Zeptali jsme se na podrobnosti k projektu prvního českého "h2busu" -
na vodíkové palivové články ÚJV v Řeži a a společnosti Linde Gas a.s. : "Hlavním cílem projektu je demonstrace vodíkových technologií pro širokou a odbornou veřejnost tak, aby se otevřela cesta pro další rozvoj využívání vodíku v dopravě."
Úterý, 03. února 2009, dabra
Za rychlé a vyčerpávající odpovědi děkujeme Luďku Janíkovi z ÚJV a Zbyňku Bradovi ze společnosti Linde Gas a.s. (LG). Otázky se týkají plnicí stanice, autobusu i dalšího, co redakci BUSportálu zajímalo.
Autobus na vodíkové palivové články vyvíjí od roku 2006 Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Na projektu dále mj. spolupracují plzeňská Škoda Electric, která zhotovila elektrický pohon, řídící systém a komponenty instalovala do karoserie Citelis dodané Irisbus Iveco a Proton Motor v Puchheimu u německého Mnichova, jenž má na starosti palivový článek, nádrže a další vodíkovou infrastrukturu, IFE Halden, Linde Gas a.s. a neratovická dopravní společnost Nerabus (Veolia Transport). Projekt je spolufinancován ze Strukturálních fondů Evropské unie a Ministerstvem dopravy České republiky.
Kde bude stát vodíková plnicí stanice?
ÚJV: Plnící stanice bude stát v areálu dopravce města Neratovice, společnosti Veolia Transport.
Je obdobná stanice od stejného dodavatele už ve světě postavená ?
LG: Společnost Linde Gas postavila už několik desítek podobných čerpacích stanic po celém větě. Příkladem může být Barcelona (Španělsko), Perth (Austrálie), Savanger (Norsko)
Jaká je kapacita stanice ?
LG: Stanice je dimenzová tak, aby byla bez problémů schopna obsluhovat více autobusů. Navíc je její provedení flexibilní - je možná úprava na tlak 700 bar (současný plnicí tlak je 300 bar) a je možné i rozšířit skladovací kapacitu vodíku.
Je alespoň hypoteticky možné, že bude u stanice tankovat i jiné vozidlo než prototyp autobusu ?
LG: Použité plnicí koncovky (tzv. pistole) umožňují tankování téměř všech vozidel jezdících na plynný vodík. Tudíž záleží na ochotě velkých světových výrobců ukázat svá vozidla i Praze.
Jaká je cena takové stanice ?
LG: Cena neratovické stanice je přibližně 20 mil.Kč.
Co je typické pro technologii vodíkových stanic ?
LG: Je to především důraz na bezpečnost těchto stanic. Každá z nich stanic je do jisté míry prototypem, nicméně základ je vždy obdobný - vodíkový zásobník, kompresor (hermeticky oddělený od elektrické části) a výdejní stojan.
Odkud bude pocházet vodík ?
Vodík bude z největší pravděpodobností dovážen z Ostravy.
Jaké technologické úpravy musí být v místě, kde bude autobus garážován ?
ÚJV: Garáž bude upravena tak, aby v ní bylo zajištěn bezpečné prostředí. To v praxi znamená instalaci vodíkových senzorů, ventilátorů k nucenému odvodu vzduchu v případě úniku vodíku a drobné stavební úpravy.
Jak jsou daleko ?
ÚJV: Stavební úpravy garáže budou zahájeny v březnu.
Je třeba specielně školit řidiče ?
ÚJV: Ano, jedná se o zcela novou koncepci pohonu, autobus je nejen vodíkový, ale i hybridní (akumulátory a ultrakapacitory) a jeho obsluha tedy vyžaduje nové znalosti. Všichni řidiči budou řádně proškoleni tak, aby mohli bezpečně řídit vodíkové vozidlo.
Kdy byl autobus poprvé v provozu ?
ÚJV: Autobus je již provozuschopný na elektřinu z akumulátorů a ultrakapacitorů, vodíková část bude zprovozněna v průběhu dubna.
Kde byly a budou prováděny testovací jízdy ?
ÚJV: Testovací jízdy byly prováděny zčásti v Plzni, zčásti v německém Puchheimu v areálu společnosti Proton Motor, která je dodavatelem palivového článku.
Kdy bude oficielně představen veřejnosti ?
ÚJV: Plánujeme zprovoznění vozu na přelomu jaro/léto 09.
Jsou v plánu další ?
ÚJV: Jednáme o dalších možnostech rozšíření, ale nyní se soustředíme na úspěšné zahájení provozu prvního vodíkového autobusu.
Kdo bude vyhodnocovat výsledky projektu?
ÚJV: Na vyhodnocování se budou podílet všichni partneři projektu (viz. www.h2bus.cz), kteří se budou zajímat o své části a ÚJV bude hodnotit projekt z celkového pohledu.
Je projekt vázán nějak na HYFLEET:CUTE ?
ÚJV: Kromě výměny informací nikoliv.
Jaký má celý projekt podle Vás smysl?
ÚJV: Hlavním cílem je demonstrace vodíkových technologií pro širokou a odbornou veřejnost tak, aby se otevřela cesta pro další rozvoj využívání vodíku v dopravě.
Velce děkuji za odpovědi.

Dagmar Braunová
Volvo electric