Středočeský kraj hledá nového ředitele pro IDSK
Kandidáti na nového ředitele IDSK musí mít vizi o rozvoji veřejné dopravy ve Středočeském kraji a její další integraci do PID. Ilustrační foto ze zahájení integrace Voticka do PID v srpnu 2020 - ROPID
O novém řediteli rozhodne i kvalita připravené koncepce rozvoje veřejné dopravy v kraji, další integrace v rámci PID a přístup k řízení IDSK. Nastoupí 1. května. 
Středa, 24. března 2021, rebus
Středočeský kraj zastoupený hejtmankou kraje vypsal výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Integrované dopravy Středočeského kraje. Nový ředitel by měl do funkce nastoupit po ukončení výběrového řízení, tj. 1. května 2021.

Jeho úkolem bude zabezpečení zájmů a potřeb Středočeského kraje při vytváření, organizování a kontrole funkce systému hromadné přepravy osob ve Středočeském kraji a se souhlasem sousedních krajů v jejich územním obvodu. Zvláštní důraz je přitom kladen na dopravní, ekonomické a technické provázání nejen s hlavním městem Prahou.

Výběrové řízení bude tříkolové. V prvním kole budou posuzovány základní předpoklady pro výkon dané pozice, v kole druhém budou posuzovány odborné znalosti a osobnostní předpoklady pro výkon obsazované pozice prostřednictvím řízeného pohovoru. Do třetího kola budou přizvání dva uchazeči na základě doporučení výběrové komise. Hodnocena bude především kvalita zpracování koncepce (vize) rozvoje veřejné dopravy na území Středočeského kraje, její další integrace v rámci Pražské integrované dopravy a přístup k řízení IDSK.

Přihlášky do výběrového řízení je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 9. 4. 2021 do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

SDP ČR
ADSSS
Česmad