Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní politika

Ve čtvrtek 19. května si členové Asociace Středočeských dopravců se svými hosty připomněli významné výročí. Zájmové sdružení dopravců ve Středních Čechách vzniklo v březnu 1992.

Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech (ADSSS) během třiceti let: Po roce 1989 se velké národní podniky ČSAD KNV rozpadají na menší podniky, které se následně postupně privatizují. Změny dopadají i na oblast Středních Čech, kde po roce 1990 končí svoji činnost národní podnik ČSAD – KNV Praha, který zabezpečoval dopravu osobní, nákladní, spediční a další služby s dopravou spojené. Z podniku, který měl před rokem 1989 téměř 15 000 zaměstnanců, vzniká řada menších státních podniků a postupně dochází k jejich privatizaci. Vlastníci a manažeři, se ocitli v zcela novém prostředí a brzy zjistí, že je potřeba vzájemně spolupracovat, předávat si zkušenosti, řešit společné problémy a hájit své zájmy při jednáních se státní správou. Na neformálních setkáních postupně vzniká myšlenka založit zájmové sdružení dopravců. 11. března 1992 šestnáct ředitelů státních podniků na svém jednání v Praze zakládá asociaci dopravců, která se následně mění na Asociaci dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech (ADSSS). Členy představenstva byli zvoleni pánové Antonín Chrástecký – ČSAD Rakovník, František Neterda – ČSAD Benešov, Radomír Ryml – ČSAD Mladá Boleslav a Bohuslav Březina – ČSAD Kutná Hora. V revizní komisi zasedli pánové Milan Patka – ČSAD Ingsped Praha, Zdeněk Kolář – ČSAD Technické a zásobovací služby Praha a Ivan Ďurmek – ČSAD Slaný. ADSSS je od svého začátku aktivně zastoupena ve Sdružení ČESMAD BOHEMIA a Svazu dopravy ČR. Navazuje spolupráci s "moravskou" asociací ADSSF (Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska), jejímž vyústěním byla Společná deklarace o spolupráci podepsána 5. ledna 1999 v Buchlovicích. Vzájemné úzké vazby mezi oběma asociacemi existují dodnes. ADSSS postupně získává prestiž a autoritu i v jiných dopravních sdruženích, u státních orgánů a dalších institucí. Od roku 2000 probíhají pravidelná jednání s odbory dopravy okresních úřadů. Od vzniku Krajů je nastavena intenzivní spolupráce s odborem dopravy Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, resp. jeho příspěvkovou organizací ROPID. Při přípravách nových legislativních předpisů v oblasti nákladní a osobní dopravy ADSSS spolupracuje i s Ministerstvem dopravy. Podílela se i na vzniku „Programu na obnovu vozového parku autobusů“, který významně přispěl ke zlepšení technického stavu autobusů. Díky svým aktivitám si ADSSS získává prestiž i u jiných nově vzniklých dopravních společností, z nichž se některé stávají jejími členy. V roce 1994 má již 20 členů a postupně se rozrůstá na 23 členů (s celkem 4 200 zaměstnanci). Mezi členy představenstva, kteří dlouhodobě, po několik volebních období, hájili zájmy ADSSS patří zejména viceprezidenti Jan Kotík, Vladimír Hráský, Jan Čermák, Bohumil Krauz a František Neterda, který působí v představenstvu od vzniku ADSSS dosud. Kromě funkce viceprezidenta byl 16 let jejím prezidentem. V revizní komisi dlouhodobě pracují Radislav Rožánek a Ludomír Landa. V posledních letech, tak jak do vedení členských firem přicházejí nové tváře, dochází i ke změnám v představenstvu ADSSS. Ve volbách v roce 2012 je novým prezidentem zvolen za tehdejší Veolii Transport Praha Daniel Adamka. Viceprezidenty za ČSAD Střední Čechy Štěpán Ševčík, za KD SERVIS Vladimír Hráský a za PROBO BUS František Neterda, dosavadní dlouholetý prezident. V ADSSS následně dochází k postupnému předávání znalostí a pravomocí nové generaci zástupců členských společností. Posledních pět let představenstvo ADSSS pracuje ve složení Daniel Adamka jako její prezident, František Neterda a Štěpán Ševčík jako viceprezidenti. Na chod ADSSS dohlíží Revizní komise (Kontrolní komise), Ludomír Landa - předseda a její členové Radislav Rožánek a Pavel Kopřiva (do roku 2021). ADSSS od svého začátku hájí zájmy a práva svých členů. V minulosti zejména vůči okresním úřadům, nyní Středočeskému kraji, Hlavnímu městu Praha, organizátorům dopravy ROPID a nově vzniklému IDSK. Oboustranná spolupráce a komunikace je ku prospěchu všech stran. Asociace je také důležitým odborným členem při jednání o nových zákonech, vyhláškách, o cenovém výměru Ministerstva financí. Účastní se vyjednávání, mezi zaměstnavateli (Svazem dopravy ČR) a odbory při uzavírání Kolektivní smlouvy vyššího stupně. Zástupce ADSSS je členem Tripartity Středočeského kraje za odvětví doprava. Při ohlédnutí za uplynulými 30 lety je zřejmé, že ADSSS ve prospěch svých členů odvedla mnoho práce. Vždyť nejen doprava, ale i celé národní hospodářství se od roku 1989 postupně zcela změnilo a na to bylo třeba pružně reagovat. ADSSS za 30 let díky svým členům a všem partnerům, s nimiž věcně a bez emocí společně řešila problematiku řádného fungování dopravy, získala respekt a vážnost nejen v místě svého působení . Všem, kteří se na tom podíleli, patří za to velké poděkování. Věříme, že i v dalších letech bude ADSSS úspěšně hájit zájmy svých členů a odvětví dopravy. František Neterda, viceprezident ADSSS

