Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Asociace, instituce

Výměna provozních zkušeností, technické novinky, změny v legislativě – to jsou hlavní body programu dvoudenního setkání techniků odborné sekce Pevná trakční zařízení Sdružení dopravních podniků ČR. Probíhá ve dnech 20. a 21. září v hotelu Lázně Kostelec ve Zlíně.

V osmnácti českých městech nebo souměstích je provozována elektrická trakce v městské hromadné dopravě. Právě tolik členů sdružuje odborná sekce Pevná a trakční zařízení, která pracuje jako součást Sdružení dopravních podniků ČR. Členové sekce jednají ve dnech 20. a 21. září 2023 v prostorách hotelu Lázně Kostelec ve Zlíně. „ Scházíme se dvakrát do roka postupně v sídlech jednotlivých členských dopravních podniků. Součástí odborného programu je vždy také exkurze do provozu hostitelského podniku. Zde ve Zlíně máme na programu prohlídku tří nedávno nově pořízených nebo rekonstruovaných měníren a nové bateriové stanice ,“ informoval tajemník odborné sekce Josef Bína z Dopravního podniku města České Budějovice. „ Naše skupina se zabývá napájecími systémy pro tramvaje, trolejbusy, pražské metro a dnes už také pro elektrobusy. Jde o trakční měnírny, trakční transformovny, trolejové i kabelové trakční vedení. Rozebíráme různé provozní poruchy, seznamujeme se s novými normami, které vyšly v posledním období, probíráme novou legislativu. Je prostor pro prezentaci firem. Důležité jsou také neformální rozhovory mezi účastníky a výměna praktických zkušeností, “ uvedl Josef Bína. I v oboru napájecích stanic trakčního vedení se objevují nové technologie. V souvislosti se zdražením energií se nyní klade velký důraz na možnosti úspor. Například v Českých Budějovicích se osvědčilo nasazení tzv. superkapacitorů, které jsou schopny vyrovnávat v trakční síti krátkodobé výkyvy v odběrech elektřiny, a to na rozdíl od baterií v neomezeném počtu nabíjecích a vybíjecích cyklů. „Vidíme v tom inspiraci i pro nás. Tato zařízení jsou menší než baterie a méně náročná na údržbu,“ poznamenal při setkání vedoucí úseku údržby trolejového vedení a měníren z hostitelské Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice René Jurča. Bližší podrobnosti o činnosti skupiny Pevná trakční zařízení SDP ČR . Ve Zlíně se na jaře 2023 setkali také odborníci na autobusy.

person rebus  date_range 21.09.2023

Od 1. prosince 2024 bude dopravní obslužnost v největším kraji České republiky zajišťovat v 35 oblastech 14 dopravců. Některé smlouvy musí ještě dopodepsat Hlavní město Praha.

Soutěže na dopravní obslužnost od 1. prosince 2024 na deset let probíhaly ve čtyř vlnách, v každé bylo soutěženo 8–10 oblastí. Zastupitelstvo kraje schválilo dopravce z posledních částí 26. června . Podle Petra Boreckého, radního pro oblast veřejné dopravy, šlo o zcela transparentní tendry, které se obešly bez různých tahanic. Historicky největší soutěž na autobusové dopravce u nás je v celkové hodnotě 30 miliard korun. Požadovaná kvalita a úroveň služeb je zajištěna v zadávacích podmínkách jednotným standardem kvality PID. Vozový park bude výrazně omlazen, ve výbavě autobusů kraj požaduje například klimatizaci a další výbavové prvky, které maximálně zpříjemní cestu, včetně nízkopodlažnosti, aby byla doprava pohodlná pro osoby na vozíku anebo pro maminky s kočárky aj. Protože některé oblasti byly soutěženy společně s hlavním městem, musí část smluv dopodepsat zástupci Hlavního města Prahy.

person rebus  date_range 08.09.2023

Po déle než rok trvajících jednáních se Středočeský kraj a Mladá Boleslav dohodly na vstupu města do krajského systému Standardů dopravní obslužnosti. Naopak obyvatelům obcí Tišice, Byšice a Všetaty na Mělnicku hrozí omezení spojů.

