Ze Správní rady Sdružení dopravních podniků
Správní rada SDP proběhla 9. a 10. září 2020. Foto SDP
9. a 10. září proběhlo v Olomouci rozšířené jednání Správní rady SDP ČR. Jedním z témat byly dekarbonizace veřejné dopravy a dotační podpora pro nákup trolejbusů.
Pondělí, 14. září 2020, rebus
Správní rada Sdružení dopravních podniků se zabývala řadou legislativních otázek, například přepravní kontrolou mladistvých, problematikou poplatku z obnovitelných zdrojů, zařazením trolejbusů do dotační podpory bezemisních vozidel a jejich započítání do kvót silničních vozidel, návrhem zákona o drahách, o soudních poplatcích a novelou exekučního zákona. Jedním témat byly také odpisy pro dotace z EU.

Správní rada rovněž projednala návrh na obsazení pozice předsedy odborné skupiny Pevná trakční zařízení. Předsedou se stal Bc. Daniel Dunovský, místopředseda představenstva DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s.

Správní rada schválila záštitu SDP ČR nad veletrhem CZECHBUS a návrh na navýšení maximální výše přirážky k jízdnému, který je třeba navrhnout do příslušných zákonů.

Během svého rozšířeného jednání Správní rada zhlédla 21 prezentací odborných firem a institucí na provozní a technická témata, týkající se údržby vozidel a infrastruktury a seznámila se s novinkami na trhu dopravních prostředků.

Důležitým tématem byla dekarbonizace veřejné dopravy, na toto téma se vedla odborá diskuse.

Zdroj: SDP
SDP ČR
ADSSS
Česmad