Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Udržitelný rozvoj

Od konce roku 2022 dostane městské eCitaro nové vysoce výkonné baterie třetí generace a od roku 2023 palivové články od Toyota pro prodloužení dojezdu. V plánu jsou také elektrické dálkové autobusy.

Cílem Daimler Buses je od roku 2030 nabízet v Evropě v každém segmentu pouze lokálně CO2 neutrální vozidla založená na bateriích a vodíku. Nejdříve na jeho evropských klíčových trzích, kde se do roku 2039 budou prodávat již pouze bezemisní vozidla, a v Latinské Americe. Daimler Buses také rozšíří nabídku služeb jako generální dodavatel kompletní elektrické infrastruktury zákazníků. " V segmentu městských autobusů budeme od roku 2030 v Evropě nabízet pouze nová vozila s neutrálními emisemi CO2 a nebudeme investovat do technologie Euro VII ," oznámil 2. května na tiskové konferenci v Mannheimu v rámci eMobility Days ředitel divize Daimler Buses Till Oberwörder. Od roku 2025 uvede výrobce na trh první plně elektrický meziměstský autobus a od konce tohoto desetiletí dálkové autobusy s pohonem na vodíkové palivové články. V souladu s "dvoukolejnou" strategií své mateřské společnosti Daimler Truck se Daimler Buses soustředí jak na bateriové, tak na vodíkové technologie – " protože je to jediný způsob, jak nabídnout přizpůsobená řešení s nulovými emisemi pro různorodé potřeby svých zákazníků ," uvedl Daimler. Volker Wissing, federální ministr pro digitální technologie a dopravu: " Abychom dosáhli našich klimatických cílů, potřebujeme více vozidel s nulovými emisemi. Aktivně podporujeme společnosti veřejné dopravy, aby dekarbonizovaly své vozové parky a poskytly jim odpovídající infrastrukturu. Vyčlenili jsme pro tento účel celkem 1,25 miliardy eur. Náš cíl: do roku 2030 by měl být každý druhý městský autobus elektrifikován .“ Mercedes-Benz eCitaro s palivovým článkem a novými výkonnějšími bateriemi Od roku 2023 Daimler Buses vybaví svůj dříve čistě bateriový městský autobus Mercedes-Benz eCitaro, který se sériově vyrábí od roku 2018, palivovým článkem na bázi vodíku pro prodloužení dojezdu. eCitaro Range Extender je navržen pro použití v městské dopravě. Pohonný systém je i nadále založen na baterii, přičemž palivový článek slouží jen k prodloužení dojezdu, nikoli jako hlavní zdroj energie. Vozidlo je tedy plně elektrický hybridní autobus, který kombinuje oba zdroje energie. Vodík se používá v plynné formě při tlaku 350 bar. Palivové články pro eCitaro Range Extender dodá Toyota Motor Europe (TME). S názvem TFCM2-F-60 se jedná o modul druhé generace, který produkuje výkon 60 kW a lze jej snadno integrovat do střechy autobusu spolu s baterií a nádrží na vodík. Dojezd plně elektrického autobusu tak lze v městském provozu prodloužit na přibližně 400 km u sólo a až 350 km u kloubové verze. Kombinace baterie a palivového článku eliminuje potřebu nabíjení při jízdě. Kromě toho bude Daimler Buses od konce roku 2022 nabízet eCitaro s novou generací vysoce výkonných baterií. Vysokoenergetické lithium-iontové baterie zvýší kapacitu článku baterie o přibližně 50 procent při stejné hmotnosti a umožní spolehlivé dojezdy přibližně 280 kilometrů (pro sólo autobus). Baterie budou použity v eCitaro, eCitaro Range Externder a nedávno představeném plně elektrickém podvozku eO500U z Brazílie. Evropští zákazníci již nyní denně používají více než 600 městských autobusů eCitaro. V Německu v roce 2021 téměř každý druhý nově prodaný plně elektrický městský autobus pocházel od Daimler Buses.

person rebus  date_range 03.05.2022

Díky Environmental Product Declarations získal Solaris a jeho zákazníci informace o environmentálním profilu autobusů Solaris Urbino 18 electric a Solaris Urbino 12 hybrid.

