Vedení linek MHD v Jihlavě čekají změny
Dopravní podnik města Jihlavy připravuje na konec roku změny v MHD. Díky nově postavenému téměř 6 km dlouhému trolejovému vedení a parciálním trolejbusům ubyde autobusů. Foto Město Jihlava

V souvislosti s dostavbou nové trolejbusové trati na Bedřichov a do průmyslové zóny Pávov dojde v Jihlavě k podstatným změnám ve vedení trolejbusových a autobusových linek.
V souvislosti s dostavbou nové trolejbusové trati na Bedřichov a do průmyslové zóny Pávov dojde v Jihlavě k podstatným změnám ve vedení trolejbusových a autobusových linek.
Nově stavěná trať z Jihlavy do Bedřichova měří téměř šest kilometrů a staví se na ní 300 nových sloupů trakčního vedení a veřejného osvětlení.  V oblastech Horního Kosova, Červeného Kříže a Antonínova Dolu nahradí stávající autobusy trolejbusy. K sedmi stávajícím trolejbusům, které mohou díky bateriím zajíždět i do oblastí mimo trolejové vedení, přibude dalších šest. Vzniknou dvě nové trolejbusové a jedna autobusová linka a tři stávající autobusové linky 3, 5 a 12 budou zrušeny.

Nová trolejbusová linka G bude jezdit po trase Horní Kosov-Žižkova-Masarykovo náměstí-Chlumova-Na Růžku-Bosch Diesel-Jipocar-Antonínův Důl, na této lince budou nasazovány parciální trolejbusy.

Nová trolejbusová linka H bude obsluhovat trasu Zadní Bedřichov až Poliklinika po trase Bosch Diesel-Zadní Bedřichov-Na Růžku-Chlumova-17. listopadu-Poliklinika, tato linka bude zajišťována klasickými trolejbusy a bude vedena pod trolejemi v celé délce.

Nová autobusová linka č. 2 bude jezdit mezi Velkým Beranovem a Zbornou po trase Velký Beranov-Malý Beranov-Helenín-Masarykovo náměstí-Chlumova-Na Růžku-Smrčenská-Krematorium a Zborná s tím, že z Velkého Beranova, Malého Beranova a Helenína budou zachovány přímé spoje do průmyslových zón Pávov a Střítež.

Změna v trasování linek MHD umožní mezi spoji pravidelný interval, tím se  odstraní současné sjíždění spojů na zastávkách. Na páteřních linkách zavede dopravní podnik kratší intervaly odjezdů. Změny by podle vedení města měly proběhnout koncem letošního nebo začátkem příštího roku a to v návaznosti na úplné dokončení nové trolejbusové trati na konečnou Bosch Diesel. S dalšími změnami linek se počítá v průběhu roku 2023, po úspěšném náběhu první fáze úprav.

První trolejbus s bateriemi pro provoz mimo trolejové vedení vyjel v Jihlavě v září 2020. Škoda Electric dodala sedm vozidel Škoda 32 Tr. Další nové parciální trolejbusy získá Dopravní podnik města Jihlavy prostřednictvím Sdružení firem Trolejbusy Jihlava složené z Tram for Envi z Ostravy a dceřiným podnikem ukrajinského Bohdan Motors. Do výběrového řízení nabídlo vozidla typu Bogdan T70120,  na jejich dodání byla také uzavřena kupní smlouva. V průběhu plnění, z důvodů změny situace na trhu, požádalo Sdružení o změnu a dodatkem z 16. 12. 2021 byl upraven výrobce karosérie, z původního Bogdan na SOR. Do Jihlavy tak nakonec přijedou trolejbusy SOR TNS 12, v té souvislosti došlo i ke změně v technickém řešení.  Cena za jeden vůz činí 11,895 milionů korun, za celou zakázku ušetří dopravní podnik proti původní ceně 30 tisíc korun