Znovuzrozený kloubový autobus Škoda 706 RTO-K
© (hačislav)
Další
se premiérově představil na 12. ročníku veteránské přehlídky Zlatý bažant 2013. Velká fotoreportáž. Motto renovátorů, křestní list
Neděle, 18. srpna 2013, hacis
Z archivu Karosy: Původní RTO-K
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
V dobovém stejnokroji řuídič, který zažil původní vozidlo © (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)
© (hačislav)