Novinky IODA: nové logo, nový web, nová data
Náhled na nové webové stránky spolku IODA. Zdroj: IODA

Databáze IODA obsahuje více než 70 000 údajů v přibližně 550 datových řadách. V databázi dokumentů VýRočenky je uloženo přes 400 zdrojových dokumentů.
Reklama
Databáze IODA obsahuje více než 70 000 údajů v přibližně 550 datových řadách. V databázi dokumentů VýRočenky je uloženo přes 400 zdrojových dokumentů.
Spolek IODA, který provozuje stejnojmenný web, na němž lze nalézt statistická data z oblasti dopravy a ekonomiky dopravy, přišel během září s několika výraznými novinkami. Byly spuštěny nové webové stránky, představeno nové logo a doplněny zcela nové údaje.

Tou nejviditelnější novinkou je spuštění nových internetových stránek, jejichž grafika a celkové uspořádání přispívá k lepší orientaci webu. Nejen stávající uživatele jistě potěší rozšíření databáze o mapové podklady. Ty prozatím obsahují mapy z oblasti železniční dopravy, postupem času budou doplněny i mapové podklady znázorňující silniční či vodní sítě, plánované výstavby dopravní infrastruktury a podobně. Přibyl také odkaz publikace, který má za cíl seznámit širokou veřejnost s odbornými díly vydanými přímo spolkem nebo díly, na kterých se členové spolku IODA spolupodíleli. Rychlé odkazy umístěné v pravé horní části úvodní stránky pak doplňují přímé vstupy do vlastní databáze IODA a do databáze VýRočenky, která je nedílnou součástí projektu IODA.

Nové logo je užíváno společně se spuštěním nových stránek, jeho autorem je grafik Vladimír Schmid. Kromě vlastního názvu IODA má představovat jeho poslední písmeno cestu (v tomto případě dálniční nadjezd) a číslovku čtyři. Číslovku lze chápat jako zástupce číselných dat (která jsou předmětem zájmu IODA) i jako vytyčení čtyř cílů celého projektu (databáze IODA, VýRočenky, Publikace, Mapy).

Novinkou jsou též rozšířená data o automobilovém i železničním průmyslu. Sledovat tak lze například vývoj počtu silničních vozidel vyrobených v ČR dle sdružení AutoSAP (datové řady 639 až 643) nebo počet zaměstnanců a obrat podniků sdružených v ACRI (datové řady 637 a 638). Dále byly doplněny informace SŽDC o provozu na české železnici (počet dopravců, podíl dopravců na výkonech, počet přidělených tras, objem vlkm a hrtkm, datové řady 508 až 513) a informace ŘLP o leteckém provozu (počet pohybů ve vzdušném prostoru a na letištích, datové řady 633 a 634). Mnoho subjektů budou jistě zajímat i trendy v silniční a železniční přepravě osob a zboží pravidelně zveřejňované Ministerstvem dopravy ČR. V databázi lze nově nalézt také doplněné informace o příjmech a výdajích Státního fondu dopravní infrastruktury nebo informace o délce protihlukových stěn postavených v silniční síti (datová řada 648).

V současné době databáze IODA obsahuje více než 70 000 údajů v přibližně 550 datových řadách. V databázi dokumentů VýRočenky je pak uloženo přes 400 zdrojových dokumentů.

TZ IODA

Novinky IODA: nové logo, nový web, nová data
Propagační leták k databázím IODA a VýRočenky. Zdroj: IODA