person rebus  date_range 20.05.2022

Od konce roku 2022 dostane městské eCitaro nové vysoce výkonné baterie třetí generace a od roku 2023 palivové články od Toyota pro prodloužení dojezdu. V plánu jsou také elektrické dálkové autobusy.

Cílem Daimler Buses je od roku 2030 nabízet v Evropě v každém segmentu pouze lokálně CO2 neutrální vozidla založená na bateriích a vodíku. Nejdříve na jeho evropských klíčových trzích, kde se do roku 2039 budou prodávat již pouze bezemisní vozidla, a v Latinské Americe. Daimler Buses také rozšíří nabídku služeb jako generální dodavatel kompletní elektrické infrastruktury zákazníků. " V segmentu městských autobusů budeme od roku 2030 v Evropě nabízet pouze nová vozila s neutrálními emisemi CO2 a nebudeme investovat do technologie Euro VII ," oznámil 2. května na tiskové konferenci v Mannheimu v rámci eMobility Days ředitel divize Daimler Buses Till Oberwörder. Od roku 2025 uvede výrobce na trh první plně elektrický meziměstský autobus a od konce tohoto desetiletí dálkové autobusy s pohonem na vodíkové palivové články. V souladu s "dvoukolejnou" strategií své mateřské společnosti Daimler Truck se Daimler Buses soustředí jak na bateriové, tak na vodíkové technologie – " protože je to jediný způsob, jak nabídnout přizpůsobená řešení s nulovými emisemi pro různorodé potřeby svých zákazníků ," uvedl Daimler. Volker Wissing, federální ministr pro digitální technologie a dopravu: " Abychom dosáhli našich klimatických cílů, potřebujeme více vozidel s nulovými emisemi. Aktivně podporujeme společnosti veřejné dopravy, aby dekarbonizovaly své vozové parky a poskytly jim odpovídající infrastrukturu. Vyčlenili jsme pro tento účel celkem 1,25 miliardy eur. Náš cíl: do roku 2030 by měl být každý druhý městský autobus elektrifikován .“ Mercedes-Benz eCitaro s palivovým článkem a novými výkonnějšími bateriemi Od roku 2023 Daimler Buses vybaví svůj dříve čistě bateriový městský autobus Mercedes-Benz eCitaro, který se sériově vyrábí od roku 2018, palivovým článkem na bázi vodíku pro prodloužení dojezdu. eCitaro Range Extender je navržen pro použití v městské dopravě. Pohonný systém je i nadále založen na baterii, přičemž palivový článek slouží jen k prodloužení dojezdu, nikoli jako hlavní zdroj energie. Vozidlo je tedy plně elektrický hybridní autobus, který kombinuje oba zdroje energie. Vodík se používá v plynné formě při tlaku 350 bar. Palivové články pro eCitaro Range Extender dodá Toyota Motor Europe (TME). S názvem TFCM2-F-60 se jedná o modul druhé generace, který produkuje výkon 60 kW a lze jej snadno integrovat do střechy autobusu spolu s baterií a nádrží na vodík. Dojezd plně elektrického autobusu tak lze v městském provozu prodloužit na přibližně 400 km u sólo a až 350 km u kloubové verze. Kombinace baterie a palivového článku eliminuje potřebu nabíjení při jízdě. Kromě toho bude Daimler Buses od konce roku 2022 nabízet eCitaro s novou generací vysoce výkonných baterií. Vysokoenergetické lithium-iontové baterie zvýší kapacitu článku baterie o přibližně 50 procent při stejné hmotnosti a umožní spolehlivé dojezdy přibližně 280 kilometrů (pro sólo autobus). Baterie budou použity v eCitaro, eCitaro Range Externder a nedávno představeném plně elektrickém podvozku eO500U z Brazílie. Evropští zákazníci již nyní denně používají více než 600 městských autobusů eCitaro. V Německu v roce 2021 téměř každý druhý nově prodaný plně elektrický městský autobus pocházel od Daimler Buses.

