Z jednání valné hromady ADSSF 12.9. v Hrotovicích u Třebíče.
Jaroslav Hanák, prezident ADSSF, František Luža, viceprezident ADSSF , František Neterda, prezident ADSSS a František Vichta z MD ČR.

12.září se v Hrotovicích na Třebíčsku sešli zástupci asociace ADSSF. Následující den navštívili nový montážní závod TEDOM v nedaleké Třebíči.
12.září se v Hrotovicích na Třebíčsku sešli zástupci asociace ADSSF. Následující den navštívili nový montážní závod TEDOM v nedaleké Třebíči.
Účast na jednání přijali i zástupci Ministerstva dopravy. Ti zejména seznámili se postupem prací na Zákoně o veřejné dopravě, kde se připravuje paragrafové znění. Je vytvořena pracovní skupina pro standardy ve veřejné dopravě, kde by od metodického pokynu se mělo směřovat k legislativě. Diskuse se vede jak se Svazem dopravy, tak s objednateli veřejné dopravy.

Standardy ve veřejné dopravě jsou rozděleny na dosažitelnost , spolehlivost, bezpečnost, ekologii a kulturu cestování. Splnění stadardů dopravci, kteří se ucházejí o provozování dotované veřejné dopravy, by mělo zamezit uplatnění dopravců s nevyhovujícím vozovým parkem a nízkou obnovou a naopak podpořit seriózní dopravce v podnikání v tomto oboru.

K Programu obnovy vozového parku, který probíhá procesem notifikace v Bruselu, uvedli zástupci ministerstva, že ministerstvo zodpovědělo první rozsáhlou sérii dotazů a jednání postupuje. Částka, o které se jedná, je momentálně 375 mil. korun. Letošní čepání z programu v rozsahu 340,5 miliónu je zpožděno zejména v oblasti MHD. Poslední termín pro čerpání dotace je 10. prosinec.

Kromě současného skokového nárůstu cen nafty trápí dopravce do budoucna nárůst DPH z 5 na 9 %, kde se odhaduje dopad na 60 haléřů na kilometr. Zvýšená DPH bude s největší pravděpodobností přesunuta do jízdného.

Prezident ADSSF Jaroslav Hanák mj. seznámil s možnostmi vývoje situace kolem Nařízení vlády 589, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě v souvislosti s odbory. Také seznámil se stavem vydávání zelených karet, které by měly pomoci stabilizovat pracovní trh řidičů. Potěšující je, že zůstane zachováno hrazení řidičských průkazů pro užitková vozidla ze strany Ministerstva školství v odpovídajících učebních oborech.

Jednání se věnovalo i problematice informačních systémů v dopravě a IDS. Asociace ADSSF se spolu se zástupci středočeské ADSSS dohodla na uspořádání společného setkání obou asociací se zástupci státní správy, a to zejména krajů, 1. listopadu v Praze Letňanech při výstavě autobusů Coach Progress.
Druhý den účastníci setkání navštívili nedaleký autobusový montážní závod TEDOM. Připravili jsme záběry seminízkopodlažního autobusu TEDOM: 12 metrový autobusu TEDOM LE a podrobnější reportáž z návštěvy TEDOMu.

Další záběry z VH a TEDOMu jsou k dispozici pro oprávněné uživatele na interních stranách ADSSF přes logo ADSSF na Homepage BUSportálu.

Z jednání valné hromady ADSSF 12.9. v Hrotovicích u Třebíče.
Z jednání valné hromady ADSSF 12.9. v Hrotovicích u Třebíče.
František Marejka z MD ČR, Jaroslav Hanák, prezident ADSSF, František Luža, viceprezident ADSSF a František Neterda, prezident ADSSS