali i v londýnském metru. Trochu méně než v minulých ročnících se konference věnovala dopravním prostředkům. I sem pronikla jasná tendence podpory elektropohonů včetně hybridů, a to také v souvislosti s projektem ZeEUS. Pohledem do přítomnosti a perspektivy kolejových vozidel se přiblížily možnosti ovládání vozidel bez řidiče jako nejslabšího bezpečnostního článku. Možnosti bezpilotních vozidel v oblasti silniční dopravy jsou i vzhledem k souvisejícími požadavky na infrastrukturu podstatně vzdálenější. S krátkým vstupem se představila Škoda Electric a vizionářským závěrem prezentace Solarisu. Tady jen malé upřesnění - jak Škoda Electric jako výrobce elektrovýzbroje, tak Solaris jako karosář operují s počty vyrobených trolejbusů, každý ze svého pohledu. Mnoho z těchto vozidel však padá zároveň do statistik obou. I tak zažívají trolejbusy jedno ze svých nejlepších období. Co se týká silničních vozidel, máme také v Plzni na co těšit. Testování a prezentace moderních elektrobusů a hybridů právě v Plzni, kde probíhá část projektu ZeEUS, se stává pro výrobce určitě zajímavou a prestižní zkušeností. Konference skončila a organizátoři nepochybně už přemýšlejí o dalším ročníku v roce 2017. Potenciál, který se v Plzni vytvořil, je velký a možná by se mohlo pouvažovat o dalším posunu a podobně jako na kongresech UITP (letos v Miláně) expandovat více ve výstavní oblasti, kde ovšem je zejména umístění více vozidel limitováno možnostmi areálu Parkhotelu. Co se týče vozidel, tradičním vystavovatelem je slovenský karosář Rošero-P, který přivezl svůj malokapacitní vůz a skupinu CNHI zastupoval Heuliez Bus (předváděcí vozidlo Iveco CR). Pochvala patří Škodě Electric, která představila dva trolejbusy v různých karosériích a elektrobus - tím se zároveň nepřímo prezentoval Solaris, Iveco Bus a SOR. V oblasti přednášek by bylo dobré možná posílit zpět téma společné (hromadné) dopravy a chodců a cyklistiku pouze zařazovat do tohoto kontextu. Téma sdílení osobních automobilů snad jen tehdy, pokud to má nějaký prokazatelný efekt vzhledem k podpoře společné dopravy. Prospěšné pro všechny by bylo dostat do auditoria větší zastoupení politiků na všech úrovních, protože mnohá užitečná a progresivní řešení jsou na politických rozhodnutích přímo závislá. Na viděnou v roce 2017 v Plzni. Dagmar Braunová Shrnutí doplňujeme záběry na vybrané prezentující a prezentace. Prezentace ke stažení www.konference.pmdp.cz

person dabra  date_range 26.04.2015

Z druhého dne 3. ročníku mezinárodní konference s účastníky z 15 zemí 21. – 22. 4. 2015 v Plzni. Expozice vystavovatelů.

Záběry na prezentující pravděpodobně doplní informace o průběhu konference po jejím zakončení. Fotogalerie I. Obrazem: Ve vybraných vozidlech PMDP platba bezkontaktní bankovni kartou www.konference.pmdp.cz

person dabra  date_range 22.04.2015

Z prvního dne 3. ročníku mezinárodní konference s účastníky z 15 zemí 21. – 22. 4. 2015 v Plzni.

Podobnou fotomozaiku připravíme i z průběhu druhého dne. Prostor dostanou i expozice vystavovatelů. Záběry na prezentující pravděpodobně doplní informace o průběhu konference po jejím zakončení. www.konference.pmdp.cz

person dabra  date_range 21.04.2015

Konferenci zorganizoval francouzský dopravní institut IFSTTAR na svém pracovišti v Lille. Fotografie veřejné dopravy v Lille . Prezentace z konference City-HUB na veletrhu Czechbus.