Environmental Product Declaration (EPD) je mezinárodní ekoznačka, která klientům poskytuje spolehlivá data o celém životním cyklu dopadu daného produktu na životní prostředí. Solaris získal své první EPD pro elektrická vozidla Solaris Urbino 18 a hybridní vozidla Solaris Urbino 12 a bude žádat o deklarace pro další své produkty. EPD jsou vypracovány na základě studie LCA (Life Cycle Assessment). Proces posuzování vlivů na životní prostředí zohledňuje všechny fáze životního cyklu výrobku: od těžby a přepravy surovin, přes výrobu komponentů a autobusu a přepravu hotového výrobku k zákazníkovi, až po provoz, údržbu a likvidaci autobusu na konci jeho životního cyklu. Pro získání EPD je nutné projít velmi rozsáhlým ověřovacím procesem, který provádí nezávislý odborník. Tento proces hodnocení je založen na ověření, zda analýza LCA, která je výchozím bodem pro přípravu certifikátu EPD, byla provedena v souladu s PCR (Product Category Rules UN CPC 49112 a 49113), GPI (General Program Instrukce) a normy ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044. Rozsah analýzy LCA je velmi podrobný. Pro fázi před výrobou daného vozidla (UPSTREAM) se provádí posouzení ekologické stopy, které se mimo jiné týká těžby surovin, zpracování základních materiálů používaných pro výrobu komponentů (např. ocel, polyetylen, elastomer, sklo), dokončení všech souvisejících procesů (např. doprava, spotřeba energie a vody) a odpad vzniklý v těchto procesech spolu s nakládáním s nimi. Obdobné posouzení se provádí ve fázi výroby vozidla (CORE), kde je zohledněna i přeprava vozidla z montážního závodu ke konečnému zákazníkovi. V rámci hodnocení fáze provozu vozidla (DOWNSTREAM) se berou v úvahu mimo jiné tyto faktory: výroba a spotřeba paliva nebo elektřiny během fáze provozu, výroba materiálů pro údržbu vozidla, výroba spotřebních materiálů a náhradních dílů (na základě programu preventivní údržby silničních vozidel), odpadů ze spotřebních materiálů a náhradních dílů (na základě programu preventivní údržby silničních vozidel) a vyřazení vozidla z provozu po použití. V této fázi je také stanovena možná míra recyklovatelnosti a využitelnosti podle ISO 22628:2002. „ Ekologické prohlášení o produktu není typickým certifikátem. Měl by být vnímán jako dokument poskytující informace o vlivu produktu na životní prostředí v různých fázích jeho životního cyklu: od těžby surovin, přes výrobu komponentů, dopravu, montáž, použití a údržbu až po jeho likvidaci. EPD potvrzují závazek výrobce měřit a snižovat dopad jejich produktů na životní prostředí a umožňují mu tento dopad velmi transparentně hlásit. Důležité je, že EPD jsou zcela dobrovolnou činností výrobců, ale stále častěji jsou vyžadovány mnoha provozovateli veřejné dopravy. To umožňuje našim koncovým zákazníkům, tedy provozovatelům veřejné dopravy, orientovat se při rozhodování o nákupu nejen cenou, technickými parametry vozu či záručními a servisními podmínkami, ale také vlivem produktu na životní prostředí. Prohlášení o ekologickém produktu tak podporuje informovaná ekologická rozhodnutí a motivuje výrobce, aby řídili své dodavatelské řetězce a výrobní procesy ještě zodpovědnějším způsobem, “ řekl Javier Calleja, generální ředitel společnosti Solaris Bus & Coach. Díky podrobným výpočtům LCA, které jsou pro získání EPD nezbytné, dostávají výrobci důležité informace o vlivu svého výrobku na životní prostředí během celého jeho životního cyklu. Na základě těchto údajů mohou ve svých hodnotových řetězcích identifikovat oblasti, kde stále existuje potenciál pro minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Výpočty LCA například ukazují, jak klíčové je místo, kde jsou e-vozidla provozována, pro posouzení jejich ekologického profilu. Stejný e-bus provozovaný ve Švédsku nebo Francii zanechává v důsledku energetického mixu v těchto zemích mnohem nižší ekologickou stopu než v Polsku. V globální databázi EPD je možné kontrolovat produkty různých výrobců z mnoha průmyslových odvětví. EPD jsou veřejně dostupné na internetu.

person rebus  date_range 20.04.2022

Klimatický plán rakouského hlavního města předpokládá uhlíkovou neutralitu své flotily nejpozději v roce 2040. Kromě osobních aut se alternativní pohony týkají i speciálních automobilů a autobusů.

Nejpozději od roku 2025 nebude hlavní město Rakouska do městského vozového parku pořizovat žádná nová benzinová ani naftová vozidla. Možné výjimky se vztahují na určitá speciální vozidla, pro která do té doby nebudou k dispozici žádné alternativy bez emisí CO2. Město ale i u speciálních vozidel předpokládá, „že se technologie pro vozidla s alternativními pohony vyvine natolik, že na trhu budou dostupné dostatečně fungující alternativy“. Jak v prohlášení města uvádí radní Jürgen Czernohorszky, cílem je zajistit do roku 2040 dosažení uhlíkové neutrality vozového parku města. Vídeňský vozový park tvoří v současnosti tři tisíce vozů, z nich 125 je na elektrický pohon, z toho 82 jsou osobní elektroauta, zbytek tvoří nákladní auta nebo jiné speciální vozy. První vůz pro svoz elektronického odpadu v Rakousku slouží ve Vídni dva roky a druhý od loňského léta. Provoz v praxi sleduje tým z Vídeňské technické univerzity a zkoumané parametry a kritéria přinášejí "pozitivní empirické hodnoty". Město je spokojené s kapacitou a kvalitou baterie, která vyhovuje všem ročním obdobím. Kromě ceny tedy neexistují žádná omezení ve srovnání s konvenčními vozy na svoz odpadu. Přeměna na elektrické pohony postupuje i u autobusů: Wiener Linien nedávno zahájila výstavbu kompetenčního centra pro elektrické autobusy jižně od hlavního města odkud bude vyjíždět 52 e-busů.

person rebus  date_range 19.04.2022

Berlín díky dotacím spolkové vlády získá přes 700 elektrických autobusů a Kolín nad Rýnem do své bezemisní flotily přidá 108 autobusů na palivové články. Podpora směřuje i do vozů na biometan.

Německo významně investuje do přechodu na autobusovou dopravu bez fosilních paliv. Ministerstvo dopravy v Berlíně rozhodlo 7. dubna o dotaci ve výši přibližně 600 milionů Eur (přibližně 14,7 miliardy korun) na pořízení přibližně 1 700 autobusů šetrných ke klimatu. Financování je v souladu s novou Směrnicí pro podporu alternativních pohonů v autobusech v osobní dopravě. Nákupy budou zahrnovat 1 400 bateriových, 150 vozů na palivové články, 50 s dobíjením z trolejí a 100 plynových. Spolkový ministr dopravy Volker Wissing uvedl: " Naším cílem je, aby 50 procent městských autobusů do roku 2030 využívalo alternativní pohony šetrné ke klimatu. Jsem rád, že dopravní společnosti řeší tuto velkou výzvu s námi ." Nejvíce peněz na podporu dostane městská doprava v Berlíně, BVG, nakoupí 350 bateriových autobusů a Transdev Berlin 325 bateriových autobusů, 40 autobusů na palivové články a 110 na bioplyn. V Kolíně nad Rýnem budou pokračovat investice do autobusů na palivové články s podporou pro 108 těchto autobusů a mnichovské letiště elektrifikuje 72 svých autobusů. Před pár dny byla oznámena podpora pro HOCHBAHN a VHH do Hamburku. Podporu autobusům bez fosilních paliv spravuje Spolkové ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV) v rámci výše uvedené směrnice od roku 2021. Do roku 2024 jsou k dispozici finanční prostředky ve výši přibližně 1,25 miliardy Eur, další prostředky jsou plánovány na rok 2025. Program financování je otevřený všem technologiím s cílem poskytnout správnou technologickou možnost pro každou aplikaci. Důraz je kladen na přechod na bateriové autobusy a autobusy s palivovými články. Federální vláda kryje až 80 procent dodatečných nákladů, které vznikají ve srovnání s konvenčními vozidly – ​​a součástí financování je i rozvoj potřebné infrastruktury. Pro financování jsou způsobilé i studie proveditelnosti, které určují, jak lze v příslušné lokalitě dosáhnout přestavby na alternativní pohony

person rebus  date_range 08.04.2022

Přibližně 160 milionů Eur na autobusy šetrné ke klimatu a nabíjecí infrastrukturu půjde v nejbližších letech pro obnovu flotil Hamburger Hochbahn AG a Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH.

Spolkový ministr pro digitální záležitosti a dopravu (BMVD) Volker Wissing informoval o finančních prostředcích ve výši zhruba 160 milionů Eur na elektrifikaci veřejné dopravy v Hamburku a okolí. Příjemci podpory jsou Hamburg Hochbahn AG (HOCHBAHN) a Verkehrsbetriebe Hamburg- Holstein (VHH). Celkem jezdí v Hamburku téměř 1 800 vozidel, která mají být převedena na bezemisní. Obě společnosti od roku 2020 objednávají už pouze elektrobusy, aktuálně jich je v provozu více než 160. První vstoupil do provozu na začátku roku 2019. Jde o první finanční prostředky pro společnosti ve veřejné dopravě podle Směrnice na podporu alternativních pohonů v autobusech v osobní dopravě ze dne 7. září 2021. Cílem HOCHBAHN je do roku 2030 převést svůj autobusový park čítající přibližně 1 000 vozidel na alternativní pohony. Získá asi 97 milionů Eur na pořízení 289 elektrobusů (194 sólo a 90 kloubových a 5 na palivové články) a 481 dobíjecích stanic. BMDV již podpořilo dopravce částkou 12 milionů Eur na nákup 60 elektrobusů a dobíjecí infrastrukturu a dalšími 6,4 miliony Eur na vozovnu Gleisdreieck. Také VHH plánuje do roku 2030 převést celý svůj vozový park asi 670 vozidel na elektrické pohony. Její projekt Elexity2022 je financován částkou přibližně 59 milionů eur na nákup 183 elektrických autobusů (117 sólo a 57 kloubových a 9 minibusů)a dobíjecí infrastruktury. Dosud získala 15 milionů Eur na 64 bateriových elektrobusů a 1,8 milionu na modernizaci vozovny Bergedorf. Aktuálně už jezdí v městské dopravě v Hamburku 135 sólo autobusů, 30 kloubových a 2 minibusy. Technicky došlo za poslední dva roky k výrazným zlepšením: dojezd na jedno nabití se pohybuje od více než 200 km (kloubové autobusy) do 270 km (sólobusy). Znamená to, že drtivá většina se nabíjí jen jednou. Vedle nákupu autobusů šetrných k životnímu prostředí a klimatu je druhým velkým problémem infrastruktura potřebná k provozu. Osm autobusových dep HOCHBAHN a 12 dep VHH musí být vybaveno dobíjecími stanicemi. HOCHBAHN má v současnosti 183 dobíjecích stanic a VHH 64 v provozu. Vybavují se také dílny údržby. Současně s tím, jak se zvyšuje počet autobusů, je třeba budovat nová depa a přizpůsobovat stávající. Letos v létě začne HOCHBAHN stavět první vozovnu v Meiendorfu, která je kompletně zaměřena na e-mobilitu.V současné době probíhá architektonická soutěž na stavbu první vícepodlažní vozovny na Veddelu. VHH letos v létě zřídí ve svém největším depu v Schenefeldu nejmodernější nabíjecí technologii, aby bylo možné v budoucnu nabíjet až 80 e-busů současně. V letošním roce začne také přestavba dalších dep. " 472 městských autobusů v Hamburku bude v budoucnu jezdit elektricky – investujeme zhruba 160 milionů Eur. Ochrana klimatu začíná u dveří - při nástupu do veřejné dopravy. Potřebujeme klimaticky neutrální mobilitu lidí. Toho můžeme dosáhnout jedině použitím elektrických vozidel k udržitelnému a trvalému snížení emisí z provozu. Autobusy mají v současné době enormně vysoký jízdní výkon v našich městech, kam směřujeme naši iniciativu. Naše podpora pomůže v nadcházejících letech elektrifikovat až 40 procent vozového parku městských autobusů v Hamburku ," uvedl spolkový ministr Volker Wissing.

person rebus  date_range 06.04.2022

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice od roku 2005 pořídila 44 nových trolejbusů a šest autobusů, vybudovala téměř kilometr trolejového vedení a modernizovala nebo nově postavila šest měníren.

Pracovníci DSZO v těchto dnech bilancují využití dotačních prostředků EU programového období 2014–2020. „ Podařilo se nám získat a využít všech prostředků, které byly v tomto období pro MHD v našem regionu alokovány. Po každé výzvě jsme zpracovali podle vyhlášených kritérií smysluplný projekt, který byl způsobilý se o dotace ucházet a kterému byly později dotace také přiděleny. Úspěch v čerpání dotačních prostředků je výsledkem práce všech jednatelů naší společnosti ,“ uvedl Jaromír Schneider, který má v DSZO administraci evropských dotačních projektů na starosti. V tomto programovém období to bylo 181,7 milionu korun. Při jejich využití mohla DSZO realizovat investiční akce v celkové hodnotě 250,4 milionu korun. Šlo o 11 nových bateriových trolejbusů, modernizaci nebo výstavbu šesti elektrických měníren a výstavbu téměř kilometrového úseku nového trolejového vedení (v Otrokovicích). Realizace některých projektů ještě probíhá. S dotační podporou a úspěšnou realizací projektů pomáhají DSZO také města Zlín a Otrokovice. „ Kdybychom nedokázali získat tyto dotační prostředky, uvedenou částku by ze svých rozpočtů musela uhradit města Zlín a Otrokovice, nebo by se rozvoj MHD v naší aglomeraci výrazně zpomalil. Jsme proto připraveni pozorně sledovat všechny výzvy i v následujícím programovém období EU, předkládat další projekty a pokusit se opět každou nabídnutou příležitost využít ,“ řekl ředitel DSZO Josef Kocháň. S využitím evropských fondů bylo v DSZO už od roku 2005 pořízeno postupně 8 trolejbusů s dieselagregátem, v letech 2012–2013 šest autobusů, následovala velká dodávka 25 trolejbusů . V roce 2019 mohla DSZO díky dotacím zakoupit 7 bateriových trolejbusů pro elektrizaci provozu MHD v oblasti Kostelce, Štípy. Nyní je podepsána smlouva na dodávku 4 bateriových trolejbusů , zejména pro ekologizaci provozu na lince č. 55 v Otrokovicích. Aktuálně probíhá výstavba téměř kilometrového nového trolejového vedení v Otrokovicích (dotace 8,1 milionu Kč). Nepostradatelné pro řádný provoz elektrické trakce MHD bude také obnovování, modernizace a doplňování soustavy elektrických měníren napětí (dotace 59,5 milionu korun). Veškeré dotace z evropských fondů pro DSZO dosáhly od roku 2005 objemu téměř 540,7 milionu korun.

person rebus  date_range 29.03.2022

Egypt před Konferencí Organizace spojených národů o změně klimatu 2022 zahájil velké ekologické projekty. Účast 30 tisíc lidí a 120 hlav států na světové prestižní akci je pro zemi velká výzva.

