Ústecký kraj je v Hydrogen Valleys
Mezi partnery Hydrogen Valleys je od 24. února 2021 také Ústecký kraj. Jako první u nás a prakticky i ve střední a východní Evropě. Zdroj: s3platform.jrc.ec.europa.eu/hydrogen-valleys
Účast v evropské iniciativě "vodíková údolí" může pomoci regionu při realizaci a financování projektů spojených s technologií palivových článků, včetně provozu autobusů na vodík.
Pátek, 26. března 2021, rebus
Ústecký kraj se jako první region v České republice zapojil do evropského partnerství „Hydrogen Valleys“ čili „vodíková údolí“, které podporuje rozvoj inovačních vodíkových ekosystémů. Do partnerství byl oficiálně zařazen 24. února 2021, a to na základě žádosti hejtmana Jana Schillera. Tím se stal prvním regionem České republiky, který do této platformy vstoupil.
 
Účast v partnerství Hydrogen Valleys může Ústeckému kraji hodně pomoci například při realizaci a financování projektů spjatých s vodíkovou tematikou, kterých je mimochodem v současnosti v regionu evidováno kolem tří desítek,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.
 
Ústecký kraj ve vztahu k rozvoji potenciálu vodíkové ekonomiky na svém území dlouhodobě aktivně jedná. Před více než dvěma lety byla založena tzv. Vodíková platforma Ústeckého kraje, kterou v současné době tvoří 23 subjektů z řad podniků, výzkumných organizací i měst. Jejím cílem je příprava a realizace aktivit podporujících komplexní využití vodíku.
 
Hlavním cílem partnerství Hydrogen Valleys je spolupodílet se na řešení problematiky globálního oteplování a zmírnit jeho dopady na společnost a ekosystémy podporou produkce čistého vodíku prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. Využití pak nalezne čistý vodík v několika odvětvích, jako je energetika, doprava a průmyslová výroba. V případě regionálních plánů se technologie palivových článků a vodíku zaměřuje hlavně na sektor dopravy, ať už jsou to autobusy veřejné dopravy, pro dálkové linky, vlaky, ale i popelářské vozy, dodávky a osobní vozidla.  
 
Vodíkové autobusy jsou v poslední době v Ústeckém kraji diskutovanou záležitostí. Kraj plánuje na linkách zajišťujících dopravní obslužnost nasadit i autobusy s vodíkovým pohonem. "Do budoucna počítáme s 10 až 12 autobusy na palivové články pro lokalitu Ústí nad Labem a Litvínov. Bude však záležet na mnoha dalších podmínkách, jako jsou výstavby plnících stanic a možnosti získat dotační prostředky, protože cena autobusu na vodíkový pohon je proti autobusu na dieselový pohon nesrovnatelně vyšší. Také zatím není dost informací o vlastní technické údržbě. A uvítali bychom pro příměstskou dopravu i 10 m a 15 m verze vozidel, většina autobusů je městského provedení kategorie délky 12m," říká Milan Šlejtr, ředitel příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje.
 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem (DPmÚL) pracuje na přípravě vodíkové mobility – využití vodíku v MHD - od roku 2019. "V současné době máme plnohodnotné stavební povolení pro vybudování vodíkové plnící stanice v ulici Solvayova. Na tuto investiční akci jsme obdrželi dotaci a připravujeme výběrové řízení na výstavbu stanice. Současně také připravujeme výběrové řízení na dodávku vodíkových autobusů. Vlastní pořízení vodíkových autobusů ve velké míře závisí na vypsání dotačních titulů. Až takové dotační tituly budou vypsány, určitě se jich zúčastníme. Předpokládáme, že do konce roku 2022 by měla být dokončena plnící stanice vodíku a do ulic v Ústí nad Labem vyjedou i první vodíkové autobusy. Při uvádění termínů jsme však velmi opatrní, vzhledem k současné nejisté situaci, způsobené celosvětovou problematikou ohledně COVID-19, která způsobuje v mnoha odvětvích výpadek či prodloužení dodávek," uvádí DPmÚL.

SDP ČR
ADSSS
Česmad