Až 142 elektrických autobusů do Amsterdamu
Elektrobus Citea u nabíječky na zastávce Sloterdijk. Z 31 dodaných e-busů VDL je 9 Citea SLF-120 Electric a 22 kloubových Citea SLFA-180 Electric. Foto GVB
Další
GVB zahájilo tržní konzultace k nákupu až 142 elektrických autobusů během pěti let. Tendr bude rozdělen na tři části.
Středa, 18. listopadu 2020, rebus
Společnost GVB Amsterdam zahájila tržní konzultace s cílem připravit půdu pro nákup 91 až 142 elektrických autobusů do roku 2025. Po uzavření smlouvy bude objednána první část 39 vozidel pro městskou hromadnou dopravu, všechna vozidla budou vybavena pro rychlé nabíjení.

První bateriový elektrický autobus ve flotile GVB začal jezdit letos v dubnu. Kontrakt podepsaný v prosinci 2018 mezi dopravcem a společností VDL Bus & Coach předpokládá dodání nejméně 31 elektrických autobusů, 9 dvanáctimetrových a 22 kloubových. Dalších 69 může GVB objednat.

„V souladu s pařížskou klimatickou dohodou a Národní dohodou o autobusové dopravě s nulovými emisemi v Amsterdamském regionu je v plánu zajistit autobusovou dopravu do roku 2030 bez emisí - uvádí vysvětlení k uveřejněným konzultacím. Amsterdamská koaliční dohoda z roku 2018 posunula hranici pro zavedení dopravy bez emisí o pět let dopředu, na rok 2025. (…) Autobusy (stejně jako metro, tramvaje a hybridní trajekty) budou jezdit na lokálně vyráběnou zelenou elektřinu, provoz GVB bude proto téměř klimaticky neutrální".

Flotila GVB Amsterdam za 5 let zezelená. Mezi lety 2020 až 2025 má v plánu nahradit svůj současný autobusový park autobusy s nulovými emisemi. Stane se tak v 6 částech, v zásadě každý rok jedna. U první série autobusů a nabíječek byla na základě evropského výběrového řízení uzavřena smlouva se společností VDL. Další dodávka autobusů a nabíječek bude zadána prostřednictvím nové smlouvy. To se týká jak standardních dvanáctimetrových, tak kloubových autobusů. Základním principem je technologie „příležitostného nabíjení“, pokud možno doplněná o dobíjení v noci. Nabíjení má probíhat jak na autobusových depech, tak ve veřejných prostrorách. Upřednostňován je jediný dodavatel na klíč jak pro autobusy, tak i odpovídající nabíjecí infrastrukturu včetně nezbytné integrace. Na základě získaných informací se GVB může rozhodnout rozdělit tržní konzultace na různé části a/nebo různé tendry.

Dodání nejméně 91 (až 142) elektrických autobusů je zatím v plánu rozdělit na části: konec roku 2022 - 39 e-busů (až 67), konec roku 2023 - 35 e-busů (46), konec rocku 2024 - 17 (29) autobusů.

Před formálním nabídkovým řízením GVB proběhnou tržní konzultaci s cílem „Získat nejnovější informace dostupné na trhu“. Tento postup není výzvou k účasti a není součástí postupu předkvalifikace - zdůrazňuje GVB. Informace získané z tržní konzultace lze použít k zajištění efektivního nabídkového řízení, to zvyšuje šanci na výběrové řízení vhodné pro GVB.

Amsterdamská společnost provozuje tramvaje, autobusy, metro a trajekty ve městě a jeho okolí. Společnost má přibližně 3 750 zaměstnanců a přepravuje cestující pomocí 56 autobusových a 16 tramvajových linek, 4 linek metra a 8 trajektových spojení. Před coronou GVB přepravila v pracovní den průměrně přibližně 938 000 cestujících, z toho 110 000 na trase sever/jih.

V Amsterdamu vyplouvají nové elektrické trajekty, sedmý a zatím poslední, na začátku roku 2021. Foto GVB
13. prosince vyjedou nové 15 G tramvaje od španělského CAF na nové lince 25 Amstelveen, která nahradí starou linku metra 51. Stavba trvala téměř dva roky. Nákup se uskutečnil s dotací z Amsterdamského dopravního regionu a ve spolupráci s městem Amsterdam. Foto GVB
Auto-Bus
ZIEHL-ABEGG CZ
Volvo electric