Z říjnového pracovního setkání ve Šlovicích.
Piktogram, který bude umístěn na autobusech těch dopravců, kteří umožní placení čipovými kartami.
Z jednání ředitelů a vedoucích autobusových doprav s reprezentací Odboru dopravy KÚ SČ kraje, zástupci Hl.m.Prahy, Ministerstva dopravy ČD, ROPID a dalších zainteresovaných subjektů.
Pátek, 28. října 2005,dabra
Dopravci, na které dopadá v letošním roce velký nárůst cen pohonných hmot, ocenili přístup Středočeského kraje, který jako jeden z mála v české republice přistoupil k finanční pomoci dopravcům.

Jednání vyhodnotilo současný stav kartového clearingu mezi dopravci ve Středočeském kraji a jeho rozvoj. Dopravci byli informováni o tom, že České dráhy pověřili společnost OLTIS Group k řešení tzv. IN-KARTY a o postupu prací na tzy Národní dopravní kartě (NDK) - definován byl pilotní projekt NDK ve Středočeském kraji. Také proběhlo ověření možnosti vstupu EM-TESTU do středočeského kraje simulací pomocí "pseudokaret" společnosti.

Proběhla i informace ukončení Dohody o poskytování jízdních výhod k 31.1.2006. V praxi to znamená, že jízdní výhody bude moci čerpat zaměstnanec a jeho rodinní příslušníci pouze u společnosti, ve které je zaměstnán. Otazníkem je čerpání výhod důchodcï a úřady.

ROPID seznámil účastníky setkání s perspektivami dopravy PID v návaznosti na celý středočeský region.
Podrobný zápis z jednání pro oprávněné uživatela bude uveřejněn standarně přes logo ADSSS na první straně BUSportálu.
Zpět