Trh užitkových vozidel v Evropě pokračoval v poklesu. První registrace nových autobusů v Evropě se však zvýšily.
Reklama
Trh užitkových vozidel v Evropě pokračoval v poklesu. První registrace nových autobusů v Evropě se však zvýšily.
Praha, 2. května 2012 - Růst výroby silničních vozidel v ČR se nezastavuje. Produkce vozidel v prvním čtvrtletí 2012 meziročně vzrostla o 13,17 %. V České republice bylo za 1. čtvrtletí 2012 vyrobeno celkem 355 458 ks silničních vozidel, z toho 350 377 motorových a 5 081 přípojných. Výsledky za prvního čtvrt roku naznačují, že i v roce 2012 by výroba vozidel měla výrazně překročit hranici 1 200 tisíc vyrobených vozidel.
BUSportál: Věnujeme se části z tiskové zprávy, která je věnována užitkovým vozům. Jak sdělil redakci BUSportálu Antonín Šípek ze Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), u autobusů jsou uvedeny údaje, které má AutoSAP od výrobců nahlášeny - ne všichni nástavbáři malokapacitních vozidel jsou tedy takto sledováni, přestože se jejich produkce objevuje ve statistikách prvních registrací v ČR.
Autobusů bylo za leden až březen 2012 v ČR vyrobeno 622 ks. V souhrnu však došlo k nevýznamnému poklesu (o 2,51 %), to je o 16 ks autobusů méně. Na uvedeném celkovém počtu se podíleli zejména dva největší výrobci - Iveco Czech Republic (527 ks) a SOR Libchavy (86 ks).

K relativně vysokému růstu došlo u nákladních vozidel, kterých bylo v souhrnu vyrobeno o 25,44 % (o 72 ks) více než za 1. čtvrtletí loňského roku. Růst výroby je dán současným pozitivním vývojem u společnosti AALM (Avia Ashok Leyland Motors), jejíž výroba se zvýšila téměř dvojnásobně. Celkem bylo v ČR za 1. čtvrtletí 2012 vyrobeno 355 ks nákladních automobilů. Bohužel se však produkce našich výrobců nákladních automobilů (AALM a TATRA) neuplatňuje v žádoucí míře na domácím trhu.

Z TZ AutoSAP
Praha, 2. května 2012 - Podle údajů za 1. čtvrtletí 2012, zveřejněných Evropskou asociací výrobců automobilů ACEA, pokračoval v zemích EU27 a EFTA (EFTA = Norsko, Island a Švýcarsko) pokles prvních registrací nových užitkových vozidel. Vývoj v jednotlivých kategoriích vozidel a zemích byl rozdílný, ke zvýšení prvních registrací došlo pouze u prvních registrací nových autobusů. První registrace nových autobusů v zemích EU27 a EFTA (Buses - MBC+HBC > 3,5t) se oproti stejnému období roku 2011 zvýšily o 7,17 %. Na šesti největších trzích byl vývoj také nestejný.

Podrobněji viz www.acea.be

Z TZ AutoSAP

Růst výroby silničních vozidel v ČR se nezastavuje, výroba autobusů stagnuje