Liberecký koordinátor veřejné dopravy má nového jednatele
KORID LK, spol. s r. o., sídlí v Evropském domě v blízkosti budovy Libereckého kraje. Foto KORID LK
Další
Společnost KORID LK od 1. května nově vede Otto Pospíšil. Hlavním úkolem je zkvalitnit dopravu a vrátit cestující do vlaků a autobusů.
Středa, 12. května 2021, rebus
Otto Pospíšil nahradil od 1. května 2021 ve funkci jednatele KORID LK Jiřího Zdražila. „Pevně věřím, že pro KORID LK bude nový jednatel představovat svěží vítr a impuls k dalšímu úspěšnému rozvoji společnosti. Již během prvních dnů ve funkci vyhodnocuje současný stav této organizace a potvrzuje tak, že jeho vítězství ve výběrovém řízení na funkci jednatele nebylo náhodné,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy. „Znám jej již delší dobu. Jde o pečlivého pracovníka, k jehož silným stránkám patří systematičnost.“

Ve spolupráci s Libereckým krajem čekají firmu KORID LK pod novým vedením důležité úkoly. „Předně je potřeba vypořádat se s dopady pandemie koronaviru. Chceme též obnovit důvěru cestujících ve veřejnou dopravu, a to tím, že se zaměříme na zvýšení její kvality. Proto připravujeme nové dopravní smlouvy v železniční i linkové dopravě, ale také projekt modernizace odbavovacích systémů,“ sdělil Otto Pospíšil, nový jednatel společnosti KORID LK.

Poté, co se jmenováním Pospíšila do funkce situace ve společnosti stabilizovala, má KORID LK projít hospodářským auditem. „Nezávislý auditor se zaměří především na účetnictví a hospodaření společnosti,“ shrnul Sviták.

Otto Pospíšil se narodil roku 1985 ve Vsetíně. Vystudoval obory Technologie a management v dopravě a telekomunikacích a Technologie a řízení dopravy na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Ve společnosti KORID LK působí od roku 2010, nejprve jako dopravní specialista zodpovědný mimo jiné za přípravu jízdních řádů, později coby zástupce ředitele zodpovědný například za oblast dopravního plánování a standardů dopravní obslužnosti.

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje - KORID LK byl založen Libereckým krajem 30. března 2005. Hlavní náplní je zajišťovat provoz integrovaného dopravního systému IDOL.

Otto Pospíšil v KORID LK působí od roku 2010, od 1. května 2021 jako jednatel. Foto Liberecký kraj
SDP ČR
ADSSS
Česmad