Z jednání Středočeské asociace dopravních firem
Část účastníků jednání ADSSS v Liblicích.
Další
Členská schůze Asociace Středočeských dopravců proběhla v polovině června. Kromě zápisu máme i několik aktuálních informací.
Úterý, 23. července 2019, rebus
Pravidelného dvoudenního jednání ADSSS se již tradičně zúčastňují zástupci Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, resp. IDSK a ROPID, a Ministerstva dopravy. Tentokrát proběhlo na zámku v Liblicích u Mělníka.

Zápis je k dispozici oprávněným uživatelům ZDE

Legislativa ve veřejné dopravě


Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, je odeslána do meziresortního připomínkového řízení. Autobusové dopravy se změny netýkají.

Státní podnik CENDIS intenzivně pracuje na zavedení Systému jednotného tarifu, zatím jen pro železniční dopravu. Cestující by se na jednu jízdenku měli svézt po celé republice za stejný tarif ve vlaku jakéhokoliv dopravce, v pilotním provozu na některých linkách již v polovině roku 2020. Ve druhém čtení jeho zavedení prošlo Poslaneckou sněmovnou 12. července.

Po 19 letech se připravuje novela yyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro drážní a silniční dopravu. Ministerstvo dopravy vítá konkrétní návrhy na úpravy. Rozdělení na drážní a silniční dopravu není v plánu.

Kompenzace slev z nařízených slev v drážní a autobusové dopravě
 
Za prvních devět měsíců stát za slevy zaplatil přibližně 4,2 miliardy korun. Fakturované částky dopravců odpovídají původním předpokladům, znamená to tedy, že zlevněné jízdné vyjde stát zhruba na šest miliard korun ročně. V prvním pololetí 2019 uzavřelo Ministerstvo dopravy 150 smluv o kompenzacích. Pro snížení administrativní zátěže se nově uzavírají na dobu neurčitou. Při 500 namátkových kotrolách revizoři zjistili patnáct závad. Dalších více než čtyři sta kontrol je v běhu. Na komerčních linkách nejsou dopravci povinni slevy poskytovat, musí to ale cestujícím oznámit, například v jízdním řádu.

Integrované doprava hlavního města Prahy a Středočeského kraje

Rada hlavního města Prahy schválila koncem června záměr sjednotit vizuální identitu PID a Středočeské integrované dopravy. Designerskou soutěž připraví společnost Czech Design.

Zajištění dopravní obslužnosti: Výběrové řízení na některé příměstské linky PID proběhlo, smlouvy s dopravci jsou připraveny, ale čeká se na rozhodnutí ÚOHS z důvodu podání námitky. Středočeský kraj už před časem rozhodl o uzavření smluv s malými dopravci formou přímého zadání na 10 let a s většími dopravci o prodloužení smluv o 5 let. Vzorovou smlouvu s platností do 30. listopadu 2024 schválilo Zastupitelstvo 24. června. Během pětiletého období hodlá Středočeský kraj vysoutěžit zajišťování provozu autobusové dopravy v celém kraji na deset let. Bude vyhlášeno 13 velkých výběrových řízení s tím, že každé má být členěno na 5 až 7 oblastí.

Do konce roku 2020 budou integrovány všechny zbývající oblasti kraje. Konkrétní harmonogram schválí Zastupitelstvo Středočeského kraje na konci srpna. Mezi prvními by měl být PID rozšířen do oblasti Slánska a na Rakovnicko.

Rada Hlavního města Prahy schválila převod správy a provozování nácestných zastávek a autobusových terminálů v Praze z TSK na ROPID. Ten tak bude nově zajišťovat informační servis na terminálech Černý Most, Zličín, Na Knížecí, Roztyly a Želivského, v terminálech Zličín a Černý Most půjde o dispečerskou službu. ROPID se bude starat i o všechny ostatní zastávky na území Prahy, které jsou ve vlastnictví TSK (jedná se cca o 120 modrých i červených označníků). Cílem je zlepšit informování cestujících na zastávkách, podobu jednotlivých zastávek a celkové zázemí i komfort na jednotlivých autobusových terminálech, zejména na Černém Mostě a Zličíně, kde se zároveň připravuje jejich větší revitalizace. Pod ROPID by měly  služby začít fungovat už od 1. září.

Pracovní jednání ADSSS proběhlo 11. a 12. června.
Prezentace společnosti IVECO BUS. 4 286 vyrobených autobusů za rok 2018 znamená 31% a první místo na českém trhu.
TELMAX dodává komplexní odbavovací systémy pro všechny typy jízdních dokladů. Velké projekty řeší pro Arrivu a DP Bratislava.
Prezident ADSSS a zástupci Ministerstva dopravy.
Prezident ADSSS a zástupci IDSK a ROPID.
Třínápravový Crossway LE 14,5 m je se svou velkou přepravní kapacitou na linky PID vhodný. Model City přepraví až 138 cestujících. Verze Line 104 cestující.
Zámek Liblice u Mělníka má pro podobné příležitosti vhodné konferenční prostory.
SDP ČR
ADSSS
Česmad