Středočeský kraj spustil druhou vlnu výběrových řízení na nové autobusové dopravce
Středočeský kraj vyhlásil druhou vlnu výběrových řízení na autobusové dopravce - pro oblast Stochovska, Štěchovicka, Jílovska, Voticka, Brandýska, Sázavska, Kutnohorska a Poděbradska. Ilustrační foto PID

V dalších osmi oblastech se soutěží o zajišťování dopravní obslužnosti od prosince 2024 dalších deset let. Předpokládaná hodnota zakázek je 4,8 miliardy korun. Jediným hodnotícím kritériem je cena.
V dalších osmi oblastech se soutěží o zajišťování dopravní obslužnosti od prosince 2024 dalších deset let. Předpokládaná hodnota zakázek je 4,8 miliardy korun. Jediným hodnotícím kritériem je cena.
Výběrová řízení na nové dopravce v největším kraji České republiky probíhají ve čtyřech vlnách a v každé z nich bude soutěženo 8 až 10 oblastí, který Středočeský kraj samostatně, nebo s hl. městem Prahou objednává. Velikost oblastí byla podle Kraje zvolena tak, aby se do tendrů mohli přihlásit i menší dopravci. Noví autobusoví dopravci začnou provozovat činnost dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě v systému PID od 1. prosince 2024 na dobu deseti let.

V pondělí 19. září byla spuštěna druhá vlna - oblast Stochovska, Štěchovicka, Jílovska, Voticka, Brandýska, Sázavska, Kutnohorska a Poděbradska.

Předložené nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, a to pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Hlavním důvodem je udržení jednotné úrovně kvality ve všech soutěžených svazcích linek, ve všech oblastech, která je dána jasnými a pro všechny dopravce závaznými Standardy kvality PID, jež je nedílnou součástí zadávacích podmínek.

To, že jediným hodnotícím kritériem je pouze cena, je ten nejtransparentnější způsob. Pokud by byla stanovena další hodnotící kritéria – zejména vázaná na specifické kvalitativní nabídky, objednavateli by mohla vzniknout složitá situace s kontrolou plnění smlouvy a následnou penalizací, což by mohlo mít za následek různou úroveň nabízené kvality služeb pro cestující na území Středočeského kraje,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

Brutto objem druhé vlny neponížený o tržby a jiné příjmy činí cca 7,1 mld. Kč a 143 mil. linkkm.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro oblast B1 - Stochovsko činí cca 857 mil. Kč, B2 - Štěchovicko cca 350,8 mil. Kč, oblast B3 - Jílovsko cca 842,6 mil. Kč, oblast B4 - Voticko cca 526,6 mil. Kč, oblast B5 - Brandýsko cca 967,9 mil. Kč, oblast B6 - Sázavsko cca 408 mil. Kč, oblast B7 - Kutnohorsko cca 358 mil. Kč, oblast B8 - Poděbradsko cca 535,4 mil. Kč.

Termín pro podání nabídek končí (prozatím) 21. listopadu 2022.

První ze série soutěží na nové autobusové dopravce byla zveřejněna 18. července a stále je možné podávat nabídky. Soutěží se o kontrakt na zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti Kladenska, Hostivicka, Rakovnicka, Mníšecka, Mnichovohradišťska, Líbeznicka, Velvarska a Hořovicka. Šest oblastí zadávají  společně Středočeský kraj a hlavní město Praha. Dvě oblasti soutěží Středočeský kraj sám - Velvarsko a Hořovicko.

Celková hodnota zakázky činí pro oba kraje 17 mld. Kč a 326 mil. linkových km. Tyto údaje však obsahují všechny vyhrazené změny, které ale nemusí být aktivovány. Podle současných jízdních řádů se jedná o 220 mil. linkových km a 11,5 mld. Kč. Tato částka se však pro objednatele sníží o vybrané jízdné.

Našim cestujícím chceme nabízet neustále kvalitní služby a této myšlence podřizujeme i vozový park. Ten by měl být výrazně omlazen. Ve výbavě autobusů požadujeme například klimatizaci a další výbavové prvky, které maximálně zpříjemní cestu, včetně nízkopodlažnosti, aby byla doprava pohodlná pro osoby na vozíku anebo pro maminky s kočárky,“ uvedl Petr Borecký, náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy. Novinkou budou sčítací rámy ve dveřích a k výbavě patří také zařízení pro sledování online polohy vozidel. Na linkách by měly jezdit i nízko a bezemisní autobusy, půjde však o optimální kombinaci s udržením rozumných finančních nákladů a zároveň dodržení legislativy EU týkající se snižování emisí.

Na konci roku 2009 uzavřel Středočeský kraj s autobusovými dopravci desetileté smlouvy o závazku veřejné služby. V roce 2019 byly s většími dopravci z důvodu pořizování nových velkokapacitních autobusů tyto smlouvy prodlouženy o 5 let, s dopravci s malým rozsahem výkonů byly smlouvy prodlouženy formou přímého zadání a končí k 30. listopadu 2024.