Předpisy

Záchranářská ulička nově ve středním pruhu
Řidiči by měli už při dojíždění do kolony uhýbat svými auty doprava ve středním a pravém krajním jízdním pásu a v tom nejrychlejším doleva. Ulička pro záchranáře bude ve středním pruhu.
Pátek, 17. srpna 2018,rebus
Na školní výlet autobusem - pohodlně a hlavně bezpečně
Jak je to s povinností vybavovat autobusy bezpečnostními pásy? Kolik dětí může cestovat autobusem?
Pátek, 25. května 2018,rebus
Jak obout kamiony a autobusy do zimní nepohody
Cestujeme (nejen) Evropou - předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů ve 41 státech. V zahraničí mohou být sankce za nevyhovující obutí vozidla likvidační.
Pondělí, 04. prosince 2017,rebus
Respektovat železniční přejezdy se vyplatí
Vjetí na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, nově znamená automatické vyslovení zákazu řízení na 1 - 6 měsíců. V roce 2015 se na přejezdech událo celkem 164 střetnutí, z toho pouze jedno ...
Středa, 02. března 2016,pepvy
20. února nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
Pondělí, 29. února 2016,pepvy
Autoklub uvádí zákon č. 247/2000 Sb. s vyznačením změn, ke kterým dojde od 20. února 2016
Čtvrtek, 18. února 2016,pepvy
Tuto sobotu, 20. února, vejde v platnost novela zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu. Chodci budou mít povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji ...
Středa, 17. února 2016,pepvy
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, s vyznačením změn, ke kterým dojde od 20. února 2016.
Úterý, 16. února 2016,pepvy
(Zatím.) Novela zákona o přestupcích navyšuje horní hranici blokové pokuty u jiných než dopravních přestupků, například u přestupků proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. Dopravní přestupky ...
Pátek, 02. října 2015,dabra
Označení zastávek od 1. ledna 2016
3. část informací o návrhu prováděcí vyhlášky k zákonu o pravidlech silničního provozu a souvisejících připomínek Štěpána Jůzy.
Čtvrtek, 03. září 2015,stjuz
SDP ČR