person rebus  date_range 03.05.2022

Díky Environmental Product Declarations získal Solaris a jeho zákazníci informace o environmentálním profilu autobusů Solaris Urbino 18 electric a Solaris Urbino 12 hybrid.

Environmental Product Declaration (EPD) je mezinárodní ekoznačka, která klientům poskytuje spolehlivá data o celém životním cyklu dopadu daného produktu na životní prostředí. Solaris získal své první EPD pro elektrická vozidla Solaris Urbino 18 a hybridní vozidla Solaris Urbino 12 a bude žádat o deklarace pro další své produkty. EPD jsou vypracovány na základě studie LCA (Life Cycle Assessment). Proces posuzování vlivů na životní prostředí zohledňuje všechny fáze životního cyklu výrobku: od těžby a přepravy surovin, přes výrobu komponentů a autobusu a přepravu hotového výrobku k zákazníkovi, až po provoz, údržbu a likvidaci autobusu na konci jeho životního cyklu. Pro získání EPD je nutné projít velmi rozsáhlým ověřovacím procesem, který provádí nezávislý odborník. Tento proces hodnocení je založen na ověření, zda analýza LCA, která je výchozím bodem pro přípravu certifikátu EPD, byla provedena v souladu s PCR (Product Category Rules UN CPC 49112 a 49113), GPI (General Program Instrukce) a normy ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044. Rozsah analýzy LCA je velmi podrobný. Pro fázi před výrobou daného vozidla (UPSTREAM) se provádí posouzení ekologické stopy, které se mimo jiné týká těžby surovin, zpracování základních materiálů používaných pro výrobu komponentů (např. ocel, polyetylen, elastomer, sklo), dokončení všech souvisejících procesů (např. doprava, spotřeba energie a vody) a odpad vzniklý v těchto procesech spolu s nakládáním s nimi. Obdobné posouzení se provádí ve fázi výroby vozidla (CORE), kde je zohledněna i přeprava vozidla z montážního závodu ke konečnému zákazníkovi. V rámci hodnocení fáze provozu vozidla (DOWNSTREAM) se berou v úvahu mimo jiné tyto faktory: výroba a spotřeba paliva nebo elektřiny během fáze provozu, výroba materiálů pro údržbu vozidla, výroba spotřebních materiálů a náhradních dílů (na základě programu preventivní údržby silničních vozidel), odpadů ze spotřebních materiálů a náhradních dílů (na základě programu preventivní údržby silničních vozidel) a vyřazení vozidla z provozu po použití. V této fázi je také stanovena možná míra recyklovatelnosti a využitelnosti podle ISO 22628:2002. „ Ekologické prohlášení o produktu není typickým certifikátem. Měl by být vnímán jako dokument poskytující informace o vlivu produktu na životní prostředí v různých fázích jeho životního cyklu: od těžby surovin, přes výrobu komponentů, dopravu, montáž, použití a údržbu až po jeho likvidaci. EPD potvrzují závazek výrobce měřit a snižovat dopad jejich produktů na životní prostředí a umožňují mu tento dopad velmi transparentně hlásit. Důležité je, že EPD jsou zcela dobrovolnou činností výrobců, ale stále častěji jsou vyžadovány mnoha provozovateli veřejné dopravy. To umožňuje našim koncovým zákazníkům, tedy provozovatelům veřejné dopravy, orientovat se při rozhodování o nákupu nejen cenou, technickými parametry vozu či záručními a servisními podmínkami, ale také vlivem produktu na životní prostředí. Prohlášení o ekologickém produktu tak podporuje informovaná ekologická rozhodnutí a motivuje výrobce, aby řídili své dodavatelské řetězce a výrobní procesy ještě zodpovědnějším způsobem, “ řekl Javier Calleja, generální ředitel společnosti Solaris Bus & Coach. Díky podrobným výpočtům LCA, které jsou pro získání EPD nezbytné, dostávají výrobci důležité informace o vlivu svého výrobku na životní prostředí během celého jeho životního cyklu. Na základě těchto údajů mohou ve svých hodnotových řetězcích identifikovat oblasti, kde stále existuje potenciál pro minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Výpočty LCA například ukazují, jak klíčové je místo, kde jsou e-vozidla provozována, pro posouzení jejich ekologického profilu. Stejný e-bus provozovaný ve Švédsku nebo Francii zanechává v důsledku energetického mixu v těchto zemích mnohem nižší ekologickou stopu než v Polsku. V globální databázi EPD je možné kontrolovat produkty různých výrobců z mnoha průmyslových odvětví. EPD jsou veřejně dostupné na internetu.

