Vyhodnocení veřejných zakázek na dopravní obslužnost v dalších částech Středočeského kraje
Do výběrového řízení na autobusové dopravce pro oblast Stochovska, Štěchovicka, Jílovska, Voticka, Brandýska, Sázavska, Kutnohorska a Poděbradska bylo podáno 51 nabídek. Ilustrační foto PID

Vybraní dopravci pro zajišťování autobusové dopravy pro Stochovsko - ČSAD MHD Kladno, Štěchovicko - MARTIN UHER, Jílovsko - ARRIVA CITY, Voticko a Sázavsko - ČSAD Benešov, Brandýsko - ČSAD Střední Čechy a Kutnohorsko a Poděbradsko ARRIVA autobusy.

Vybraní dopravci pro zajišťování autobusové dopravy pro Stochovsko - ČSAD MHD Kladno, Štěchovicko - MARTIN UHER, Jílovsko - ARRIVA CITY, Voticko a Sázavsko - ČSAD Benešov, Brandýsko - ČSAD Střední Čechy a Kutnohorsko a Poděbradsko ARRIVA autobusy.

Radní Středočeského kraje projednali návrh vybraných uchazečů z druhé vlny výběrových řízení na dopravní obslužnost autobusy a doporučili ho schválit i zastupitelům. „Jde o dopravce, kteří obstarají oblasti Stochovska, Štěchovicka, Jílovska, Voticka, Brandýska, Sázavska, Kutnohorska a Poděbradska. Pět oblastí bylo zadáno ve společném zadání spolu s hlavním městem Prahou, tři oblasti jsme soutěžili jako výhradní zadavatel. V tomto případě jde o Sázavsko, Kutnohorsko a Poděbradsko,“ jmenuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Zadávací řízení na nové smlouvy o veřejných službách probíhají ve čtyřech vlnách a v každé z nich bylo soutěženo 8 až 10 oblastí. Předložené nabídky jsou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny. „Na vysokou kvalitu a úroveň služeb samozřejmě pamatují zadávací podmínky vedené jednotným standardem kvality Pražské integrované dopravy,“ konstatuje Petr Borecký.

Vybraní dopravci budou zajišťovat obslužnost od prosince 2024 po dobu deseti let:

  • ČSAD MHD Kladno a.s., Stochovsko, nabídková cena přibližně 112,8 mil. Kč
  • MARTIN UHER, spol. s r.o., Štěchovicko, nabídková cena přibližně 48,4 mil. Kč
  • ARRIVA CITY s.r.o., Jílovsko, nabídková cena přibližně 105,7 mil. Kč
  • ČSAD Benešov s.r.o., Voticko, Sázavsko, nabídková cena přibližně 73,6 mil. a 56,4 mil. Kč
  • ČSAD Střední Čechy, a.s., Brandýsko, nabídková cena přibližně 88,9 mil. Kč
  • ARRIVA autobusy a.s., Kutnohorsko, Poděbradsko, nabídková cena přibližně 52,3 mil. Kč a 73,2 mil. Kč


Středočeský kraj zaplatí mezi roky 2024 a 2034 za dopravní obslužnost autobusy v těchto částech kraje více než 5,44 miliardy korun. Návrh ještě musí schválit krajští zastupitelé a také pražští radní, a to tak, aby mohly být uzavřeny příslušné smlouvy.

Schválení dopravci pro oblasti v první vlně zadávacích řízení.