Konference byla rozdělena na dvě sekce: „Koncept městských přestupních uzlů“ a „Metodika monitoringu a hodnocení“ a kulatý stůl na téma „City-HUB Model – Doporučení pro evropské přestupní uzly“. Jednání se zúčastnili - vedle všech 9 výzkumných a konzultačních institucí, zapojených do projektu – zástupci potenciálních uživatelů výsledků projektu. Těmi jsou nejen provozovatelé dopravních terminálů a dopravci, ale především uživatelé dopravních služeb – cestující a také představitelé veřejné správy. Českými prezentanty na konferenci byli výzkumní pracovníci z Centra dopravního výzkumu a zástupci pražského Dopravního podniku a Správy železniční dopravní cesty; bohužel u nás obtížně hledáme nezávislou organizaci skutečně zastupující zájmy cestující veřejnosti. řednášky první sekce se zaměřily na potřeby, zkušenosti a požadavky uživatelů městských dopravních terminálů a na možnosti, které pro jejich řešení nabízí „City-HUB model“, stěžejní výstup projektu. Podrobněji pak byla popsána metodika pro úspěšné řešení dopravních uzlů a byly prezentovány dobré praktické příklady. V odpolední sekci byly prezentovány ekonomické a sociální vlivy a efekty přestupních terminálů, které představují nejen dopravní uzel, ale většinou vytvářejí vhodné místo pro obchody a služby a zatraktivňují celou oblast pro místní rezidenty a pracující. Projekt se zabýval i předpoklady, potřebnými pro úspěšnou funkci terminálů a reakcí uživatelů. Kulatý stůl na závěr konference otevřel diskusi nad některými otázkami, například jak bude možné závěry a doporučení celoevropského projektu přenést do konkrétních podmínek jednotlivých měst. Třicetiměsíční práce na projektu ukázala, že i když nelze najít jednotný recept na optimální řešení dopravního terminálu, je třeba určité procesy a funkce sjednotit tak, aby zákazník věděl, jak se chovat a co může očekávat a cestování veřejnou dopravou pro něj bylo atraktivní a příjemné. Prezentace z konference City-HUB z veletrhu Czechbus O-projektu-City-HUB.pdf City-HUB-overovaci-studie-Dejvicka.pdf Pozadavky-cestujicich-CzechBUS_2014.pdf CzechBUS_DOPRAVNI-TERMINALY-A-JIZDNI-KOLO.pdf SZDC_Zeleznice-a-prestupni-terminaly-v-CR.pdf Viz www.cityhub-project.eu , kontakt na koordinátora projektu: Professor Andrés Monzón UPM/TRANSyT Madrid, Spain Tel: +34913365373 Email: andres.monzon@upm.es Kontakt v ČR: jan.spousta@cdv.cz Fotografiemi připomínáme jednak konferenci, ale prohlédneme si také dopravu v metropolitní oblasti Lille, které je se svými 1 a čtvrt milionem obyvatel čtvrtou největší aglomerací ve Francii. Jan Spousta

person dabra  date_range 08.03.2015

v rámci veletrhu Czechbus 2014.

Jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 proběhla 21. 11. 2014 v Praze odborná konference „Elektrické autobusy pro město III“, zaměřená na problematiku autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury za účasti téměř 120 manažerů, specialistů, učitelů, studentů a dalších zájemců o danou problematiku. Podrobné informace a odkazy na prezentace

person dabra  date_range 26.11.2014

Odborná konference o interoperabilitě a standardizaci systémů elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě.

Archív přednášek Fotogalerie

person dabra  date_range 24.11.2014

Odkazy na prezentace. Záběry plynových autobusů na Czechbusu 2014.

19. listopadu proběhla jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 konference . Mezi významnými hosty z řad dopravních podniků vystoupil i Josep Sarrato Ariño z TMB Barcelona, kde mají zkušenosti s provozem 400 městských CNG autobusů. Zkušenosti s využitím stlačeného zemního plynu v autobusové dopravě prezentovali i čeští dopravci. PREZENTACE TMB (Barcelona): VISION OF A COMPANY USER CNG "pdf" TMB (Barcelona): : VISION OF A COMPANY USER CNG "ppt" DPMB: Po Brně zeleně levně "ppt" CDV: Plynofikace MHD a kvalita ovzduší. "pptx" ČPS: CNG – nejlepší řešení pro čistá města "ppt" IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI "pdf" DPKV: Plynofikace vozového parku MHD Karlovy Vary "ppt" ČSAD MHD Kladno: Využití CNG ve veřejné autobusové dopravě "odp" Využití CNG ve společnosti COMETT PLUS Tábor "ppsx" Wi-Fi připojení doprovodných programů zajistil Mobilboard

person dabra  date_range 21.11.2014
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací