Svět se připravuje na vodíkový pohon

V roce 2021 bylo po celém světě uvedeno do provozu 142 vodíkových plnících stanic. V Evropě bylo nově otevřeno 37 stanic, 89 v Asii a 13 v Severní Americe. Infrastruktura pro vozidla na vodík je k dispozici ve 33 zemích.
V roce 2021 bylo po celém světě uvedeno do provozu 142 vodíkových plnících stanic. V Evropě bylo nově otevřeno 37 stanic, 89 v Asii a 13 v Severní Americe. Infrastruktura pro vozidla na vodík je k dispozici ve 33 zemích.
V provozu bylo 685 plnících vodíkových stanic, na 252 dalších existují konkrétní plány na jejich vybudování. Ve Španělsku a na Novém Zélandu vzniklo poprvé několik stanic a k zemím, kde se dá tankovat vodík, se připojilo také Maďarsko a Slovinsko, kde bylo zprovozněno po jedné vodíkové čerpací stanici.

Evropa měla na konci roku 228 čerpacích stanic, z toho 101 je v Německu. Následují Francie s 41 čerpacími stanicemi, Velká Británie s 19, Švýcarsko se 12 a Nizozemsko s 11 stanicemi.

V Asii bylo na konci roku 2021 v provozu celkem 363 čerpacích stanic: 159 v Japonsku a 95 v Koreji. 105 evidovaných čínských čerpacích stanic slouží téměř výhradně k doplňování paliva do autobusů nebo kamionů. Největší počet nových čerpacích stanic hlásí Korea, vzniklo jich 36.

Z 86 čerpacích stanic v Severní Americe zaujímá i nadále největší podíl Kalifornie s počtem 60. V roce 2021 zde bylo zprovozněno 11 nových.

Přehled přináší už po čtrnácté společnost Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST), resp. webové stránky H²stations.org. Poskytují nejen statistiky, ale také interaktivní mapy.