Strašické posvícení a Víkend otevřených vrat
Reportáž z víkendu otevřených vrat dopravního muzea ve Strašicích na Rokycansku.
Pátek, 17. srpna 2018,zdkre
Víkend otevřených vrat ve strašickém Muzeu dopravy ve spojení s jízdami historických (nejen) autobusů, připadající na druhý sprpnový víkend, bývá každoročně špičkou každé muzejní sezóny. Jsou totiž součástí doprovodného programu Strašického posvícení a to již po desáté. Právě při Strašickém posvícení roku 2009, mohli první návštěvníci shlédnout výstavku prvních několika vozidel, která byla v bývalé tankové hale, pomalu se měnící v Muzeum dopravy. Od té doby se hala poněkud zaplnila vozidly ať historickými, nebo těmi z dob nedávno minulých, která si na punc veterána musí ještě nějaké to léto počkat, leč z našich silnic již velmi rychle mizí...

Letošní přírůstky v muzejní sbírce jsou tři. Prvně jmenujme trolejbus Škoda 21 TrACI ex. Plzeň, ev čísla 488, získaný v květnu, druhý je též trolejbus, ale 9 TrHT26, dovezený koncem června z leteckého muzea AIR park ve Zruči, kde fungoval jako skladiště od roku 1993. A poslední přírůstek je nejstarší. Je jím skříň vozu elektrické tramvaje Brožík-Křižík z roku 1899, evč. č. 6. tramvaj byla roku 1936 přestavěna na obousměrný vlečný vůz a vyřazena v roce 1957. Dále sloužila jako včelín a kolna v obci Sedlec u Plzně. Stěhování vozu do Strašic proběhlo v březnu.

Ke strašickému posvícení patří také jízdy historických vozidel, které si našly oblibu jak mezi návštěvníky muzea, tak i mezi obyvateli a návštěvníky obce. Strašice jsou totiž poměrně rozlehlé, mají 2 500 obyvatel a skládají se ze tří částí Ves - Huť a Dvůr. Všechny tyto části s dějištěm pouťové zábavy a kulturními akcemi, propojuje okružní linka, která vyjíždí v hodinovém intervalu a těší se velké oblibě u veřejnosti. Ne poprvé se ale bylo možno setkat na okruhu, avšak pochopitelně pouze v areálu kasáren, i s trolejbusem. Až čtyřikrát za den vyjely na fotojízdu trolejbusy Škoda 21 TrACI, který je vybaven pomocným dieselagregátem, nebo 14Tr doplněný o vojenskou elektrocentrálu na vlastním podvozku. V neděli na poslední jízdu vyjely oba trolejbusy současně.

Pokud ještě někdo Muzeum dopravy ve Strašicích nenavštívil a rád by tak učinil, do konce sezony bude otevřeno ještě v termínech 1. a 2. září a 14. a 15. října. Po té bude zazimováno a nová sezona se otevře v květnu 2019. Podrobnější informace budou včas zveřejněny na webových stránkách muzea.

Michal Kouba, Škoda-bus klub

Velkému zájmu se těšily nové přírůstky expozice
Okružní jízdy trolejbusem
Strašická okružní linka
Zpět