person rebus  date_range 20.04.2022

Klimatický plán rakouského hlavního města předpokládá uhlíkovou neutralitu své flotily nejpozději v roce 2040. Kromě osobních aut se alternativní pohony týkají i speciálních automobilů a autobusů.

Nejpozději od roku 2025 nebude hlavní město Rakouska do městského vozového parku pořizovat žádná nová benzinová ani naftová vozidla. Možné výjimky se vztahují na určitá speciální vozidla, pro která do té doby nebudou k dispozici žádné alternativy bez emisí CO2. Město ale i u speciálních vozidel předpokládá, „že se technologie pro vozidla s alternativními pohony vyvine natolik, že na trhu budou dostupné dostatečně fungující alternativy“. Jak v prohlášení města uvádí radní Jürgen Czernohorszky, cílem je zajistit do roku 2040 dosažení uhlíkové neutrality vozového parku města. Vídeňský vozový park tvoří v současnosti tři tisíce vozů, z nich 125 je na elektrický pohon, z toho 82 jsou osobní elektroauta, zbytek tvoří nákladní auta nebo jiné speciální vozy. První vůz pro svoz elektronického odpadu v Rakousku slouží ve Vídni dva roky a druhý od loňského léta. Provoz v praxi sleduje tým z Vídeňské technické univerzity a zkoumané parametry a kritéria přinášejí "pozitivní empirické hodnoty". Město je spokojené s kapacitou a kvalitou baterie, která vyhovuje všem ročním obdobím. Kromě ceny tedy neexistují žádná omezení ve srovnání s konvenčními vozy na svoz odpadu. Přeměna na elektrické pohony postupuje i u autobusů: Wiener Linien nedávno zahájila výstavbu kompetenčního centra pro elektrické autobusy jižně od hlavního města odkud bude vyjíždět 52 e-busů.

person rebus  date_range 19.04.2022

Sektor dopravy po překonání covidové krize negativně ovlivňují důsledky válečného konfliktu na Ukrajině. Dopravní společnosti musí řešit problémy s vysokými cenami pohonných hmot a vzrůstajícími náklady na provoz jak v autobusové, tak nákladní dopravě, stále také trvá nedostatek řidičů.

