'Uvažovat globálně, jednat lokálně' bylo mottem letošní mezinárodní konference
© BUSportál

3. ročník mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava proběhl 21. – 22. 4. 2015 v Plzni.
3. ročník mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava proběhl 21. – 22. 4. 2015 v Plzni.
Mezinárodní konference, která už při prvním ročníku zaujala svoji úrovní a nasadila sama sobě vysokou laťku, měla v rámci třetího ročníku výhodu zavedené akce. Organizace už po třetí šlapala jako hodinky, sál byl zaplněný lidmi z oboru a přednášející byli z celého světa s důstojným zastoupením "domácích".
21.4.2015: FOTOGALERIE I.
22.4.2015: FOTOGALERIE II.
Velký prostor v rámci tématu multimodality získaly paradoxně způsoby cestování, které jsou individuální. Možná odpor, který v PMDP panuje ke slovu "hromadná", trochu vzdálil zaměření konference od dopravy, která je ne-li tedy hromadná, ale společná. Téma se často stáčelo k využívání osobních automobilů ve sdílení s tím, že současná mladá generace je ochotná automobily používat, aniž by je potřebovala vlastnit. Například ve Stockholmu mladí lidé nemají mnohdy vůbec řidičské oprávnění. Sdílením automobilů by se snížil celkový počet automobilů, ale zda by to snížilo hodiny provozu automobilů, až tak zřejmé není. Navíc v prostředí, kde v určitou dobu všichni jedou do práce a z práce, na víkend a z víkendu, je těžké si rozumné sdílení představit, snad jen při nákupech a dalších aktivitách rozložených během dne a týdne. O nesporných nevýhodách "půjčeného" auta nemluvě. Dalším velkým tématem byla cyklistika, což je sice ekologická, ale opět individuální doprava. Do středu měst by se měla vrátit především chůze jako přirozený pohyb a zklidnění městských zón by pak mělo být pro chodce motivací k využití celého prostoru (příkladem byly zkušenosti z Vídně). Do těchto zón by se pak měli lidé dopravovat městskou dopravou spolu s ostatními "hromadně". V pořadí priorit je tedy na prvním místě chodec, na druhém uživatel veřejné (hromadné) dopravy, až na třetím cyklista a na posledním automobilista, sdílený či privátní.

Zatraktivnění veřejné společné dopravy je naprosto nezbytnou součástí tendence k uvolnění veřejného prostoru od automobilu jako symbolu individuální "svobody". Mobilita je po bydlení a jídlu pro člověka v současnosti nejdůležitější potřebou. V dopravě se ukrývá obrovský potenciál, a i proto se objevují stále noví hráči na tomto trhu, který se i díky digitalizaci a telematice bouřlivě rozvíjí. Na pořadu dne je integrace dopravy a stále dokonalejší komunikační metody. Tady se objevuje i téma ztráty soukromí při využívání nejrůznějších systémů jak pomocí karet či telefonů. Bylo připomenuto, že individualizované privátní informace jsou zde chráněny v maximální možné míře. Paradoxem je, že se lidé zbavují svého individuálního soukromí zcela dobrovolně např. na sociálních sítích, zatímco data využívaná z odbavovacích systémů jsou vždy použita agregovaně, např. pro plánování, tedy pro vylepšení dopravních služeb.

V širším kontextu se rozebírala i problematika veřejné dopravy zdarma od absolutního řešení po vybrané skupiny. Každopádně doprava, která nemá žádné elektronické odbavovací zázemí, ušetří na všech těchto systémech, jejich výrobce a obsluhu připravuje o práci a zároveň se tak přichází i o cennou zpětnou vazbu. Tady bych všem doporučila zejména české zkušenosti z Frýdku-Místku, které se však objevily loni na jiné konferenci. Na plzeňské konferenci zaznělo, že nezpoplatněná veřejná doprava dává smysl u měst okolo 50-80 tisíc obyvatel (je to zcela v souladu - Frýdek-Místek má 60 tisíc).