Zatímco s Mladou Boleslaví se podařilo Kraji na potřebnosti a vytíženosti jednotlivých spojů a na podmínkách smlouvy dohodnout, vedení obcí Tišice a Byšice a městyse Všetaty stále nepřistoupilo na Standardy dopravní obslužnosti (SDO) a více než rok trvající jednání nevedly k žádnému výsledku, uvádí Středočeský kraj v tiskové zprávě. Cestujícím v těchto obcích by pak sloužil nižší počet autobusových i vlakových spojů. SDO zavedené Středočeským krajem v roce 2021 nastavily nově poměr spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách pro obce, města i kraj. Do této doby nebyla výše příspěvků ze strany obcí a měst sjednocená. " Některé přispívaly více, jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec. Obce v oblastech přilehlých k hlavnímu městu Praze financovaly její významnou část, naopak obce v oblastech blíže k vnějším hranicím kraje participovaly na financování málo či vůbec. Systém nebyl spravedlivý ani transparentní, vlastně to ani nebyl systém, “ řekl Petr Borecký, radní pro oblast dopravy veřejné dopravy a garant standardů. Podle Petra Boreckého je příčinou neochota vedení obcí Tišice a Byšice a městyse Všetaty přistoupit do systému SDO. " Staly by se černými pasažéry v celém systému PID, což by nebylo fér vůči takřka všem ostatním obcím a městům Středočeského kraje s výjimkou města Kladna. Jako objednavatelé regionální dopravy proto přistoupíme k regulaci počtu spojů autobusů o i osobních vlaků tak, abychom vyhověli základním principům schváleným v rámci zavedených standardů ,“ konstatuje Petr Borecký. Všechny tři obce mají čas změnit své stanovisko nejpozději do pátku 18. 8. 2023. „ Toto datum je dáno lhůtami Správy železnic pro vydání konečného návrhu jízdního řádu pro příští rok. V případě pozdější případné změny stanoviska nejsme schopni garantovat znovuzavedení zastavování spojů dříve, než při následující celostátní změně jízdních řádů v červnu, resp. prosinci 2024 ,“ míní Petr Borecký. „ Postupujeme partnersky, nikoliv mocensky. Jsme stále připraveni ohledně řešení dopravy věcně jednat. Poskytujeme zástupcům obce i městyse dostatek času na případné přehodnocení. Stále však trvám na tom, že pravidla platí pro všechny stejně. “ Pakliže nebude výzva k přehodnocení vyslyšena, změny se projeví 10. prosince 2023, tedy s každoroční změnou jízdních řádů. „ Podobně delší jednání kraj zaznamenal i v Příbrami anebo Mladé Boleslavi. Města však příslušné smlouvy již poslala do rad a zastupitelstev ," uzavírá Petr Borecký. Smlouvy s Mladou Boleslaví schválili středočeští radní 10. srpna. V systému SDO je zahrnuto více než 95 procent měst a obcí Středočeského kraje , které se tak podílejí se na financování regionální dopravy ve Středočeském kraji. Možná omezení Vybrané vlaky linek R43 a S3 budou Všetaty, Tišicemi a Byšicí pouze projíždět anebo jízdu ukončí/začnou v Neratovicích (Os 9520, Os 9522 o sobotách a svátcích, Sp 1540, Os 9526, Os 9528, Os 9530, Os 9532, Os 9534, Os 9536, Os 9538, Os 9540, Os 9523, Os 9541, Sp 1543, Os 9543, Os 9525, Sp 1545, Os 9527, Os 9533, Os 9535, Os 9537) Autobusová linka 472 z Tišic do Mělníka nebude posílena (již od 3. 9.)

person rebus  date_range 15.08.2023

Německá celostátní jízdenka za 49 eur je úspěšná. Předplatní jízdenku si od svého zavedení v květnu 2023 koupil téměř milion nových zákazníků.

