GREEN COMPACT 2050 – cesta k dekarbonizaci silniční dopravy
Celosvětová iniciativa Mezinárodní unie silniční dopravy IRU: GREEN COMPACT 2050, kroky k dekarbonizaci dopravy do roku 2050. Foto IRU
Podle IRU je třeba využívat všechny alternativy paliv, elektřinu, CNG, LNG i vodík. Pro různé úkoly se hodí různé pohony a je nutné brát v úvahu dostupnou infrastrukturu.
Pondělí, 31. května 2021,rebus
Dekarbonizace dopravy patří k nejaktuálnějším tématům dneška. O konci uhlíku v dopravě je již rozhodnuto, předmětem diskuzí je jeho termín. Pozornost se nyní začíná obracet i k užitkovým automobilům, jejichž situace je však v mnohém od osobních vozidel odlišná. Předsednictvo Sdružení ČESMAD BOHEMIA proto rozhodlo připojit se k celosvětové iniciativě Mezinárodní unie silniční dopravy IRU nazvané GREEN COMPACT 2050, která definuje nutné kroky vedoucí k tomuto cíli.

Stručný obsah dokumentu, jehož kompletní znění je ZDE:

K dosažení dekarbonizace silniční dopravy je podle Green Compactu nutné intenzivně působit v těchto 5 oblastech:

Široká implementace nízkouhlíkových a bezuhlíkových paliv (Je třeba využívat všechny alternativy, včetně biopaliv, e-paliv, elektřiny, CNG, LNG a vodíku, neboť automobily plní rozličné úkoly a cena energie je po celém světě velmi nestálá a různorodá a rovněž dostupná infrastruktura je variabilní.)

Efektivnější logistika s Eco-trucky (Jedná se především o nahrazení současných 17metrových souprav tahače s návěsem 25metrovými soupravami. Dvě taková prodloužená  nákladní vozidla přepraví stejný náklad jako tři vozidla standardní při zachování stejné maximální hmotnosti.)

Zvýšené využívání hromadné osobní dopravy autobusy a autokary
. K nahrazení 500 milionů automobilů by bylo zapotřebí pouhých 17 milionů autobusů. Pokud by se do roku 2050 podařilo tento počet automobilů nahradit, ušetří se až 700 milionů tun CO2.

Efektivnější a nejnovější technologie vozidel (Zlepšení energetické účinnosti vozidel probíhá kontinuálně zaváděním a dalším vývojem nových technologií, včetně pneumatik s nízkým valivým odporem, aerodynamiky, rekuperace odpadního tepla nebo lehkých materiálů.)

Zlepšování ekologické jízdy prostřednictvím školení a vzdělávání (Celosvětově každý den obsluhuje podniky a obce 65 milionů autobusů a nákladních vozidel. Většina řidičů těchto vozidel, zejména v rozvojových zemích, dosud neabsolvovala žádné školení řidičů pro ekologickou jízdu.)

Prezident Sdružení Josef Melzer zdůvodňuje, v čem je přínos této dohody: „Green compact je plánem uhlíkové neutrality do roku 2050 dotýkající se všech, kdo jsou ovlivněni komerční silniční dopravou na místní, národní, regionální i globální úrovni. Připomíná, že k dekarbonizaci dopravy nevede jedna jednoduchá cesta, ale je třeba pracovat na všech výše pěti uvedených oblastech současně a při tom zajistit mobilitu a logistické služby pro stále rostoucí světovou populaci. Green compact se sdružení dopravců rozhodlo podpořit, protože na rozdíl od mnoha stále radikálnějších prohlášení a závazků vychází z reálných možností současné dopravy a vývoje technologií a přitom reflektuje dopravní potřeby společnosti.“Zpět