Prezident ADSSS pan Jaroslav Hanák a zároveň prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na první Valné hromadě zhodnotil dopad covidové pandemie, politický vývoj a spolupráci s novými ministry a premiérem Petrem Fialou. Jak s postupem projednávání Programového prohlášení, tak dalších agend, je spokojen. Dále shrnul výsledky jednání z Klubu SP ČR, a s vládou k návrhu státního rozpočtu, který se s 100 miliardami úspor jeví jako nereálný. Vláda schválila souhrn komplexnějších opatření tzv. Lex Ukrajina. Válka na Ukrajině přispěla k dramatickému zvyšování inflace, ceny pohonných hmot a energií i nedostatku surovin a komponentů. Inflace se zřejmě přiblíží hranici 13 až 14 %. Co nejdříve je třeba vyřešit alternativní dodávky paliv a surovin z jiných zemí. Německo například už podepsalo smlouvu na dodávky LNG s Katarem. Dopravci pomáhají Ukrajincům formou odvozu pomoci do země a odvozu osob autobusy do ČR, ubytováním i vyřizováním dokladů k pobytu. Všichni účastníci se vyjádřili k aktuální situaci v dopravní obslužnosti. Pokud se týká nárůstu cen nafty, vzhledem k uzavřeným smlouvám a výběrovým řízením kraje většinou dopady na dopravce neřeší. Cena za rok 2022 se promítne až v indexaci na rok 2023, některé kraje se však snaží vyplatit zálohy, stejně jako u autobusů na plyn, kterého se nárůst cen také týká. Stále je také poměrně vysoká nemocnost řidičů z důvodu covidu. Většina dopravců pořád řeší jejich nedostatek. Další informace z jednání: Aktivity Sdružení ČESMAD BOHEMIA - jednání s Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy ke snížení spotřební daně, odsunutí splátek úvěrů, program Covid Bus III, informace k zaměstnávání řidičů z Ukrajiny , podmínky Green Deal dál platí, EU navrhuje platnost řidičského průkazu skupiny C již od 18 let, Německo dokonce od 17 let. 29. ročník tradiční květnové konference o problémech ve veřejné osobní dopravy „Integrované dopravní systémy“ se letos uskuteční ve dnech 16. - 17. května v Domě techniky v Pardubicích. Jedním z důležitých projednávaných bodů budou i přednášky velkých dopravních společností na téma „Co jim z jejich pohledu komplikuje /zdražuje/ zajišťování provozu v různých krajských a městských integrovaných dopravních systémech“. Znovu bude pokračovat diskuse o vytvoření koordinačního celostátního centrálního prvku nad jednotlivými IDS. Výsledky prvního průzkumu dopravního chování za 13,7 milionů korun, které zadalo MD ČR v roce 2017 CDV jsou uvedeny na www.ceskovpohybu.cz . Žádné závěry z tohoto průzkumu vedoucí k návrhu na další vylepšení veřejné osobní dopravy v ČR zatím nebyly zveřejněny. Ve dnech 9.- 11. září se bude konat už 30. ročník mezinárodního volejbalového turnaje „O pohár ministra dopravy ČR“ ve Žďáru n/S. Dne 22. listopadu v rámci veletrhu CZECHBUS na výstavišti v Letňanech proběhne tradiční konference VD-ON-LINE pořádaná SDT. Podrobnosti o výše uvedených akcích budou uveřejňovány na www.busportal.cz . Během jednání představila své novinky společnost IVECO CR. Výrobce se potýká s rozdílnými požadavky krajů (standardy) na vybavení autobusů i odbavovacích systémů a apeluje na jejich sjednocení. V Luhačovicích prezentovali zástupci vysokomýtského výrobce autobus Crossway LE LINE 12 ve specifikaci pro Jihomoravský kraj. Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska má v současné době 23 členských firem . Další jednání členů proběhne v září 2022. Zápis je k dispozici pro oprávněné uživatele .

person rebus  date_range 14.04.2022

Berlín díky dotacím spolkové vlády získá přes 700 elektrických autobusů a Kolín nad Rýnem do své bezemisní flotily přidá 108 autobusů na palivové články. Podpora směřuje i do vozů na biometan.

Německo významně investuje do přechodu na autobusovou dopravu bez fosilních paliv. Ministerstvo dopravy v Berlíně rozhodlo 7. dubna o dotaci ve výši přibližně 600 milionů Eur (přibližně 14,7 miliardy korun) na pořízení přibližně 1 700 autobusů šetrných ke klimatu. Financování je v souladu s novou Směrnicí pro podporu alternativních pohonů v autobusech v osobní dopravě. Nákupy budou zahrnovat 1 400 bateriových, 150 vozů na palivové články, 50 s dobíjením z trolejí a 100 plynových. Spolkový ministr dopravy Volker Wissing uvedl: " Naším cílem je, aby 50 procent městských autobusů do roku 2030 využívalo alternativní pohony šetrné ke klimatu. Jsem rád, že dopravní společnosti řeší tuto velkou výzvu s námi ." Nejvíce peněz na podporu dostane městská doprava v Berlíně, BVG, nakoupí 350 bateriových autobusů a Transdev Berlin 325 bateriových autobusů, 40 autobusů na palivové články a 110 na bioplyn. V Kolíně nad Rýnem budou pokračovat investice do autobusů na palivové články s podporou pro 108 těchto autobusů a mnichovské letiště elektrifikuje 72 svých autobusů. Před pár dny byla oznámena podpora pro HOCHBAHN a VHH do Hamburku. Podporu autobusům bez fosilních paliv spravuje Spolkové ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV) v rámci výše uvedené směrnice od roku 2021. Do roku 2024 jsou k dispozici finanční prostředky ve výši přibližně 1,25 miliardy Eur, další prostředky jsou plánovány na rok 2025. Program financování je otevřený všem technologiím s cílem poskytnout správnou technologickou možnost pro každou aplikaci. Důraz je kladen na přechod na bateriové autobusy a autobusy s palivovými články. Federální vláda kryje až 80 procent dodatečných nákladů, které vznikají ve srovnání s konvenčními vozidly – ​​a součástí financování je i rozvoj potřebné infrastruktury. Pro financování jsou způsobilé i studie proveditelnosti, které určují, jak lze v příslušné lokalitě dosáhnout přestavby na alternativní pohony

person rebus  date_range 08.04.2022

Přibližně 160 milionů Eur na autobusy šetrné ke klimatu a nabíjecí infrastrukturu půjde v nejbližších letech pro obnovu flotil Hamburger Hochbahn AG a Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH.

