Společnost ROPID, která má na starosti organizaci Pražské integrované dopravy, připravuje ve spolupráci s Hlavním městem Prahou a Dopravním podnikem hl. m. Prahy novou koncepci provozu autobusových linek na území Prahy.
Reklama
Společnost ROPID, která má na starosti organizaci Pražské integrované dopravy, připravuje ve spolupráci s Hlavním městem Prahou a Dopravním podnikem hl. m. Prahy novou koncepci provozu autobusových linek na území Prahy.
Po vzoru některých německých měst (např. Mnichov, Berlín nebo Hamburk) připravuje ROPID hierarchizaci sítě autobusových linek, tedy systém páteřních linek s atraktivním intervalem, které by vhodně doplňovaly základní síť metra, tramvají a železnice.

Tzv. metropolitní autobusové linky neboli metrobusy by se měly stát základem autobusové sítě, vhodně doplněné o klasické autobusové linky. Metrobusové linky budou zajišťovány většinou kapacitními kloubovými autobusy a budou vedeny v atraktivních směrech silné poptávky, například tam, kde dosud chybí kapacitní kolejová doprava.

„Ze zahraničních zkušeností jednoznačně vyplývá, že jednoduchý a přehledný systém páteřních linek s krátkým intervalem je atraktivnější pro cestující a úspornější pro objednatele dopravy, neboť provozování nepřehledně velkého množství linek s různou trasou a dlouhými intervaly s sebou přináší nízkou efektivitu využití vozidel i nutnost často zbytečných souběhů různých druhů veřejné dopravy“, zdůvodňuje novou koncepci Pavel Procházka, vedoucí odboru plánování ROPID.

Spolu se zaváděním metrobusů je zároveň nutné maximálně preferovat tyto páteřní trasy před individuální dopravou, ať už pomocí vyhrazených jízdních pruhů, úpravou světelné signalizace na křižovatkách či jízdou autobusů po tramvajových pásech včetně společných zastávek a jednodušších přestupů. Příkladem takové úpravy je provoz linky 176 po rekonstrukci tramvajové křižovatky na Palackého náměstí v létě 2007, kde došlo převedením autobusů na tramvajové koleje k výraznému snížení nepravidelností vlivem individuální dopravy.

V současné době připravuje ROPID model nové koncepce linkového vedení, nicméně v duchu nového systému se již připravují změny v návazné povrchové dopravě v souvislosti s otevřením nového úseku metra C do Letňan v květnu 2008.

„V těchto dnech dokončujeme projednávání návrhu květnových změn s jednotlivými městskými částmi a dopravci, definitivní podoba linkového vedení v severní části Prahy by měla být známa již příští týden“, popisuje Pavel Procházka aktuální stav schvalovacího procesu.

Květnové úpravy provozu autobusových linek PID v návaznosti na prodloužení metra do Letňan budou jakousi nultou zkušební etapou projektu Metrobusy, jehož cílem je efektivnější a atraktivnější veřejná doprava na území hlavního města Prahy.

Tisková zpráva, 14.2.2008 ROPID
BUSportál jako propagátor vysokokapacitních autobusových systémů drží záměru palce. Se systémem se jistě objeví i zajímavá vysokokapacitní vozidla.
Vysokokapacitní inteligentní autobusové systémy se poprvé v Česku komplexně představily na semináři Metrobus - šance pro Střední Evropu při výstavě Coach Progress v Letňanech.

ROPID: Metrobusy míří do Prahy
Vysokokapacitní autobusy: Volvo, Mercedes-Benz a APTS Phileas.