Vrátíme-li se k tématu zvýšení atraktivity veřejné dopravy, pak je potěšující zaznamenat, že je dopravcům, kteří jsou ve velkých městech přímo městy řízeni a dotováni, stále více dovoleno se věnovat vlastnímu marketinku. Náklady na marketink musí nést objednatel, pro kterého to není bohužel položka, která přímo řeší to, co si objednává, tedy dopravu. I tak to jsou prostředky naprosto nesrovnatelné s konkurencí - výrobci osobních automobilů pro veřejnou dopravu konkurenty určitě jsou. Aktuálně jsou např. populární videoklipy dopravních podniků, které doslova hýbou internetem. Potěšující bylo slyšet i to, že cestování veřejnými dopravními prostředky musí být jednoduché a jasné, a to nejen pro obyvatele toho daného města, ale i pro přijíždějícího "cizince". Cesta vede přes jednotnou jízdenku a odbavení bez nutnosti si předem cokoli zjišťovat a zajišťovat. Tady nezvratnou tendencí je směr k odbavení bezkontaktní bankovní kartou či telefonem přímo ve vozidle s možností papírového dokladu či zpětně dokladu přímo v telefonu.

Nikdo už nezpochybňuje úlohu internetu v komunikaci mezi dopravci a cestujícími, ať už přes webové strany či různé sociální sítě, na druhou stranu je zde stále velká skupina "nedigitálních", takže s neztenčenou měrou je třeba se věnovat klasickým informačním kanálům, kterými jsou plakáty, letáky, komunikace v novinách, rozhlase apod. Při zpětné vazbě se dopravce musí snažit o maximální rychlost a otevřenost i za cenu toho, že daný problém nedokáže v daném momentě uspokojivě řešit. Asi poprvé se konference věnovala zahraničním zkušenostem s černými pasažéry a metodikou a technologiemi, které minimalizují tento jev - české posluchače jistě potěšilo, že se tímto problémem dlouhodobě zabývali i v londýnském metru.

Trochu méně než v minulých ročnících se konference věnovala dopravním prostředkům. I sem pronikla jasná tendence podpory elektropohonů včetně hybridů, a to také v souvislosti s projektem ZeEUS. Pohledem do přítomnosti a perspektivy kolejových vozidel se přiblížily možnosti ovládání vozidel bez řidiče jako nejslabšího bezpečnostního článku. Možnosti bezpilotních vozidel v oblasti silniční dopravy jsou i vzhledem k souvisejícími požadavky na infrastrukturu podstatně vzdálenější. S krátkým vstupem se představila Škoda Electric a vizionářským závěrem prezentace Solarisu. Tady jen malé upřesnění - jak Škoda Electric jako výrobce elektrovýzbroje, tak Solaris jako karosář operují s počty vyrobených trolejbusů, každý ze svého pohledu. Mnoho z těchto vozidel však padá zároveň do statistik obou. I tak zažívají trolejbusy jedno ze svých nejlepších období. Co se týká silničních vozidel, máme také v Plzni na co těšit. Testování a prezentace moderních elektrobusů a hybridů právě v Plzni, kde probíhá část projektu ZeEUS, se stává pro výrobce určitě zajímavou a prestižní zkušeností.

Konference skončila a organizátoři nepochybně už přemýšlejí o dalším ročníku v roce 2017. Potenciál, který se v Plzni vytvořil, je velký a možná by se mohlo pouvažovat o dalším posunu a podobně jako na kongresech UITP (letos v Miláně) expandovat více ve výstavní oblasti, kde ovšem je zejména umístění více vozidel limitováno možnostmi areálu Parkhotelu. Co se týče vozidel, tradičním vystavovatelem je slovenský karosář Rošero-P, který přivezl svůj malokapacitní vůz a skupinu CNHI zastupoval Heuliez Bus (předváděcí vozidlo Iveco CR). Pochvala patří Škodě Electric, která představila dva trolejbusy v různých karosériích a elektrobus - tím se zároveň nepřímo prezentoval Solaris, Iveco Bus a SOR. V oblasti přednášek by bylo dobré možná posílit zpět téma společné (hromadné) dopravy a chodců a cyklistiku pouze zařazovat do tohoto kontextu. Téma sdílení osobních automobilů snad jen tehdy, pokud to má nějaký prokazatelný efekt vzhledem k podpoře společné dopravy. Prospěšné pro všechny by bylo dostat do auditoria větší zastoupení politiků na všech úrovních, protože mnohá užitečná a progresivní řešení jsou na politických rozhodnutích přímo závislá.

Na viděnou v roce 2017 v Plzni.
Dagmar Braunová
Shrnutí doplňujeme záběry na vybrané prezentující a prezentace.

Prezentace ke stažení
www.konference.pmdp.cz

'Uvažovat globálně, jednat lokálně' bylo mottem letošní mezinárodní konference
© BUSportál
'Uvažovat globálně, jednat lokálně' bylo mottem letošní mezinárodní konference
© BUSportál
'Uvažovat globálně, jednat lokálně' bylo mottem letošní mezinárodní konference
© BUSportál