Autobusová nádraží ve Velké Británii.
Nejen na Victoria Coach Station v Londýně smí cestující do prostoru pro autobusy vstoupit až po příjezdu jejich spoje.
Další
Jan Havíř pro BUSportál. Třetí a poslední článek z cest po Británii včetně souhrnu užitečných odkazů pro autobusové cestovatele.
Sobota, 22. září 2007, dabra
Už jsme psali o tom, jaká vozidla ve Velké Británii jezdí i jak je zde řešena hromadná doprava. Zbývá nám tedy podívat se na místa, kde se autobusy a cestující "setkávají". Zatímco ostatní účastníci našeho zájezdu toužili poznávat historická centra měst a kulturní památky, naše první kroky vedly obvykle na autobusové nádraží. V čem se britská autobusová nádraží liší a v čem jsou podobná?
Nádraží jako součást města

Autobusové nádraží by nemělo být kontrastním ani rušivým prvkem města. Podobné řešení, jaké zvolily např. České Budějovice, jsme našli v Edinburghu. Autobusové nádraží je architektonicky zakomponováno do zástavby a slouží zároveň jako nákupní a administrativní centrum. Ale podobně jako u nás je i ve většině britských měst autobusové nádraží jednoúčelovým a trochu kontrastním prvkem.

Organizace, disciplína a bezpečnost

U nás se obvykle používají stanoviště, ke kterým jsou vozidla přistavována podélně. V Británii se ve většině případů setkáte se stanovišti, ke kterým vozidla zajíždějí pod úhlem 45° a při vyjíždění musí vycouvat. Vzhledem k tomu, že se zejména na frekventovaných nádražích jedná o nebezpečný manévr, při kterém by mohlo dojít ke kolizi vozidel, často zde dopravu organizují pracovníci, kteří běhají mezi autobusy v reflexních vestách a s píšťalkou u úst dávají řidičům pokyny. Na první pohled působí celé dění jako nepřehledný mumraj, při delším pozorování však zjistíte, že nádraží je tak schopno bez větších potíží velmi plynule odbavit neuvěřitelné množství vozidel.

Bezpečnost na prvním místě

Nástupiště jsou od prostoru, kde cestující čekají na příjezd svého spoje, v drtivé většině oddělena skleněnou přepážkou. Na menších nádražích je přepážka u každého nástupiště přerušena, ve větších městech jsou nádraží řešena na způsob letiště formou prostorné čekárny s několika "gejty" opatřenými automaticky otevíranými dveřmi. Nad každým východem je umístěna obrazovka nebo panel s odjezdy nejbližších spojů od tohoto východu. Do prostoru nástupiště smí cestující vstupovat až v okamžiku, kdy u něj autobus zastaví.

Informace do kapsy

Britští dopravci mají zájem na tom, aby byli cestující informováni. Na každém autobusovém nádraží naleznete přihrádky s velkým množstvím letáčků. Každá dálková, příměstská nebo městská linka má svůj letáček. Ten obsahuje kromě jízdního řádu a graficky znázorněného vedení linky také základní informace o tarifu, přepravním řádu, dopravci a možnostech zakoupení jízdenky nebo místenky.

I autobusy si zaslouží péči

Na londýnském autobusovém nádraží Victoria Coach Station myslí i na autobusy. Nádraží je tam rozděleno na dvě samostatné, zastřešené části – příjezdovou a odjezdovou. U vjezdu do příjezdové části nepřetržitě stříká vodní clona, takže je každý autobus při vjezdu opláchnut od těch největších nečistot. U příjezdových stání jsou umístěny stojany s pohonnými hmotami, řidič je tedy může doplnit v době, kdy cestující vystupují a ušetří tak drahocenný čas.
Závěrem…
Tady naše putování po Velké Británii končí. Shrnout do několika stránek tolik zážitků nelze a ani spousta fotografií nenahradí ty nádherné pocity, když sedíte v autobuse a můžete si jej "osahat" a vyfotit. Pro Vás, kteří byste se chtěli o britské dopravě dozvědět ještě více, uvádíme alespoň několik zajímavých odkazů:

Jedním z největších dopravních uskupení je společnost National Express (http://www.nationalexpress.com), která je vlastníkem i nám dobře známé skupiny Eurolines.

Zejména ve městech, ale i na dálkových autobusech nebo vlacích se můžete setkat s logem First group (http://www.firstgroup.com/).

O hromadné dopravě v Londýně se více dozvíte na stránkách (http://www.tfl.gov.uk/), o dopravě v Edinburghu na (http://www.lothianbuses.com/).

Za velmi lukrativní linku je považováno spojení mezi Oxfordem a Londýnem. Luxusní autobusy s toaletami, elektrickými zásuvkami a bezdrátovým připojením k internetu zde provozuje Oxford Bus Company (Oxford Express) – (http://www.oxfordbus.co.uk/) a Stagecoach UK Bus – (http://www.stagecoachbus.com/) pod označením Oxford Tube (http://www.oxfordtube.com/).

Po Skotsku můžete cestovat například se Scottish Citylink (http://www.citylink.co.uk/aboutus.htm) nebo si nechat vyhledat spojení na stránkách (http://www.traveline.org.uk/index.htm)
Jan Havíř (janhavir@seznam.cz)
Foto: Jan Havíř, Barbora Havířová
Tam, kde autobusy mají volant na pravé straně. První z materiálů o veřejné dopravě v Anglii a ve Skotsku. Fotografie klasických autokarů i vícečlánkových street cars.
Jak se cestuje po britských městech. Druhý materiál z Británie o MHD.
Na větších nádražích řídí dopravu pracovníci v reflexních vestách. Na fotografii autobusové nádraží v Glasgow.
Odjezdy nejbližších spojů vám sdělí hlasový systém po stisku tlačítka umístěného na označníku stanoviště.
Stání pro autobusy a prostory pro cestující jsou odděleny skleněnými přepážkami. (Autobusové nádraží Stirling)
Na větších autobusových nádražích je přístup k autobusovým stáním řešen podobně jako na letišti – Gate E na autobusovém nádraží Edinburgh.
Budova autobusového nádraží v Edinburghu je architektonicky zakomponována do okolní zástavby.
Luxusní Neoplan společnosti Stagecoach vyjíždí z autobusového nádraží v Oxfordu na svoji pravidelnou linku Oxford Tube do Londýna.
Doporučujeme
ÚAN Florenc
Hostel Florenc
ČESMAD Bohemia