Statistiky přepravy za rok 2020
Autobusy přepravily v roce 2020 o téměř 122 milionů cestujících méně než v roce 2019. Foto Arriva
Další
Ministerstvo dopravy zveřejnilo předběžné statistiky přepravy za rok 2020. Za celý loňský rok je patrný značný pokles osobní dopravy způsobený pandemií koronaviru.
Středa, 31. března 2021, rebus
U autobusové dopravy poklesl počet cestujících o 35 %, u městské hromadné a u železniční dopravy o 30 %, nejvíce zasažena byla letecká doprava, kde počet cestujících klesl přibližně o 84 %. Zatím jde o předběžná data, konečná budou součástí ročenky dopravy za rok 2020, která vyjde v červnu tohoto roku. Údaje poskytují dopravci prostřednictvím statistických výkazů Dop.

Autobusy přepravily v roce 2020 téměř 233 milionů osob (v roce 2019 šlo o 354,7 milionů osob), v linkové dopravě cca 210,5  milionů (proti téměř 317 miliony v roce 2019) z toho vnitrostátní 209 milionů (313 milionů), na mezinárodních linkách svezly autobusy asi 1,4 milionu lidí (3,7 milionu). Ve veřejném zájmu (linková doprava dotovaná kraji a obcemi) převezly 199,3 milionů osob (292 milionů v roce 2019), zbývající necelých deset milionů osob využilo komerční linky dopravců (proti 21 milionům v roce 2019). Na nepravidelných linkách v roce 2020 jelo 22,5 milionů lidí (v roce 2019 šlo o 37,8 milionů).

Prostředky městské hromadné dopravy využilo v roce 2020 celkem 1,6 miliardy cestujících (v roce 2019 to bylo 2,2 miliardy cestujících). Z toho trolejbusy 173 milionů (201,5 milionu), tramvaje 495 milionů (706 milionů), metro 251,4 milionů (440,5 milionu) a autobusy 639 milionů (883 milionů).  

Letecká doprava byla pandemií v roce 2020 zasažena nejvíce. Pokles u českých dopravců byl o 84 % nižší než předchozí rok. Nejvíce se pokles projevil ve 2. čtvrtletí, kdy byly výkony na 2 % výkonů roku 2019 a pak ve 4. čtvrtletí, kdy byly výkony na 10 %. Na letištích byl za celý rok pokles o 80 % u odbavených cestujících.

Nákladní doprava nebyla pandemií výrazně ovlivněna. Například data za železniční nákladní dopravu  za celý rok 2020  ukazují pokles v přepravených tunách o cca 8% a u přepravních výkonů asi 6%, za 4. čtvrtletí však došlo k nárůstu  objemu přepravených věcí v tunách o 3% a v přepravních výkonech v tunokilometrech (tkm)* o 4%.

U silniční nákladní dopravy byl za loňský rok výrazný nárůst v přepravních výkonech, téměř 45%, objem přepravených věcí v tunách poklesl o asi 9%. Nárůst je způsoben zejména poměrně výrazným vzrůstajícím trendem v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Je však třeba poznamenat, že i přes tento poměrně významný nárůst v tkm, jsou hodnoty o přepravních výkonech na úrovni roku 2015, od kdy pak docházelo k poklesu.

Souhrn statistických dat je k dispozici ZDE.

SDP ČR
ADSSS
Česmad