Spolkový ministr pro digitální záležitosti a dopravu (BMVD) Volker Wissing informoval o finančních prostředcích ve výši zhruba 160 milionů Eur na elektrifikaci veřejné dopravy v Hamburku a okolí. Příjemci podpory jsou Hamburg Hochbahn AG (HOCHBAHN) a Verkehrsbetriebe Hamburg- Holstein (VHH). Celkem jezdí v Hamburku téměř 1 800 vozidel, která mají být převedena na bezemisní. Obě společnosti od roku 2020 objednávají už pouze elektrobusy, aktuálně jich je v provozu více než 160. První vstoupil do provozu na začátku roku 2019. Jde o první finanční prostředky pro společnosti ve veřejné dopravě podle Směrnice na podporu alternativních pohonů v autobusech v osobní dopravě ze dne 7. září 2021. Cílem HOCHBAHN je do roku 2030 převést svůj autobusový park čítající přibližně 1 000 vozidel na alternativní pohony. Získá asi 97 milionů Eur na pořízení 289 elektrobusů (194 sólo a 90 kloubových a 5 na palivové články) a 481 dobíjecích stanic. BMDV již podpořilo dopravce částkou 12 milionů Eur na nákup 60 elektrobusů a dobíjecí infrastrukturu a dalšími 6,4 miliony Eur na vozovnu Gleisdreieck. Také VHH plánuje do roku 2030 převést celý svůj vozový park asi 670 vozidel na elektrické pohony. Její projekt Elexity2022 je financován částkou přibližně 59 milionů eur na nákup 183 elektrických autobusů (117 sólo a 57 kloubových a 9 minibusů)a dobíjecí infrastruktury. Dosud získala 15 milionů Eur na 64 bateriových elektrobusů a 1,8 milionu na modernizaci vozovny Bergedorf. Aktuálně už jezdí v městské dopravě v Hamburku 135 sólo autobusů, 30 kloubových a 2 minibusy. Technicky došlo za poslední dva roky k výrazným zlepšením: dojezd na jedno nabití se pohybuje od více než 200 km (kloubové autobusy) do 270 km (sólobusy). Znamená to, že drtivá většina se nabíjí jen jednou. Vedle nákupu autobusů šetrných k životnímu prostředí a klimatu je druhým velkým problémem infrastruktura potřebná k provozu. Osm autobusových dep HOCHBAHN a 12 dep VHH musí být vybaveno dobíjecími stanicemi. HOCHBAHN má v současnosti 183 dobíjecích stanic a VHH 64 v provozu. Vybavují se také dílny údržby. Současně s tím, jak se zvyšuje počet autobusů, je třeba budovat nová depa a přizpůsobovat stávající. Letos v létě začne HOCHBAHN stavět první vozovnu v Meiendorfu, která je kompletně zaměřena na e-mobilitu.V současné době probíhá architektonická soutěž na stavbu první vícepodlažní vozovny na Veddelu. VHH letos v létě zřídí ve svém největším depu v Schenefeldu nejmodernější nabíjecí technologii, aby bylo možné v budoucnu nabíjet až 80 e-busů současně. V letošním roce začne také přestavba dalších dep. " 472 městských autobusů v Hamburku bude v budoucnu jezdit elektricky – investujeme zhruba 160 milionů Eur. Ochrana klimatu začíná u dveří - při nástupu do veřejné dopravy. Potřebujeme klimaticky neutrální mobilitu lidí. Toho můžeme dosáhnout jedině použitím elektrických vozidel k udržitelnému a trvalému snížení emisí z provozu. Autobusy mají v současné době enormně vysoký jízdní výkon v našich městech, kam směřujeme naši iniciativu. Naše podpora pomůže v nadcházejících letech elektrifikovat až 40 procent vozového parku městských autobusů v Hamburku ," uvedl spolkový ministr Volker Wissing.

person rebus  date_range 06.04.2022

Žáci, studenti a starší 65 let cestují za půlku, pravidla jsou Cenovým výměrem nastavena také pro bezplatnou přepravu pro uprchlíky z Ukrajiny ve vlacích.

