Připomínáme poslední letošní VH ADSSS ve čtvrtek 1. prosince 2005.
Středa, 16. listopadu 2005,dabra
Z programu:
  • Podpora veřejné osobní dopravy v roce 2006 - MD ČR
  • Vyhodnocení dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje za rok 2005. Dopravní obslužnost a její zabezpečení v roce 2006 (KÚ Středočeského kraje).
  • Pražská integrovaná doprava v roce 2005 a 2006 - (ROPID)
... a mnoho dalšího. Podrobný program a materiály ze setkání ADSSS se zástupci dopravních institucí jako obvykle pro oprávněné uživatele přes logo ADSSS na Homepage BUSportálu.
Zpět