Zastávky ve Zlínském kraji nově s písmenem Z

Nové označníky budou postupně instalovány na území celého kraje. Ve Zlíně a na spojnici s Uherským Hradištěm už je hotovo.
Nové označníky budou postupně instalovány na území celého kraje. Ve Zlíně a na spojnici s Uherským Hradištěm už je hotovo.
V souvislosti se spuštěním systému Integrované dopravy Zlínského kraje přechází kraj na jednotné označování zastávek. "Naším záměrem bylo, aby zastávky veřejné dopravy byly jasně identifikovatelné, aby byla zřejmá jejich příslušnost k systému Integrované dopravy Zlínského kraje – a hlavně aby byly na rozdíl od starých označníků na první pohled vidět všechny podstatné informace pro cestující,“ uvádí Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED), která organizuje a koordinuje veřejnou dopravu v kraji.

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu zastávek je modré stylizované písmeno Z na bílém podkladě ve čtvercovém orámování modré barvy. „Modré písmeno Z jednoznačně odkazuje ke Zlínskému kraji. Jeho stylizace, kde prostřední – šikmá – část písmene má střídáním bílé a modré barvy symbolizovat železnici jako páteř dopravy, zatímco vodorovné části silnice, vyjadřuje, že Integrovaná doprava Zlínského kraje zahrnuje jak vlakovou, tak autobusovou dopravu,“ vysvětluje autor vizuálního stylu označníků Jan Kolařík

Samotný označník je doplněn ještě dodatkovou tabulkou – opět v modro-bílém provedení – se symbolem autobusu, s názvem zastávky a dalšími informacemi, jako jsou čísla stanoviště, tarifní zóna či zda jde o zastávku na znamení. U méně využívaných zastávek nahrazuje dodatkovou tabulku list papíru s obdobnými informacemi, umístěný nad plochou pro jízdní řády.

Na sloupku označníku je pak plocha s čísly linek, směrem jízdy a názvem konečných zastávek jednotlivých linek. Dále jsou na tabulce vyvěšeny informace o Integrované dopravě Zlínského kraje, jak cestovat a přestupovat, a informace o ceníku. Všechny informace jsou i v angličtině. Na vývěsní ploše jsou samozřejmě i jízdní řády.

Výměna označníků v kraji probíhá postupně podle domluvy se správci komunikací. V případě silnic I. tříd jde o Ředitelství silnic a dálnic, v případě komunikací II. a III. tříd je správcem Ředitelství silnic Zlínského kraje. V současné době je v podstatě kompletně vyměněna trasa mezi Zlínem a Uherským Hradištěm na silnici II/497. Také na území města Zlína je nově osazeno velké procento označníků. Dodatkové tabulky postupně na konstrukce instalují smluvní dopravci.Zastávky ve Zlínském kraji nově s písmenem Z
Nové označníky jsou z velké části osazeny ve Zlíně. Foto KOVED