V regionálních a dálkových vlacích a autobusech stát poskytne od 1. dubna padesátiprocentní slevu pro žáky, studenty do 26 let a cestující nad 65 let. Děti do šestého roku jezdí stále bezplatně, zdravotně postižení budou dále cestovat s 75% slevou. Vláda zachovala slevy jako podporu využívání veřejné dopravy. Úpravou výše slevy ze 75 % na 50 % se podle ministerstva dopravy sníží deficit státního rozpočtu ročně až o 1,9 miliardy korun v závislosti na tom, kolik bude v následujících letech cestujících ve veřejné dopravě. Od zavedení plošných slev od září 2018 stát zaplatil na kompenzacích dopravcům doposud přes 14 miliard korun. Nově upravené slevy vyjdou státní rozpočet až na 3,9 miliardy korun. Následně také dojde k zavedení slev i pro invalidy 3. stupně. Vláda v lednu tohoto roku uložila prověřit způsob prokazování slevy, kdy se nyní připravuje nejvhodnější forma jednotného vzoru průkazu či jiné formy doložení nároku na slevu z jízdného. „ Předpokládáme, že k zavedení dojde v druhé polovině roku ,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Od dubna jsou stanovena pravidla i pro uprchlíci přijíždějící do České republiky z důvodu ruské agrese na Ukrajině, v mezinárodních vlacích budou přepravováni zdarma. Ostatní vlaky budou moci využívat také zdarma po dobu 5 dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. Vyplývá to z cenového výměru, který vydalo Ministerstva financí po domluvě s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra a železničními dopravci. Cenový výměr je účinný od 1. dubna 2022 . „ Smyslem bezplatné přepravy lidí prchajících z Ukrajiny ve vlacích všech železničních dopravců v České republice je usnadnit jejich životní situaci v okamžiku, kdy byli z různých důvodů nuceni opustit své domovy. Na druhé straně je nutné přepravě vtělit určitá pravidla, protože není důvodné, aby zdarma cestovali vlaky na české železnici i občané ukrajinské národnosti, kteří dlouhodobě žijí v Čechách, a nastalý stav se jich přímo nedotýká ,“ říká Martin Kupka. Opatření cestování zdarma pro uprchlíky z Ukrajiny se omezuje na železniční dopravu z důvodu její větší kapacitní vhodnosti pro přepravu rozsáhlých skupin cestujících a plošné pokrytí státu. Bezplatně se ve 2. vozové třídě z důvodu invaze Ruska na Ukrajinu přepravují uprchlíci z Ukrajiny ve vlacích překračujících státní hranici a poskytuje se po dobu pěti dní od získání dokladů o dočasné ochraně i v dalších spojích na území České republiky. Nárok na přepravu v mezinárodních vlacích se dokládá průkazem osvědčujícím občanství Ukrajiny nebo trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním dokladem, v případě, že jím cestující nedisponuje, i občanským průkazem, popřípadě dokladem o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny. Nárok na přepravu ve vnitrostátních vlacích se dokládá cestovním dokladem nebo hraniční průvodkou, ve kterých je vyznačena dočasná ochrana formou víza, záznam o udělení tohoto víza anebo razítko osvědčující udělení dočasné ochrany. Bezplatná přeprava se poskytuje též doprovázeným cestujícím mladším 18 let. Toto bezplatné cestování se předpokládá poskytovat po dobu vyhlášeného nouzového stavu. Finanční kompenzace této uložené povinnosti proběhne shodně jako u jiných státem nařízených bezplatných přeprav, typicky pro děti do 6 let, tj. na základě vydaných jízdních dokladů s nulovou cenou bude dopravci zaplacena běžná cena jízdného, nejvýše však do výše ceny Systému jednotného tarifu (OneTicket), který je v platném cenovém výměru vyhlášen.

person rebus  date_range 31.03.2022

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice od roku 2005 pořídila 44 nových trolejbusů a šest autobusů, vybudovala téměř kilometr trolejového vedení a modernizovala nebo nově postavila šest měníren.

