Program DOPRAVA 2020+ vyhlášen
Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.
Pátek, 16. dubna 2021, rebus
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+.

Soutěžní lhůta začala 15. dubna a končí 16. června 2021.

Veřejná  soutěž je zaměřena na podporu návrhů Projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Výstupy/výsledky musí mít potenciál pro další uplatnění do praxe. Svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního sektoru a všech druhů dopravy,  tj. pozemní, vodní  a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu:

  • Udržitelná doprava
  • Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
  • Přístupná a interoperabilní doprava
  • Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Prioritním výzkumným tématem pro tuto veřejnou soutěž je digitalizace dopravy. Návrhy projektů by měly být zaměřeny zejména na oblasti  autonomní mobility, inteligentní mobility, ITS a kooperativních ITS a digitální a datové infrastruktury, které směřují k efektivnímu a bezpečnému   rozvoji a využívání informačních a komunikačních technologií včetně využití umělé inteligence, 5G/6G, blockchainu, kvantových technologií, internetu věcí či cloudové infrastruktury a posilování principu interoperability.

Do soutěže se mohou hlásit výzkumná organizace, podniky, organizační složka státu a územní samosprávné celky.

Vyhlášení výsledků soutěže by mělo proběhnout nejpozději 30. listopadu 2021. Začátek realizace: nejdříve leden a nejpozději březen 2022. Délka realizace: 12–48 měsíců.

Maximální výše podpory na jeden projekt je 50 mil. Kč. Maximální intenzita podpory na jeden projekt činí 80 %.

Více ZDE


SDP ČR
ADSSS
Česmad