Podle Ministerstva pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV) došlo s Deutschlandticket k absolutnímu nárůstu počtu uživatelů veřejné dopravy. Podle čísel Asociace německých dopravních podniků (VDV) z konce června má jízdenku za 49 eur více než 11 milionů uživatelů. Další by podle očekávání měli přibývat zejména s přechodem na zaměstnanecké jízdenky, což pro mnoho lidí v Německu opět přinese výrazné zlevnění. Přibližně 44 procent z těchto 11 milionů zákazníků Deutschlandticket dříve předplatné nemělo. Znamená to, že veřejnou dopravu využívali příležitostně a nyní přecházejí na pravidelnost. Ve veřejné dopravě je kolem jednoho milionu nových zákazníků. Takový nárůst v Německu v posledních desetiletích nezaznamenali. Do budoucna se vedou diskuze v otázce ceny. Podle Volkera Wissinga, spolkového ministra dopravy, závisí stabilita ceny na počtu předplatitelů. " Musíme zajistit, aby jízdenku využívalo co nejvíce lidí ." " Z Deutschlandticket máme velkou radost. Je to jednoduché, levné, ekologicky rozumné a digitální. To je nová mobilita v hromadné dopravě. V červnu našimi vlaky jelo o 25 procent více lidí než v dubnu. A nejen to, překonali i výrazně delší vzdálenosti. Deutschlandticket už má velký úspěch ," uvedla pro německá média šéfka DB Regio Evelyn Palla. Podle Deutsche Bahn se ukazuje, že Němci jízdenku za 49 eur používají také na cesty směrem do Alp a k Baltskému moři a využívají veřejnou hromadnou dopravu mnohem více k výletům. V některých regionech „ lidé jezdili tolik jako v létě za 9 eur ,“ uvedla Evelyn Palla. Jízdenek za 9 eur se od června do srpna loňského roku prodalo 52 milionů a ušetřily odhadem 1,8 milionu tun emisí CO2. I přes klimatické výhody stála stát tolik, že nebylo možné její platnost prodloužit. Přestože se některé dopravní společnosti snažily o změnu, je dálková doprava a cesty první třídou v rámci Deutschlandticket vyloučena. Například FlixBus podle generálního ředitele André Schwämmleina stále vede s federálním ministerstvem dopravy dialog, aby jízdenka mohla být využívána i v jeho autobusech. Odpovědnost za plánování a financování veřejné dopravy V Německu mají jednotlivé spolkové země. Vláda na toto financování poskytuje spolkovým zemím tzv. regionalizační fondy. Podle BMDV je to aktuálně více než 10 miliard eur. V příštích letech by mělo peněz výrazně přibýt, je dohodnuto navýšení o 3 procenta a také dodatečná 1 miliarda eur ročně. Letos by na náklady vzniklé dopravcům s přechodem na celoněmeckou digitální jízdenku měla spolková a zemské vlády poskytnout 3 miliardy eur.

person rebus  date_range 07.08.2023

Středočeský kraj udělal poslední krok ve vyhodnocení veřejných zakázek. Úspěšní dopravci zahájí provoz autobusové dopravy 1. prosince 2024. Na řadě je železniční doprava.

Krajští zastupitelé schválili 26. června vybrané dopravce z výběrových řízení na autobusové dopravce v posledních třech vlnách ze čtyř. První vyhlášená oblast, resp. vybraní dopravci, prošli zastupitelstvem už na jaře a pravomocně je tato část ukončena. Dopravci by měli od 1. prosince 2024 zajišťovat obslužnost po dobu deseti let. Ve třech posledních vlnách kraj soutěžil obslužnost sedmadvaceti oblastí. S celkovým objemem 30 miliard korun jde o historicky největší soutěž na autobusové dopravce v dějinách ČR a vůbec první v historii kraje. Zadávací řízení na nové smlouvy o veřejných službách probíhaly ve čtyřech vlnách, celkem bylo soutěženo pětatřicet oblastí. Nabídky byly hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny. Některé oblasti zadával kraj společně s hlavním městem Prahou. " Co mne těší nejvíce, je transparentnost celého procesu. Díky této soutěži ušetří kraj takřka 400 milionů Kč ročně a cestující tak získají v celém kraji moderní nízkopodlažní a klimatizované autobusy vybavené sčítacími rámy a informačním systémem. Uspořené peníze nám umožní další investice do veřejné dopravy - a to do modernizace středočeského železničního parku," uvedl Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. Vybraní dopravci pro jednotlivé oblasti: První vlna, pravomocně ukončena a mohou být uzavřeny smlouvy: Kladensko – ČSAD MHD Kladno Hostivicko – ČSAD MHD Kladno Rakovnicko – Transdev Střední Čechy Mníšecko – ČSAD Benešov Mnichovohradišťsko – Okresní autobusová doprava Kolín Líbeznicko – ČSAD Střední Čechy Velvarsko – Autobusy Karlovy Vary Hořovicko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Druhá vlna Příbramsko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Sedlčansko – ZDAR, Žďár nad Sázavou Vlašimsko – ČSAD Benešov Říčansko – ČSAD POLKOST Zdibsko – ČSAD Střední Čechy Úvalsko – ČSAD POLKOST Dolnobřežansko – UMBRELLA CITY LINES Kolínsko – ČSAD POLKOST Nymbursko – Okresní autobusová doprava Kolín Třetí vlna Horoměřicko – ČSAD MHD Kladno Slánsko – ČSAD Slaný s.r.o., Berounsko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Čáslavsko – ARRIVA autobusy Kostelecko – ARRIVA CITY Mladoboleslavsko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Rožmitálsko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Neveklovsko – ČSAD Benešov Českobrodsko – Okresní autobusová doprava Kolín Mělnicko – ČSAD Střední Čechy Čtvrtá vlna Stochovsko – ČSAD MHD Kladno Štěchovicko – MARTIN UHER Jílovsko – ARRIVA CITY Voticko – ČSAD Benešov ČSAD Benešov – Sázavsko Brandýsko – ČSAD Střední Čechy Kutnohorsko – ARRIVA autobusy Poděbradsko – ARRIVA autobusy Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo v pondělí 26. června také Strategii budoucího zajišťování železniční dopravy. " Tato strategie říká v kostce následující: Během příštích 3 let dojde k modernizaci prakticky veškerého vozového parku na středočeských lokálkách. Vozy 810 se tak odeberou do muzea a nahradí je zánovní vozy Stadler RS1, Alstom Lint a RegioFox, které jsou nízkopodlažní, klimatizované a s prostorem pro kola i kočárky, V roce 2024 vyhlásíme soutěž na zcela nové dopravce pro tratě 070 (směr na Mladou Boleslav přes Všetaty), 120 (Praha – Lužná u Rakovníka – Rakovník), 121 (Hostivice – Podlešín), 122 (Praha – Hostivice – Rudná), 210 (Posázavský Pacifik). Vítězní dopravci na těchto tratích budou jezdit mezi roky 2025-2035. Cestující budou opět jezdit nízkopodlažními klimatizovanými vlaky s prostory pro kola a kočárky. V roce 2024 rovněž vyhlásíme největší železniční soutěž v historii krajů a to na dopravce provozující vlaky na hlavních koridorech v letech 2029-2044. Tato soutěž přinese cestujícím zcela nové soupravy EMU 400 (cca o 1/4 větší kapacita než stávající CityElefanty) kombinované se soupravami CityElefant. Objem této zakázky dosáhne v průběhu příštích 30 let částky takřka 60 miliard Kč. Dopravní obslužnost ve Středočeském kraji bude v krátké době patřit mezi systémy s nejmodernějšími vozidly ve střední Evropě. Bolestivé reformní kroky posledních dvou a půl roku tak začínají přinášet své ovoce," komentuje Petr Borecký jednání dnešního Zastupitelstva.

person rebus  date_range 26.06.2023

Členové Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech se sešli na dvoudenním jednání i za účasti zástupců objednatelů - Středočeského kraje a IDSK a ROPID za Hlavní město Prahu. Letošní setkání podpořily společnosti IVECO BUS a TELMAX.

Z programu vybíráme: Ministerstvo dopravy (MD) podporuje legislativní úpravu dopravy na vyžádání jako veřejné služby v přepravě cestujících, může být vhodným doplňkem dopravní obslužnosti pro mikroregiony. Vzorem je město Říčany a jeho poptávková doprava. Návrh připravuje IDSK a má být součástí novelizace zákona o silniční dopravě a zákona o dráhách. Návrh na snížení věku řidičů na 18 let u linek do 50 km – předložila ČAOVD. Jako návrh změny zákona (361/2000 Sb.) je v poslanecké sněmovně po druhém čtení. Podle některých názorů je snížení věku na 18 let pro řízení autobusu nebezpečné. Na druhou stranu v současné situaci sedí za volantem i řidiči starší 80 let. MD se zabývá konceptem „celostátní jízdenky“. Prověřuje zájem všech dotčených subjektů, technickou stránku věci a zájem cestující veřejnosti o tento produkt. Cílem je přezkoumat možnosti zavedení elektronické jízdenky, která by v ČR pokryla a propojila co nejvíce prostředků veřejné dopravy. Cenový výměr MF č. 01/2023 – pro výpočet výše věcné usměrňované ceny se zvýšila pro rok 2023 cena autobusu ze 4,7 na 5,2 mil. Kč, koeficient n (roční růst provozních nákladů v roce 2023) se zvýšil z 1,19 na 1,29. Věcně usměrňované ceny na rok 2023 zůstávají. Zvýšení vypočtené věcně usměrňované ceny lze až o 20 % na spojích odsouhlasených příslušným dopravním úřadem. Probíhají jednání MD s MF o sloučení příloh v cenovém výměru, pravděpodobně se sloučí všechny přílohy do jedné. Statistické výkazy MD Dop2 a Dop3 – podíl tržeb se stále snižuje, více finančních prostředků dávají na veřejnou dopravu kraje, méně obce. Středočeský kraj plánuje posílit systém revizorských kontrol a podporu bezhotovostních plateb za jízdné. Dokončují se výběrová řízení na autobusové dopravce, kteří vyjedou od prosince 2024. Připravují se výběrová řízení na vlaky. Prezentace IVECO BUS Společnost IVECO BUS má deset výrobních závodů. V roce 2022 vyrobila 4 767 autobusů. S vozy Crealis, Urbanway, Eway, Ewadys, Streetway, Crossway a Daily nabízí kompletní sortiment vozidel. Největší závod je ve Vysokém Mýtě, kde vyrábí typy Crossway (LE) a EWADYS, v ČR vloni prodala 435 autobusů (8% produkce), což znamená největší podíl na domácím trhu. Od července 2024 platí pro všechny nové autobusy povinnost asistenčních prvků ADAS. V té souvislosti IVECO BUS představí pro Crossway novou čelní masku, kde budou zabudovány i čidla a senzory pro plnění ADAS a pro nový servisní přístup. Elektrická řada EWAY a nově představený elektrický Crossway LE bude v nabídce s novým motorem Siemens ELFA a nejnovější technologií NMC baterií. Vhodné pro rychlé a pomalé nabíjení. Pro ucelenou bezemisní řadu nabízí zákazníkům také elektrický minibus eDaily LINE kompletně vyrobený Iveco a založený na dieselové verzi Daily, baterie jsou umístěné v podlaze. Proběhla prezentace nového Iveco Crossway LE Elec s testovací jízdou. Prezentace TELMAX Firma nabízí kompletní odbavovací systémy na zakázku pro všechny typy dokladů – papír, SMS, dopravní a bankovní karta. V linkové dopravě má největší tržní podíl - více než 4 200 zařízení. Dodává SW pro předprodeje a eshopy. Nejnovější projekty: MHD Trenčín, ARRIVA, Transdev, ČSAD Střední Čechy, FTL Prostějov, BusLine, Umbrella. Kromě validátorů do PID dodává čtečky pro přepravní kontrolu IDSK. Dále byly projednány vnitřní záležitosti ADSSS, včetně rozhodnutí o přijetí společnosti ARRIVA autobusy a.s. do Asociace. ADSSS tvoří ke dni 8. června 2023 patnáct členských firem . Zápis z členské schůze 8. a 9. června v resortu Šanov je k dispozici oprávněným uživatelům ZDE

person rebus  date_range 19.06.2023

Do Pražské integrované dopravy nově vstoupí dopravci UMBRELLA CITY LINES, která bude jezdit na Dolnobřežansku, a ZDAR ze Žďáru nad Sázavou. Ten vystřídá ARRIVU STŘEDNÍ ČECHY na Sedlčansku.

Rada Středočeského kraje projednala 8. června další výběr dopravců pro zajišťování dopravní obslužnosti v posledních devíti oblastech Středočeského kraje. Zadavateli prvních sedmi oblastí jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj a posledních dvou oblastí Středočeský kraj. Návrh by měli schválit krajští zastupitelé 26. června. Za hlavní město potvrdí vybrané dopravce pražští radní. Následně budou výsledky oznámeny uchazečům a před uzavřením smluv poběží lhůty podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Poprvé vyjedou noví dopravci 1. prosince 2024. V poslední, čtvrté, vlně zadavatelé obdrželi celkem 51 nabídek - 4 až 8 nabídek pro každou oblast. Vybraní dopravci a obsluhované oblasti: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, Příbramsko, nabídková cena přibližně 129,1 mil. Kč ZDAR, Sedlčansko, nabídková cena přibližně 96,8 mil. Kč ČSAD Benešov, Vlašimsko, nabídková cena přibližně 82 mil. Kč ČSAD POLKOST, Říčansko, nabídková cena přibližně 82,6 mil. Kč ČSAD Střední Čechy, Zdibsko, nabídková cena přibližně 55,8 mil. Kč ČSAD POLKOST, Úvalsko, nabídková cena přibližně 91,3 mil. Kč UMBRELLA CITY LINES, Dolnobřežansko, cena přibližně 58 mil. Kč ČSAD POLKOST, Kolínsko, nabídková cena přibližně 60,1 mil. Kč Okresní autobusová doprava Kolín, Nymbursko, nabídková cena přibližně 121 mil. Kč

person rebus  date_range 09.06.2023

Nedostatek řidičů kamionů i autobusů může vyřešit zjednodušení zaměstnávání občanů ze zemí mimo EU. Členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA jednali s ministrem dopravy také o zřizování tzv. vnitřních dopravců pro zajišťování krajské autobusové dopravy nebo o pokračování slev z jízdného pro děti a seniory.

25 000 chybějících řidičů v české kamionové a autobusové dopravě je problém, který se nedaří stále řešit, naopak spíše se prohlubuje. Na plenárním zasedání Sdružení ČESMAD BOHEMIA se jím dopravci zabývali a konstatovali, že jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zlepšení současného stavu je možnost snazšího a rychlejšího zaměstnávání řidičů ze zemí mimo Evropskou unii. Z pochopitelných důvodů jsou omezeny příchody řidičů z Ukrajiny. Přítomný ministr dopravy Martin Kupka delegáty ujistil, že ministerstvo dopravy o tomto problému ví a snaží se jej spolu s ostatními ministerstvy řešit. Nynější postupy při udělování pracovního povolení jsou neúměrně složité a trvají i více než půl roku, zatímco Poláci stejnou proceduru, speciálně v případě Ukrajinců, zvládají za dva týdny. Důvodem je údajně nedostatečné personální, technické a finanční zabezpečení na zastupitelských úřadech. Na čas je náročná i bezpečnostní prověrka uchazečů. Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř současnou situaci komentuje: „ Doufám, že se nestaneme svědky toho, že úsporná opatření omezí servis státu tak důležitému oboru, jakým je silniční doprava. Ta jako významný vývozce služeb přináší do našeho rozpočtu miliardové částky, bohužel nedostatek řidičů je pro ni limitujícím faktorem. A právě zahraniční řidiči jsou nejdůležitějším zdrojem, který kvůli složité byrokracii lze ovšem využít pouze velmi omezeně .“ Dodává: „ A ještě zmíním jednu věc. Problém nedostatku řidičů je i o podmínkách pro jejich práci. Nechápu, proč se někteří poslanci vymezují proti mírné úlevě pro české řidiče, kteří by podle návrhu v parlamentu mohli dojet na vykládku a domů v zákazu jízdy. Jde jen nanejvýš o menší stovky rozprostřené na celé dálniční síti. To se v provozu ani nepozná a řidiči mohou strávit víkend s rodinou. Tato společnost řidičům kamionů mnohé dluží, podívejme se jen na přeplněné odpočívky. I toto téma jsme s panem ministrem probrali .“ Členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA dále seznámili ministra s problémy autobusových dopravců provozujících linkovou dopravu v závazku veřejné služby. Podnikající autobusové firmy jsou v některých krajích nahrazovány zřizováním tzv. vnitřních dopravců provozovaných samotnými kraji. Za jejich služby ovšem kraje platí podstatně vyšší ceny, jak už to bývá, když dodavatel neprochází řádnou soutěží. Životně důležité pro podporu veřejné dopravy je i zachování stávajících slev z jízdného pro děti a seniory, motivující veřejnost k jejímu používání. Pan ministr slyšel i pochvalu za sjednocení sazby DPH pro všechny druhy autobusové dopravy a potvrzení, že má být ve snížené sazbě. Osvobození od DPH by bylo na místě, ale tady je pozice vlády neoblomná.

person rebus  date_range 05.06.2023

Přes třicet odborníků z autobusových provozů českých dopravních podniků se sešlo 31. května a 1. června ve Zlíně. Technici z celé republiky mohli nahlédnout do zázemí Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, svézt se historickými autobusy a seznámit se s pamětihodnostmi města.

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice se stala poslední květnový a první červnový den hostitelem členů odborné autobusové skupiny , která funguje v rámci Sdružení dopravních podniků ČR. Více než tři desítky techniků, kteří mají v českých dopravních podnicích na starosti autobusovou dopravu, si vyměnily zkušenosti a seznámily se s novinkami v oboru na půdě DSZO. Prohlédly si veškeré zázemí vozového depa DSZO ve Zlíně na Podvesné. Nechyběla ani jízda historickými autobusy a poznávání pamětihodností města Zlína. „ Skupina Autobusy se schází dvakrát do roka střídavě v prostorách různých dopravních podniků. Otevřeně mluvíme o problémech, abychom je mohli řešit společně a obohacovat se zkušenostmi, které už získali někde jinde. Příjemná je na tom skutečnost, že si vzájemně nekonkurujeme, “ přiblížil setkání ředitel DSZO a současně předseda autobusové skupiny SDP ČR Josef Kocháň. Na to navázal i výkonný ředitel SDP ČR Martin Chval: „Účastníci se nebojí prozradit i něco ze zákulisí svého dopravního podniku, protože ví, že ostatní to nemohou použít proti nim. Informace se sdílejí velmi upřímně .“ Jedním ze zajímavých bodů odborného programu ve Zlíně bylo pro členy autobusové skupiny ve středu odpoledne také předvedení produktů firmy Fleet Shield na vozidlech. „ Jde o fólie proti graffiti, ochrana skel vozidel MHD proti poškrábání a leptání, ochrana interiéru vozidel – stěn, sedadel apod. a kompletní polepení vozu místo lakování ,“ upřesnil vedoucí údržby DSZO Josef Polách. Během jednoho dne se tak změní vnější vzhled zlínského elektrobusu z bílé na žluto-modré firemní barvy. Autobusoví odborníci mimo jiné zhlédli prezentaci hasicí techniky a seznámili se s aktuální otázkou hašení trakčních elektrických baterií v elektrobusech nebo parciálních trolejbusech. „ V případě zahoření se baterie velmi špatně hasí. O to více roste význam bezpečnostních systémů proti zahoření. Zástupci specializované firmy ukázali, jak je velmi důležité hoření baterií předcházet ,“ uvedl ředitel Martin Chval. SDP ČR