Pracovníci DSZO v těchto dnech bilancují využití dotačních prostředků EU programového období 2014–2020. „ Podařilo se nám získat a využít všech prostředků, které byly v tomto období pro MHD v našem regionu alokovány. Po každé výzvě jsme zpracovali podle vyhlášených kritérií smysluplný projekt, který byl způsobilý se o dotace ucházet a kterému byly později dotace také přiděleny. Úspěch v čerpání dotačních prostředků je výsledkem práce všech jednatelů naší společnosti ,“ uvedl Jaromír Schneider, který má v DSZO administraci evropských dotačních projektů na starosti. V tomto programovém období to bylo 181,7 milionu korun. Při jejich využití mohla DSZO realizovat investiční akce v celkové hodnotě 250,4 milionu korun. Šlo o 11 nových bateriových trolejbusů, modernizaci nebo výstavbu šesti elektrických měníren a výstavbu téměř kilometrového úseku nového trolejového vedení (v Otrokovicích). Realizace některých projektů ještě probíhá. S dotační podporou a úspěšnou realizací projektů pomáhají DSZO také města Zlín a Otrokovice. „ Kdybychom nedokázali získat tyto dotační prostředky, uvedenou částku by ze svých rozpočtů musela uhradit města Zlín a Otrokovice, nebo by se rozvoj MHD v naší aglomeraci výrazně zpomalil. Jsme proto připraveni pozorně sledovat všechny výzvy i v následujícím programovém období EU, předkládat další projekty a pokusit se opět každou nabídnutou příležitost využít ,“ řekl ředitel DSZO Josef Kocháň. S využitím evropských fondů bylo v DSZO už od roku 2005 pořízeno postupně 8 trolejbusů s dieselagregátem, v letech 2012–2013 šest autobusů, následovala velká dodávka 25 trolejbusů . V roce 2019 mohla DSZO díky dotacím zakoupit 7 bateriových trolejbusů pro elektrizaci provozu MHD v oblasti Kostelce, Štípy. Nyní je podepsána smlouva na dodávku 4 bateriových trolejbusů , zejména pro ekologizaci provozu na lince č. 55 v Otrokovicích. Aktuálně probíhá výstavba téměř kilometrového nového trolejového vedení v Otrokovicích (dotace 8,1 milionu Kč). Nepostradatelné pro řádný provoz elektrické trakce MHD bude také obnovování, modernizace a doplňování soustavy elektrických měníren napětí (dotace 59,5 milionu korun). Veškeré dotace z evropských fondů pro DSZO dosáhly od roku 2005 objemu téměř 540,7 milionu korun.

person rebus  date_range 29.03.2022

Egypt před Konferencí Organizace spojených národů o změně klimatu 2022 zahájil velké ekologické projekty. Účast 30 tisíc lidí a 120 hlav států na světové prestižní akci je pro zemi velká výzva.

Egyptská vláda oznámila v souvislosti s COP27, která se bude konat od 7. do 18. listopadu, poskytnutí finančních prostředků prostřednictvím smluv s řadou společností, které budou mít za úkol plán udržitelné ekologické dopravy plnit. K provozu v Sharm El Sheikhu bude připraveno 300 elektrických autobusů a další na plyn. V Sharm El Sheikhu budou vybudovány dvě nové solární elektrárny, které spolu s dvěma současnými zajistí celkovou kapacitu 20 megawattů, jejich počet se bude zvyšovat až na výkon 160 megawattů. Na všech čerpacích stanicích budou instalovány nabíjecí stanice pro elektromobily, nabíječek se dočkají také parkoviště a hotelové garáže. Pro ekologické autobusy se budují dobíjecí a čerpací stanice. Pro zachování ekologické rovnováhy bude vysázeno velké množství stromů. Od letošního června bude v Sharm EL Sheikhu zcela zakázáno používání plastových tašek na jedno použití. Vláda také oznámila záměr začít eliminovat v zemi oblíbený dopravní prostředek - tuk-tuk, jejich řidiči mají přejít na minivany na zemní plyn. Na pořízení ekologičtějších prostředků bude poskytovat půjčky. Podle dostupných dat jezdilo v Egyptě v roce 2015 těchto "tříkolek" přibližně 6 milionů. Kromě Sharm El Sheikhu se také v Hurghadě má zahájit obnova všech autobusů a automobilů, včetně taxíků, a také veškerých prostředků hromadné dopravy na zemní plyn a elektřinu. Epypt zahájil svou Národní strategii pro změnu klimatu do roku 2050 během COP26 v Glasgow. Tvoří jí pět hlavních cílů, včetně snížení emisí v různých sektorech s cílem udržet udržitelný ekonomický růst, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, výroba energie z odpadu a využívání alternativní energie, především zelený vodík. Přeměna autobusů na zelené se má uskutečnit během 5 let. Prostřednictvím ekonomické zóny Suezského průpravu chce přilákat globální investory a stát se světovým logistickým centrem. Zemi s více než 100 miliony obyvatel pomáhají s přechodem na solární energii a odklonem od fosilních paliv finanční prostředky poskytnuté USA a Světové banky.

person rebus  date_range 24.03.2022
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací