V Jihlavě otevřou novou trolejbusovou trať
Konečná stanice Bosch, parciální trolejbusy odtud budou pokračovat až do Antonínova Dolu. ©DPMJ

Ve středu 1. února se v Jihlavě zásadně změní jízdní řády, otevírá se nová trolejbusová trať do průmyslové zóny a na Bedřichov. Vzniknou dvě nové trolejbusové linky G a H. Cestující se mohou svézt zkušebně v neděli 22. ledna.

Reklama

Ve středu 1. února se v Jihlavě zásadně změní jízdní řády, otevírá se nová trolejbusová trať do průmyslové zóny a na Bedřichov. Vzniknou dvě nové trolejbusové linky G a H. Cestující se mohou svézt zkušebně v neděli 22. ledna.

Do Bedřichova začnou jezdit trolejbusy po nové téměř šestikilometrové trati. Zaniknou autobusové linky 3 a 5 a výrazně se omezí provoz linky 12. Nahradí je trolejbusy označené G a H a autobus s číslem 2. Cestující v Jihlavě čeká větší komfort, pravidelnější jízdní řád, nová přímá spojení a hlavně bezemisní doprava novými moderními trolejbusy.

"Jedním z hlavních bodů zadání města pro nové jízdní řády bylo zachovat celkový objem MHD. Ten se nakonec i přes rostoucí ceny energií dokonce o něco navýší,“ uvedl předseda představenstva dopravního podniku Radim Rovner s tím, že bylo zároveň nutné mírně optimalizovat a zefektivnit provoz některých málo využívaných spojů do okrajových částí města. „Počty spojů se zvyšují tam, kde je podle sčítání vyšší frekvence cestujících. Obsluha širšího centra města se nemění, naopak se navyšuje počet spojů v nejvytíženějších časech a na nejfrekventovanějších úsecích linek. Doprava se snižuje pouze do směrů, ve kterých nebyly spoje tak využívány a je tudíž neefektivní je provozovat.“

Zásadními změna je zavedení nových linek G, H a 2, snížení počtu spojů linky 12, prodloužení linky 4 do konečné V Ráji a zrušení linek 3 a 5.

Nová trolejbusová linka G

Vede mezi konečnými stanicemi Horní Kosov a Antonínův Důl. Na této lince budou nasazovány parciální trolejbusy.

Nová trolejbusová linka H

Obslouží Zadní Bedřichov a Polikliniku po trase Bosch-Zadní Bedřichov-Na Růžku-Chlumova-17. listopadu-Poliklinika a zpět směr Chlumova Seifertovou ulicí. Tato linka bude zajišťována klasickými trolejbusy a bude vedena pod trolejemi v celé délce.

Nová autobusová linka č. 2

Autobusy s č. 2 budou jezdit mezi Velkým Beranovem a Zbornou po trase Velký Beranov-Malý Beranov-Helenín-Masarykovo náměstí-Chlumova-Na Růžku-Smrčenská-Krematorium a Zborná s tím, že z Velkého Beranova, Malého Beranova a Helenína budou zachovány také přímé spoje do průmyslových zón Pávov a Střítež. Ty zůstanou označené jako dosavadní linka č. 12.

Stávající linka č. 4

Z Heroltic, Moravské Kovárny a průmyslové zóny v Hruškových Dvorech bude prodloužena a končit už nebude na Masarykově náměstí ale na konečné V Ráji a obslouží tak Znojemskou ulici.

Nové trasování linek MHD umožní mezi spoji pravidelný interval, čímž se odstraní současné sjíždění spojů na zastávkách. „Znamená to, že nové trolejbusové linky G a H a autobusové linky č. 2 a 12 budou ve společném úseku Chlumova-Na Růžku vedeny tak, aby byl mezi spoji pravidelný odstup v řádu šesti až sedmi minut,“ uvedl Radim Rovner.

Jízdní řády jsou zveřejněny na webu dopravního podniku. Veřejnost si může nové trolejbusové linky zdarma vyzkoušet v neděli 22. ledna při prezentačních jízdách.

Od čtvrtka 5. ledna je nová trolejová trať v ročním zkušebním provozu. Před předáním dokončené stavby probíhaly na nové trase takzvané technicko-bezpečností a jízdní sběračové zkoušky, při kterých nebyly zjištěny žádné významnějí závady. Drážní úřad ČR schválil zavedení ročního zkušebního provozu. Závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu spojená s vyhodnocením zkušebního provozu je tak plánovaná až na leden 2024.

Stavba zcela nové trolejbusové dráhy o délce necelých šesti kilometrů je jedinečná v rámci celé České republiky. Začala 19. října 2021 a skončila po 14 měsících. Dokončenou stavbu předal městu zhotovitel 20. prosince 2022. Investorem projektu „Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever" je statutární město Jihlava. Stavba nových trolejí, sloupů, trafostanic a přidruženého veřejného osvětlení vyšla celkově na 134,3 milionů korun bez DPH. Realizace stavby je spolufinancovaná z Operačního programu Doprava 2014 - 2020, kde předpokládaná výše dotace bude činit cca 98 mil. Kč.


V Jihlavě otevřou novou trolejbusovou trať
V Jihlavě otevřou novou trolejbusovou trať