Egyptská vláda oznámila v souvislosti s COP27, která se bude konat od 7. do 18. listopadu, poskytnutí finančních prostředků prostřednictvím smluv s řadou společností, které budou mít za úkol plán udržitelné ekologické dopravy plnit. K provozu v Sharm El Sheikhu bude připraveno 300 elektrických autobusů a další na plyn. V Sharm El Sheikhu budou vybudovány dvě nové solární elektrárny, které spolu s dvěma současnými zajistí celkovou kapacitu 20 megawattů, jejich počet se bude zvyšovat až na výkon 160 megawattů. Na všech čerpacích stanicích budou instalovány nabíjecí stanice pro elektromobily, nabíječek se dočkají také parkoviště a hotelové garáže. Pro ekologické autobusy se budují dobíjecí a čerpací stanice. Pro zachování ekologické rovnováhy bude vysázeno velké množství stromů. Od letošního června bude v Sharm EL Sheikhu zcela zakázáno používání plastových tašek na jedno použití. Vláda také oznámila záměr začít eliminovat v zemi oblíbený dopravní prostředek - tuk-tuk, jejich řidiči mají přejít na minivany na zemní plyn. Na pořízení ekologičtějších prostředků bude poskytovat půjčky. Podle dostupných dat jezdilo v Egyptě v roce 2015 těchto "tříkolek" přibližně 6 milionů. Kromě Sharm El Sheikhu se také v Hurghadě má zahájit obnova všech autobusů a automobilů, včetně taxíků, a také veškerých prostředků hromadné dopravy na zemní plyn a elektřinu. Epypt zahájil svou Národní strategii pro změnu klimatu do roku 2050 během COP26 v Glasgow. Tvoří jí pět hlavních cílů, včetně snížení emisí v různých sektorech s cílem udržet udržitelný ekonomický růst, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, výroba energie z odpadu a využívání alternativní energie, především zelený vodík. Přeměna autobusů na zelené se má uskutečnit během 5 let. Prostřednictvím ekonomické zóny Suezského průpravu chce přilákat globální investory a stát se světovým logistickým centrem. Zemi s více než 100 miliony obyvatel pomáhají s přechodem na solární energii a odklonem od fosilních paliv finanční prostředky poskytnuté USA a Světové banky.

person rebus  date_range 24.03.2022

Iveco Group a Hyundai Motor Company podepsaly 4. března memorandum o porozumění. Cílem je posoudit možnou spolupráci na technologii sdílených vozidel, společném získávání zdrojů a recipročních dodávkách

Memorandum o porozumění je předběžným krokem při posuzování potenciálu obou skupin spolupracovat v oblastech technologií a platforem, které zahrnují komponenty a systémy. Oblasti možného společného zájmu se týkají elektrických pohonných jednotek a platforem včetně systémů palivových článků, automatizace vozidel a konektivity pro užitková vozidla. Tato dohoda je dalším krokem v nezávislých strategiích Iveco Group a Hyundai Motor Company k vytvoření předních inovativních řešení v dnešním rychle se měnícím prostředí budováním ekosystému vzájemně výhodných partnerství. TZ Iveco Group, Hyundai Motor Company

person rebus  date_range 07.03.2022

Polovinu z 280 elektrických autobusů pořízených s podporou fondu ScotZEB vyrobí společnost ADL.

