Mezinárodní urbanistická soutěž určí podobu pražské Florence
Důležitým partnerem v projektu Florenc 21 je ČSAD Praha holding, která plánuje zvyšovat komfort cestujících, zejména s ohledem na usnadnění přestupu na městskou hromadnou dopravu a železnici. Obrázek: Florenc 21
Nová podoba dopravního uzlu je v rukou soutěžních týmů z celého světa a poroty složené ze špiček světové architektury i předních českých odborníků. Okolí autobusového nádraží změní soutěž Florenc 21.
Pondělí, 22. března 2021, rebus
Hlavní město Praha se domluvilo s majiteli pozemků ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development a společně za podpory Institutu plánování a rozvoje (IPR) vyhlásili mezinárodní urbanistickou soutěž s názvem Florenc 21. Již na konci listopadu bude známa možná nová podoba této části centrální Prahy, která je dopravním uzlem národního významu, ale i největším brownfieldem v samotném centru metropole.

Do 26. dubna mohou týmy architektů, urbanistů, krajinářů a dopravních expertů z celého světa zasílat přihlášky do soutěže. Odborná mezinárodní porota z nich vybere 5 týmů, které se soutěže zúčastní.

"Lokalita pražské Florence je v současné chvíli zanedbanou částí hlavního města. Na toto území bylo zpracováno již několik urbanistických studií, ale nedošlo nikdy k dohodě všech zainteresovaných stran. Právě proto jsme s klíčovými vlastníky v území dospěli k názoru, že nejlepším řešením bude uspořádat mezinárodní urbanistickou soutěž, která navrhne jeho budoucí podobu,“ říká 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček.

Mezinárodní urbanistická soutěž je zatím vrcholem snah o změnu přístupu ke spolupráci města a investorů, klíčových vlastníků v oblasti. Byla vytvořena pracovní skupina s téměř 50 zástupci z městských částí, IPR, Národního památkového ústavu, Správy železnic, Dopravního podniku, Muzea hlavního města Prahy a dalšími, kteří vypracovali zadání soutěže tak, aby v něm byly vybalancovány zájmy různých skupin.

V porotě zasednou špičky světové architektury jako je Winy Maas, zakladatel kanceláře MVRDV, či slavný holandský urbanista Kees Christiaanse, jehož kancelář KCAP se podílela na oslavované čtvrti HafenCity v Hamburku. V porotě je i profesor urbanismu z londýnského The Bartlett Matthew Carmona, který se zabývá nejen tzv. place makingem, ale i tím, jak co nejefektivněji zorganizovat urbanistickou soutěž, což není v globálních městech s množstvím protichůdných zájmů jednoduché.

Kromě zvučných jmen v porotě bylo třeba alokovat i adekvátní částku na odměny, která dosahuje téměř 12 milionů korun. Náklady na soutěž, které se celkově blíží částce 20 milionů korun, nesou na základě dohody s hlavním městem hlavní vlastníci v řešeném území ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development.

Naším cílem je zachovat Ústřední autobusové nádraží Praha-Florenc v této jádrové oblasti a dále chceme zvyšovat komfort cestujících, zejména s ohledem na usnadnění přestupu na městskou hromadnou dopravu a železnici. Důležitá je pro nás integrace nádraží i nově plánované polyfunkční zástavby do struktury města a zlepšení prostupnosti území. Těší nás, že touto soutěží završujeme několikaletý proces příprav rozvoje území ve spolupráci se společností 4ct,“ vysvětluje Pavel Vráblík člen představenstva ČSAD Praha Holding, který vlastní a provozuje autobusové nádraží.

Právě realizovaný urbanisticko-architektonický koncept Zahy Hadid pro transformaci brownfieldu přímo u Masarykova nádraží splňuje i ta nejpřísnější kritéria pro revitalizaci území v centru města. Věřím, že workshop na území Florence přiláká naše i zahraniční špičkové architekty, pro které bude velkou výzvou navrhnout urbanistické řešení pro tuto část, kterou sama Zaha označila za klíč k rozvoji celého území,“ očekává výkonný ředitel Penty Real Estate Petr Palička.

Soutěžní týmy by měly do návrhu integrovat řadu již schválených projektů v území. Jsou to například plánované rekonstrukce ulic Na Poříčí a Na Florenci, modernizace železniční stanice Praha-Masarykovo nádraží s přestřešením kolejiště, v současnosti již realizovaný projekt Florenc Gate v ulici Křižíkova nebo dva objekty podél ulice Na Florenci navržené kanceláří Zaha Hadid Architects, které již mají vydaná povolení.

S urbanistickým návrhem Zaha Hadid Architects pro Florenc se však již nepočítá. Hlavní město Praha věří, že právě mezinárodní urbanistická soutěž Florenc 21 dá vzniknout novému všeobecně vítanému návrhu, který bude naplňovat i cíle hlavního města v oblasti udržitelné mobility a adaptace na klimatickou změnu.

Výsledek soutěže, který bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu, bude znám na podzim tohoto roku. V porotě kromě zmíněných zahraničních expertů zasednou i přední čeští urbanisté, architekti, dopravní specialisté nebo městští plánovači.

Okolí klíčového autobusového nádraží, které dnes tvoří několik transformačních ploch, jež neslouží svému původnímu účelu, trpí zejména bariérami v prostoru, nejasným vymezením zástavby, nevzhlednými veřejnými prostranstvími i absencí kvalitní zeleně. Mezinárodní soutěžní workshop navrhne uspořádání celého území a zapojí do procesu všechny zainteresované aktéry v čele s hlavním městem, městskými částmi Praha 1 a Praha 8 nebo IPR. Urbanistická studie pak například stanoví rozsah zástavby, funkční využití prostoru či budoucí podobu veřejného prostoru.

Škoda