Slavnostní otevření nové veřejné plnicí stanice CNG v České Lípě
© Jarmila Chromá

proběhlo 22. března v areálu zdejšího autobusového nádraží. Veřejnou stanici budou využívat k tankování zejména autobusy ČSAD Česká Lípa.
proběhlo 22. března v areálu zdejšího autobusového nádraží. Veřejnou stanici budou využívat k tankování zejména autobusy ČSAD Česká Lípa.
V úterý 22. března byla v areálu autobusového nádraží v České Lípě za přítomnosti představitelů Libereckého kraje, města, skupiny RWE a ČSAD Česka Lípa a zástupců dopravních firem a médií slavnostně otevřena nová plnicí stanice CNG. Jejím provozovatelem je RWE Plynoprojekt, která v současné době provozuje již 10 CNG stanic v ČR.

Výstavba stanice, která si vyžádala celkové náklady ve výši 13 mil. Kč, probíhala v loňském roce od dubna do července a v prosinci byla úspěšně zkolaudována. Od té doby slouží svému účelu, s oficiálním otevřením se ale čekalo až na příznivější počasí. Českolipská plnicí stanice CNG s dvěma výdejní stojany je určená pro tankování autobusů i pro nejširší motoristickou veřejnost. Je zapojena do karetního systému plnicích stanic CNG, což umožňuje její bezobslužný non-stop provoz.

Novou stanici budou využívat k tankování zejména autobusy ČSAD Česká Lípa. Jak při této příležitosti připomněl předseda představenstva této dopravní společnosti Karel Havel, autobusy na pohon stlačeným zemním firem provozují už více jak 15 let (začínali s přestavěnými Karosami řady 700, které postupně nahrazovali Ekobusy vyráběnými ve stejnojmenném opravárenském závodě a rovněž vozidly CNG ze SOR Libchavy). V současnosti má ČSAD Česká Lípa 42 plynových autobusů, což je přes 50 % vozového parku, kterými zajišťuje dopravní obslužnost v Libereckém kraji. Doposud tyto vozy tankovaly u firemních plniček, které však už mají „doslouženo“ a navíc ani kapacitně nedostačují zamýšlenému dalšímu navyšování počtu autobusů na zemní plyn.

O ekologické i ekonomické výhodnosti provozování vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) se hovořilo již na úvodním setkání všech zúčastněných na českolipské radnici. Překážkou pro rozšíření plynofikace v dopravě je ale nedostatečná páteřní síť plnicích stanic, kterých je nyní v České republice pouze 33. To by se ale v příštích letech mělo změnit – do roku 2020 by jich mělo být v provozu téměř 300, stejně dynamicky by měl růst počet vozidel CNG. Dnes jezdí v Česku na stlačený zemní plyn 2700 vozidel, z toho je 306 autobusů.
Jarmila Chromá s využitím TZ RWE

Slavnostní otevření nové veřejné plnicí stanice CNG v České Lípě
© Jarmila Chromá
Slavnostní otevření nové veřejné plnicí stanice CNG v České Lípě
© Jarmila Chromá
Slavnostní otevření nové veřejné plnicí stanice CNG v České Lípě
© Jarmila Chromá
Slavnostní otevření nové veřejné plnicí stanice CNG v České Lípě
© Jarmila Chromá
Slavnostní otevření nové veřejné plnicí stanice CNG v České Lípě
© Jarmila Chromá
Slavnostní otevření nové veřejné plnicí stanice CNG v České Lípě
© Jarmila Chromá