Skotská vláda rozdělila přes 62 milionů liber (více než 1,8 miliardy korun) prostřednictvím prvního kola programu Zero Emission Bus Challenge (ScotZEB). Jde o největší investici do dekarbonizace autobusů v rámci iniciativy Mission Zero v oblasti dopravy ve Skotsku. Cílem fondu je kromě rychlé obnovy vozidel podporovat místní ekonomiku a podnikání. Díky fondu bude vyměněno 276 starých naftových autobusů za nové bateriové elektrické modely a vybudována nabíjecí infrastruktura. 137 autobusů vyrobí ve svém závodě Alexander Dennis Limited (ADL) ve městě Falkirk a podpoří tak místní kvalifikovaná pracovní místa i skotskou ekonomiku. Ministr dopravy Jenny Gilruth uvedl: „ Chceme, aby se více lidí rozhodlo cestovat autobusem nyní i v budoucnu a aby věděli, že autobusy přispívají ke splnění našich ambicí v oblasti změny klimatu. S naším fondem Zero Emission Bus Challenge se nám úspěšně daří autobusové flotily po celém Skotsku dekarbonizovat ." Na podporu autobusové dopravy zahrnující vozidla i infrastrukturu je v dlouhodobém horizontu ve Skotsku určeno více než půl miliardy liber, pomoci vrátit cestující do veřejné dopravy má také bezplatné cestování pro osoby mladší 22 let. Ze ScotZEB je finančně podpořen nákup autobusů různých velikostí, od minibusů po dvoupodlažní, a dobíjecí infrastruktura. Nejvíce elektrobusů, 74 ks, pořídí největší autobusový dopravce ve Skotsku, společnost First Aberdeen Ltd & First Glasgow No1 Ltd.

person rebus  date_range 01.03.2022

Nová vláda schválila 23. února zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Znovu bude předložen do Parlamentu.

Proces transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (dále jen „Směrnice“), v České republice a aktuálně platných a účinných pravidlech podpory nízkoemisních vozidel u nás stále probíhá. Do našeho právního řádu přitom měla být zapracována nejpozději ke dni 2. 8. 2021. Směrnice od členských států vyžaduje zajištění toho, aby veřejní a sektoroví zadavatelé (objednatelé podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů) zohledňovali při zadávání veřejných zakázek na lehká užitková vozidla, nákladní automobily a autobusy energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí určitých znečišťujících látek, s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly. Konkrétně pak Směrnice ve svých přílohách stanoví emisní limity pro tzv. čistá vozidla a minimální podíl těchto čistých vozidel při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících ve dvou sledovaných obdobích, a to od 2. 8. 2021 do konce roku 2025 a následně od roku 2026 do konce roku 2030. První návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících předložila vláda v lednu roku 2021 Poslanecké sněmovně Parlamentu pod sněmovním tiskem č. 1121. Tento materiál se však před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny nedočkal ani projednání v prvním čtení. S ohledem na stanovený konec transpoziční lhůty Směrnice navrhla Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy alespoň částečné řešení a vláda tak v červenci 2021 schválila usnesení vlády o zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Usnesením bylo uloženo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, aby se v jimi řízených organizacích těmito pravidly řídily. Ostatním veřejným zadavatelům a sektorovým zadavatelům, a krajům a obcím jakožto objednatelům podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících bylo jen doporučeno se Pravidly řídit. Pravidla jsou účinná od 2. 8. 2021 do doby, než vstoupí v platnost a účinnost úprava na úrovni zákona, přičemž povinnosti v nich obsažené se vztahují na smlouvy, které byly uzavřeny na základě zadávacích či nabídkových řízení zahájených po 2. 8. 2021. Řešení je to sice provizorní, nicméně zmírňuje riziko nenaplnění cílů stanovených EU. Protože v novém volebním období Poslanecké sněmovny nelze projednat návrhy, které nebyly projednány a rozhodnuty v minulém volebním období, bude návrh schválený vládou 23. 2. 2021 znovu předložen k projednání nově ustanovené Poslanecké sněmovně. Po celou dobu legislativního procesu do nabytí účinnosti připravovaného zákona budou účinná výše uvedená Pravidla. Plnění stanovených podílů nízkoemisních vozidel mezi nově pořizovanými bude sledováno ve dvou časových obdobích. První fáze začne účinností zákona a skončí v prosinci roku 2025. Následující fáze bude trvat do konce roku 2030. V té první je poměr nastaven ve výši 29,7 % u osobních a lehkých užitkových vozidel, 41 % u autobusů a 9 % u nákladních vozidel. Pro následující období jsou požadované minimální podíly nízkoemisních vozidel dále mírně navýšeny. S využitím komentáře advokátní kanceláře MT Legal s.r.o.

person rebus  date_range 24.02.2022
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací