Zástupci středočeských dopravců se sešli s reprezentací Středočeského kraje,

Ministerstva dopravy, Magistrátu hlavního města Prahy, ROPID a dalšími tradičně na pracovní schůzce ve Šlovicích na Rakovnicku 23. a 24.11.
Ministerstva dopravy, Magistrátu hlavního města Prahy, ROPID a dalšími tradičně na pracovní schůzce ve Šlovicích na Rakovnicku 23. a 24.11.
Z projednávané problematiky prvního dne BUSportál zaujalo:

Na schůzce se otevřela momentálně aktuální problematika mýta pro autobusy, otevřená je alternativa zachování známek nebo stanovení nízké, případně nulové sazby mýta do budoucna. I pro řešení problému je důležité, co vymezuje v médiích zmiňovaný momentálně neveřejný dodatek ke smlouvě s Kapschem. Je na pováženou, zda otázka stojí tak, že logicky každá veřejná doprava je přínosem a omezuje nežádoucí přesun lidí do individuální dopravy nebo zda je třeba podporovat pouze už tak podporovanou dopravu ZDO. To staví takzvanou komerční dopravu do nezaslouženě nevýhodné pozice. Zazněla i úvaha o uvádění mýta jako samostatné položky v rámci ceny. Pro spotřebitele však by bylo vhodnější tento systém známý z letenek spíše potlačovat než ho přenášet jinam. Dovedeno k dokonalosti by mohlo být uvedeno mýto a palivový příplatek i u ceny ananasu.

Program podpory vozového parku zažil v letošním roce pravděpodobně neopakovatelnou situaci. Tím, že požadavky stáhl DPÚK a Ligneta, dokázalo Ministerstvo dopravy uspokojit dalších 30 dopravců v závazku veřejné služby podle kritérií stáří vozového parku. Poslední termín k čerpání podpory je 5.12.2006. Objem prostředků pro dotace na autobusy v příštím roce zůstává, pro následující období je nutná notifikace v EU.

Obrovským problémem je a bude v dopravě nedostatek řidičů, jehož skokový nárůst hrozí i v souvislosti s platností nového zákoníku práce. Trvale neudržitelné je odměňování řidičů, nabízí se otázka, zda by dotace na dopravu neměly zohledňovat i potřebný mzdový nárůst. Jinak budou spolu se státním rozpočtem nadále provoz ZDO vlastně dotovat i řidiči svým neadekvátním platem. V této souvislosti lituji, že nesídlím v Praze, kde oceňuji nabídku ředitele Connexu po zácviku jezdit s nízkopodlažním autobusem jako výpomoc.

Informací, která zajume dopravce i cestující, je připravovaná novinka v nejstarším a nejrozšířenějším předprodejním systému AMSBUS. Přes platební bránu MÚZO zaplacená a na domácí tiskárně vytištěná e-jízdenka by měla přinést opravdový předprodejní komfort obstarávání jízdenek po internetu s vynecháním nákladů na poštovní služby při doručování fyzické jízdenky při stávajícím internetovém prodeji. Další podrobnosti k e-jízdence budeme přinášet v souvislosti s uváděním do provozu.

Zástupci středočeských dopravců se sešli s reprezentací Středočeského kraje,
Zástupci středočeských dopravců se sešli s reprezentací Středočeského kraje,
Zástupci středočeských dopravců se sešli s reprezentací Středočeského kraje,
Zástupci středočeských dopravců se sešli s reprezentací Středočeského kraje,