Kraj Vysočina vybírá autobusové dopravce na 10 let
Nově pořízené autobusy budou mít podkladové plochy v barvách zelené a modré. Hlavním grafickým prvkem je obrazový symbol ve světlejším odstínu zelené a v bílé barvě. Opatřeny budou logotypem VDV a sloganem VDV "Jedeme vaším směrem". Zdroj VDV
Zájemci o zajišťování dopravní obslužnosti v závazku Kraje v některé z osmi oblastí mohou nabídky podat do 12. dubna. Noví dopravci vyjedou v červnu 2022.
Čtvrtek, 11. března 2021, rebus
Kraj Vysočina minulý týden vypsal tendr na linkové autobusové dopravce, kteří budou zajišťovat veřejnou dopravu v rámci objednávky Kraje Vysočina od roku 2022 na deset let. Zakázka je rozdělena do osmi oblastí, zohledněn je přesah základních spojů i na území sousedních regionů. Podle informací Martina Hyského, předsedy krajského výboru pro rozvoj je soutěž na zajištění autobusové dopravy patrně největší v historii kraje, její celková předběžně odhadovaná hodnota je 8 miliard koru
 
V rámci hodnocení jsou jednotlivá kritéria nastavena nejen na cenu, ale i na hodnocení komfortu cestování. Kraj v soutěži stanovil například požadavek na stáří a velikost autobusů a na postupné nasazování částečně nízkopodlažních a klimatizovaných vozů, na venkovní a vnitřní informační systémy pro cestující, LCD panely, na jednotný vizuální vzhled vozidel nebo informační kanceláře,“ uvedl Martin Hyský.

Lhůta pro podání nabídek do výběrového řízení je 12. dubna 2021. Kraj před zahájením tendru vedl předběžné tržní konzultace s několika dopravci. Chtěl získat informace ke způsobu stanovení zadávacích podmínek a k zavedení Tarifu VDL. Podle Kraje byla výzva k účasti uveřejněna na jeho profilu a byla otevřena všem, kteří vyjádřili zájem se účastnit, některé možné dodavatele i přímo oslovil. Osobní jednání se všemi zájemci proběhlo 30. 7. 2020.

Hodnotícími kritérii výběrového řízení je kromě ceny (váha 90%) také podíl vozidel vybavených klimatizací a podíl nízkopodlažních vozidel (po 5%). Kraj nepožaduje po dopravcích nové autobusy, starší však musí plnit stanovené požadavky. Nové autobusy mohou být s konvenčním nebo alternativním pohonem. Vzhledově musí být v grafickém manuálu se základní korporátní zelenou a modrou barvou, starší vozy v jiných barvách musí být označeny logem VDV, a sloganem "Jedeme vaším směrem", povoleno je uvedení reklamy na zadním čele vozidla. Na Vysočině se předpokládá postupné zavádění tarifu VDV. Výběrové řízení je podle oblastí definovaných rámcovými jízdními řády. S postupným zaváděním tarifu VDV by však mohlo dojít v budoucnu ke změně územního rozsahu jednotlivých výběrových oblastí a požadavků na vozidla.

Vedoucí oddělení dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina Pavel Bartoš k tendru vysvětlil, že po jeho uzavření budou mít vybrané dopravní společnosti 12 měsíců na přípravu zahájení provozu dle nově uzavřené smlouvy. Vlastní plnění zakázky by mělo začít od změny jízdních řádů v červnu 2022. Rozsah výkonu dopravy kraj stanovil v prvním období na 20 milionů autobusových kilometrů ročně. Nyní pro kraj autobusovou dopravu zajišťuje 17 společností. Na úhradu prokazatelných ztrát veřejné linkové dopravy má Vysočina letos 591 milionů korun.

SDP ČR
ADSSS
Česmad