person rebus  date_range 02.06.2023

Vodík jako významný prvek pro snižování emisí v dopravě podporuje Evropská komise. Svaz průmyslu a dopravy vidí jeho potenciál jako náhradu za fosilní paliva zejména v dálkové dopravě. Je ale potřeba vytvořit legislativní a regulační rámec.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vnímá vodík jako jeden z možných prostředků dekarbonizace průmyslu a dopravy. Jeho využití vidí zejména v dopravě, jako surovinu v průmyslových procesech s vysokými emisemi nebo jako nosič energie umožňující její přepravu na dlouhé vzdálenosti. Aby ale bylo v budoucnu možné vodík takto využít, je potřeba upravit legislativní rámec využití vodíku a také přesně definovat jeho roli v energetickém mixu ČR. Svaz průmyslu o tom diskutoval s odborníky na pracovní snídani o budoucnosti vodíku v České republice. Vodík bude dle analýz Evropské komise v budoucnosti představovat významný nosič pro dekarbonizaci v dopravě, průmyslu nebo v energetice. Pro podporu vodíku vytvořila Evropská komise v březnu 2023 dokonce Vodíkovou banku, která by měla shromáždit a nabídnout financování potřebné pro rozvoj vodíkové ekonomiky. V České republice se připravuje aktualizace Vodíkové strategie, na regionální úrovni význam vodíku stvrdili například podpisem memoranda o mezikrajské spolupráci hejtmani Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Vodík jako jeden z možných prostředků dekarbonizace průmyslu a dopravy vnímá i samotný Svaz průmyslu a dopravy ČR. „ Možný potenciál jeho využití vidíme zejména jako nosič energie umožňující její přepravu na dlouhé vzdálenosti, jako nástroj zajištění vyrovnané energetické bilance v ČR, jako surovinu v průmyslových procesech s vysokými emisemi CO2 a také v provozech, kde jde jen těžko snížit emise, jako jsou například výroba amoniaku, rafinérských produktů, cementu nebo oceli. Kromě využití jako paliva pro průmyslové procesy ve výrobní sféře by vodík mohl mít využití i v dopravě, zejména té dálkové ,“ vysvětluje možné přínosy vodíku Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. „ Česká republika bude nucena v procesu dekarbonizace postupně nahrazovat fosilní zdroje energie. Plynná paliva, a především vodík, umožní nákladově efektivní přechod k bezemisní ekonomice a podpoří konkurenceschopnost českého průmyslu. Nezbytným předpokladem pro transformaci plynárenství a investice do vodíkových technologií na straně průmyslu je vytvoření odpovídajícího legislativního a regulačního rámce, který však zatím v ČR chybí ,“ dodává Pavel Dočekal, Head of Legal and Regulatory Affairs společnosti GasNet, největšího tuzemského distributora zemního plynu. Na pracovní snídani byly prezentovány i konkrétní projekty využití vodíku, např. v dopravě v Moravskoslezském kraji, kde k výrobě budou použity elektrolyzéry využívající elektřinu z biomasové kogenerace a fotovoltaiky, nebo v Mníšku pod Brdy, kde elektřinu do elektrolyzéru zajistí průtočná malá vodní elektrárna a využití se plánuje v rámci místní autobusové dopravy. V ČR je v procesu i komplexní projekt skladování vodíku a jeho přepravy a optimalizace za využití chytrých technologií. Větší projekty se pak týkají využití stávající páteřní plynové soustavy pro přepravu nebo výrobu a prodej vodíku v rámci vlastní sítě čerpacích stanic či v rámci plnění cílů pro podíl obnovitelných paliv v dopravě, a to přimícháváním. V diskusi jasně zaznělo, že aby bylo možné vodík vůbec průmyslově využít, je potřeba upravit legislativu a zároveň nastavit přesnou roli vodíku v energetických strategiích ČR. Legislativní a investiční jistota jsou nutností, pokud se má v této oblasti Česko posunout kupředu. Svaz vymezil několik základních podmínek, které na semináři představil a vyzval stát k jejich naplnění. Svaz průmyslu a dopravy navrhuje: 1. Jasně určit potenciál domácích zdrojů vodíku a možnosti jeho dovozu. Podle toho tak stanovit cíle objemu produkce vodíku a k tomu nastavit odpovídající financování a konkrétní opatření ze strany vlády. Je nutné analyzovat, kolik vodíku, v jakých sektorech a kdy by mohlo najít uplatnění a jaký objem vodíku je z bezpečnostního hlediska vhodné vyrábět v ČR. Je nutné analyzovat, jaký objem vodíku je nezbytné importovat pro zajištění potřeb ČR. Součástí analýzy by měla být i možnost výroby vodíku v zahraničí v režii ČR a následný import do ČR. Při analýze je nutné zohlednit nově přijaté předpisy z balíčku Fit for 55. Analýza by měla přinést i členění podle typu vodíku: obnovitelný, nízkoemisní, ostatní, ale i podle typu využití (a jeho případné čistoty) Následně je potřeba průběžně vyhodnocovat jeho výnosovou a nákladovou křivku, aby bylo v budoucnu zřejmé, kam až bude efektivní zvyšovat podíl elektrifikace a od jakého stupně dává racionální a ekonomický smysl výroba nebo import a pokrytí vodíkem. 2. Nevylučovat také vodík nízkouhlíkový, alternativně i šedý (z fosilních paliv) pro zajištění energetické bezpečnosti a podmínek ČR. Využití všech „barev“ vodíku bude minimálně ze začátku potřebné, proto je vhodné na to poukazovat a zohlednit jak v rámci jednání v EU, tak v národních opatřeních. Zároveň je ale potřebné uplatňovat racionální přístup vycházející z vnímání evropského kontextu a reality, tzn. Akceptující již platnou evropskou legislativu (veřejná podpora, DNSH, definice zeleného vodíku, taxonomie). Nepodporovat samoúčelnou výrobu vodíku např. z biomasy, která je pro dekarbonizaci již sama dobře použitelná. 3. Výše uvedené je potřeba jasně definovat ve Státní energetické koncepci, Národním klimaticko-energetickém plánu a aktualizované Vodíkové strategii s konkrétními cíli a závazky státu tak, aby byly vytvořeny podmínky, zajištěna předvídatelnost a motivace investovat do infrastruktury. Je nutné zahrnout vodík v adekvátním množství do budoucího energetického mixu ČR v oblasti rozvoje vodíku jako obnovitelného a nízkouhlíkového paliva, a to v konkrétních množstvích a harmonogramu. 4. V rámci aktualizace Vodíkové strategie předložit přehled aktuálních a plánovaných podpůrných nástrojů. V rámci nástrojů podpory zajistit financování všech fází i uceleného vodíkového řetězce: výroba vodíku – skladování – distribuce – koncový produkt. Vzhledem k tomu, že v počáteční fázi nebude obnovitelný vodík konkurenceschopný vůči fosilním řešením v žádném odvětví, měla by podpůrná opatření zahrnovat také provozní podporu. Vodíková strategie by měla představit soubor řešení, která by mohla být zavedena v souvislosti na odvětví – daňové úlevy, dotace atd. Také je nutné začít podporovat široké spektrum pilotních projektů, pro vyzkoušení a prověření fungování jednotlivých vodíkových technologií. 5. Upravit legislativní rámec tak, aby umožňoval využití plynárenských aktiv jak pro přepravu čistého vodíku a jeho směsí se zemním plynem, tak např. pro účely akumulace energie v budoucím integrovaném energetickém systému. 6. Pravidelně konzultovat vodíková řešení se zástupci průmyslu. TZ Svaz průmyslu a dopravy ČR

person rebus  date_range 23.05.2023
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací