Institut Jana Pernera připravuje vzdělávací projekt Integrované dopravní systémy
Ředitel Institutu Jana Pernera Ing. Karel Pivoňka, CSc. a Mgr. Ing. Jaroslav Menčík. LL.M.
Další
První seminář k tématu Legislativní novinky v pravidlech pro objednávání veřejných služeb v přepravě cestujících proběhl v pondělí 22. ledna.
Úterý, 23. ledna 2018, rebus

Cílem připravovaného projektu vzdělávání je rozšíření znalostí pracovníků krajských a městských úřadů zabývající se veřejnou dopravou. Účastníky však mohou být i zaměstnanci dopravních společností a všichni, kdo mají zájem získat aktuální informace o problematice z veřejné dopravy, jejím plánování a rozvoji.

První pilotní seminář na aktuální téma Legislativní novinky v pravidlech pro objednávání veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní a linkovou dopravou proběhl v pondělí 22. ledna na pracovišti Institutu Jana Pernera v Praze. Lektorem přednášky byl Mgr. Ing. Jaroslav Menčík. LL.M., advokát a odborník v této oblasti.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s nejdůležitějšími změnami, které přináší Nařízení EU 2338/2016. Nařízení 2338 z roku 2016 je součástí 4. železničního balíčku a novelizuje nařízení 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Změny Nařízení dopadají hlavně na výběr železničních dopravců, v některých oblastech se však týká i dopravců autobusových. V platnosti je od 24. prosince 2017 (účinnost některých ustanovení je odloženo až od 3. 12. 2019). Vzhledem k tomu, že se jedná o předpis EU formou Nařízení, jeho aplikace má přednost před národní legislativou. Novelizaci české legislativy v této souvislosti předpokládá Ministerstvo dopravy začátkem roku 2019.

Semináře se zúčastnilo téměř třicet zájemců, převážně z krajských úřadů a organizátorů dopravy, kteří se problematikou objednávání veřejné dopravy denně zabývají, přesto pro ně byly získané informace přínosem a ocenili i přístup a znalosti přednášejícího.

Všichni zúčastnění obdrželi návrh obsahu dalších kurzů. Organizátor kurzu - Institut Jana Pernera - požádal o upřesnění a návrhy dalších témat, které je možné zaslat na e-mail: milena.foglarova@perner.cz.

Pilotní seminář navazuje na pravidelné konference "Integrované dopravní systémy", pořádané ve Žďáru nad Sázavou, tento rok od 14. do 15. května.

Institut Jana Pernera je dobře dopravně dostupný, sídlí v ulici Pod Výtopnou, v bezprostřední blízkosti autobusového nádraží Florenc i blízko hlavního nádraží.
Pohled na ÚAN z Institutu Jana Pernera.
SDP ČR
ADSSS
Česmad