ADSSF: Protokol z jednání Valné hromady
Druhé letošní setkání členů Asociace dopravních firem Čech, Moravy a Slezska proběhlo ve dnech 16. – 17. června v Beskydském hotelu RELAX v Rožnově pod Radhoštěm.
Pátek, 10. července 2020, rebus
Valné hromady ADSSF se zúčastnili náměstek MPSV Petr Hůrka, Jan Medveď za Sdružení ČESMAD BOHEMIA, František Neterda za ADSSS a za sponzorskou firmu SOR Libchavy Filip Murgaš a Jiří Daňsa.

Na programu jednání byly informace a zkušenosti z proběhlé koronavirové pandemie, například o zajištění ochranných prostředků dopravcům, zavedení a přínosech programů podpory podnikatelů v koronavirové krizi – Antivirus, o spolupráci Sdružení ČESMAD BOHEMIA s Ministerstvem dopravy a vládou,  o podpoře a úlevách podnikatelů v dopravě, o dopadech krize na dopravu. Diskutovalo se o  výstavbě dopravní infrastruktury, o Silničním balíčku EU - je schválen - ČESMAD bude pořádat školení pro dopravce, vývoji nové legislativy. Prezident ADSSF Jaroslav Hanák informoval o vývoji politické a ekonomické situace v ekonomice ČR a v dopravě po poklesu ekonomiky, přípravě státního rozpočtu, o závěrech z jednání  s prezidentem republiky, premiérem, ministry a reprezentací Parlamentu. Svaz průmyslu vedl dlouhá jednání o podobě všech podpůrných programů pro podnikatele (Antivirus i Covid). Program Antivirus ke kompenzaci části mzdových nákladů je třeba prodloužit a spustit další, jinak dramaticky vzroste nezaměstnanost. Řada firem teprve začne omezovat výrobu kvůli nedostatku vstupních komponentů, materiálů nebo poklesu poptávky po jejich výrobcích a službách.
 
K dopravní obslužnosti - ke strategii, rozsahu, podpoře vozového parku, výběrovým řízením a financování veřejné dopravy v jednotlivých krajích - proběhla diskuze všech přítomných členů ADSSF. 

Protokol z jednání je pro oprávněné uživatele k dispozici ZDE

SDP ČR
ADSSS
Česmad