Reklama na autobusech je zdrojem příjmů, kraje ji však většinou odmítají

Plochy pro reklamní polepy se stále zmenšují a nevyužívají se ani online a digitální média jako LCD panely a Wi-Fi. Miliony korun se tak z dopravy přesunou jinam.

Plochy pro reklamní polepy se stále zmenšují a nevyužívají se ani online a digitální média jako LCD panely a Wi-Fi. Miliony korun se tak z dopravy přesunou jinam.

Na jednání Asociace Středočeských dopravců bylo jedním z hlavních témat financování dopravní obslužnosti. V době pandemie se výrazně snížil počet cestujících i tržby dopravců, příjmy z reklamy na autobusech by přitom mohly dopravcům přinést miliony korun.

Radmila Pospíšilová Managing Director MOBILBOARD s. r. o. vystoupila na jednání ADSSS 10. června s prezentací na téma „Mediální reklamní trh v ČR a dopady zákazů reklamy na autobusech“. Nastínila aktuální vývoj na mediálním trhu ČR a rozdělení marketingových investic do jednotlivých mediatypů. Největší propad (mínus 38% ) díky COVID zaznamenala venkovní reklama (Out Of Home - "OOH") kam patří i transport. Nejvíce finančních prostředků je investováno do televize a internetu. Podíl investic do transportu je pouhých 1-3% z venkovní reklamy. Toto procento je tak malé také z důvodů stále se zvyšujícího počtu zákazů a omezení ploch na vozech veřejné dopravy. Zejména zákaz umísťovat reklamní polepy na okenní plochy je nad rámec legislativy, která díky homologacím folií na nouzové východy toto povoluje. Většina zákazů nemá opodstatnění a není podložena konkrétními stížnostmi, výzkumy, či jinými negativními zkušenostmi, které by mohly být příčinou omezení.

Aktuální trend využívat online a digitální média se v dopravě také těžce aplikuje – jelikož v LCD panelech nejsou reklamní spoty povoleny v Praze ani Středních Čechách. Radmila Pospíšilová na konferenci na příkladu z Plzeňského kraje ukázala, že například o Wi-Fi připojení je u cestujících stoupající zájem. Umožňuje zveřejňovat rychlé informace do druhého dne bez nutnosti vylepování letáčků v autobusech. Nejmodernější uvítací Wi-Fi stránku s rozcestníkem má nyní POVED, kde se okamžitě po zveřejnění zrcadlí veškeré aktuality ze sociálních sítí kraje a koordinátora.

Příjmy z komerčních reklam by mohly být reinvestovány zpět do dopravy, například do nových technologií jako internet ve vozech.  Trend zvyšujících se počtu Wi-Fi pointů ve světě ukazuje zájem o tuto službu bez ohledu na data v telefonu.

Reklamní investice do transportu se odhaduje okolo 400 milionů korun ročně. Je tedy zřejmé, že zákazy a omezení využívat reklamní plochy na autobusech v krajích budou mít velké důsledky a finanční ztráty. Jenom v poslední době musel MOBILBOARD jako zprostředkovatel reklamy pro firmy a zadavatele odmítnout reklamní kampaně v řádech milionů. Kraje, města i koordinátoři dopravy by měli před rozhodnutím o zákazech zvážit reálné a dlouhodobé dopady na ekonomiku v dopravě.


Reklama na autobusech je zdrojem příjmů, kraje ji však většinou odmítají
Reklama na autobusech je zdrojem příjmů, kraje ji však většinou odmítají
Na autobusech PID je povoleno pro reklamu využít celé zadní čelo autobusu, je to nejzajímavější reklamní plocha. Boční okna bohužel ROPID nepovoluje. Foto MOBILBOARD
Reklama na autobusech je zdrojem příjmů, kraje ji však většinou odmítají
Reklamu na zadním okně mohou mít všichni dopravci v Moravskoslezském kraji. Je povoleno KODIS. Foto MOBILBOARD
Reklama na autobusech je zdrojem příjmů, kraje ji však většinou odmítají
Reklama na bočních oknech na autobusech v Moravskoslezském kraji nijak neruší jednotný vizuální styl krajských autobusů. Jsou vyjednány jednotné unifikované formáty, které jsou v souladu s legislativou. Foto MOBILBOARD
Reklama na autobusech je zdrojem příjmů, kraje ji však většinou odmítají
Reklama v LCD obrazovkách nahrazuje letáky v interiéru, na které již není v nových vozidlech prostor. Nikterak neruší dopravní informace. Foto MOBILBOARD
Reklama na autobusech je zdrojem příjmů, kraje ji však většinou odmítají
Reklama na autobusech je zdrojem příjmů, kraje ji však většinou odmítají
Reklama na autobusech je zdrojem příjmů, kraje ji však většinou odmítají
Nejmodernější uvítací Wi-Fi stránku s rozcestníkem má Plzeňský kraj. Foto MOBILBOARD
Reklama na autobusech je zdrojem příjmů, kraje ji však většinou odmítají
Z prezentace MOBILBOARD 10. června 2021 na jednání ADSSS