Revoluce ve veřejné dopravě na Slovensku
Od 1. ledna 2025 by měla na Slovensku fungovat jedna integrovaná jízdenka. Už od ledna 2024 by měla vzniknout Národní dopravní autorita. Ilustrační foto SAD Zvolen

Tarifní a přepravní podmínky mezi železniční dopravou, příměstskou autobusovou dopravou a městskou hromadnou dopravou na Slovensku se  sjednotí. Cestovat by se mělo na jednu jízdenku všemi prostředky. Vznikne Národní dopravní autorita. Vyplývá to z nového zákona o veřejné osobní dopravě, který 21. června schválila Národní rada.

Tarifní a přepravní podmínky mezi železniční dopravou, příměstskou autobusovou dopravou a městskou hromadnou dopravou na Slovensku se  sjednotí. Cestovat by se mělo na jednu jízdenku všemi prostředky. Vznikne Národní dopravní autorita. Vyplývá to z nového zákona o veřejné osobní dopravě, který 21. června schválila Národní rada.

Zákonem se má podle Ministerstva dopravy SR (MD) zvýšit efektivita systému veřejné osobní dopravy či počet cestujících. Cílem je zlepšení koordinace a návazností jednotlivých druhů dopravy provozované ve veřejném zájmu prostřednictvím koordinačního orgánu ve veřejné osobní dopravě, kterým bude Národní dopravní autorita (NADA).

Dopravní autorita má zajišťovat plnění reformy plánu obnovy. "NADA bude vykonávat pro objednatele činnosti spojené se zabezpečením dopravní obslužnosti území a dopravní integrací území Slovenské republiky, například připravovat návrhy jízdních řádů, tarify, přepravních řádů a podobně," uvedlo MD.

Poslanci k zákonu schválili několik pozměňovacích návrhů. NADA bude zřízena jako samostatný a nezávislý subjekt. Zároveň se vytvoří schvalovací orgán pro tuto autoritu, Rada objednatelů, v níž budou zástupci objednatelů veřejné osobní dopravy. "Všeobecný souhlas objednatelů s návrhy a zásadními rozhodnutími NADA je nezbytností, protože jejich následná realizace budou mít přímý vliv na život obyvatel, rozvoj regionů, měst a rozpočty samospráv," uvedl Miloš Svček, který předložil v tomto smyslu pozměňovací návrh.

Zákon v původním znění určoval pro vyšší územní celky (VÚC) pevný a povinný 45% podíl financování předem neznámé částky úhrady za předem neznámý rozsah dopravních služeb. Pozměňovacím návrhem Anny Zemanové se obligatorní povinnost VÚC mění na fakultativní možnost podílet se na úhradě příspěvku. I to jen za předpokladu, že dopravní úkony jsou realizovány na základě jeho žádosti a v souladu s plánem dopravní obslužnosti.

Zemanová prosadila také to, že povinnost ministerstva dopravy stanovit obecně závazným právním předpisem podrobnosti o náležitostech národní integrované jízdenky musí obsahovat i způsob finanční kompenzace za uznávání tohoto lístku. Jeho cena nebo poskytnutá sleva totiž může způsobovat dopravcům výpadek tržeb.

Zákon bude účinný od 1. ledna 2024, kromě ustanovení týkajících se národní integrované jízdenky. Tato část zákona bude účinná od 1. ledna 2025.

TASR