Registrace autobusů v EU v lednu 2022
Největším autobusovým trhem v EU je Francie. V lednu 2022 eviduje 550 nových autobusů, o šest méně než vloni. Foto Île-de-France Mobilités

V lednu se prodej nových autobusů a autokarů v Evropské unii snížil meziročně o 6,6 %, na 2 294 vozidel. U tří největších trhů: Itálie, Německo a Francie, eviduje ACEA pokles registrací. Česká republika hlásí mírný nárůst.
V lednu se prodej nových autobusů a autokarů v Evropské unii snížil meziročně o 6,6 %, na 2 294 vozidel. U tří největších trhů: Itálie, Německo a Francie, eviduje ACEA pokles registrací. Česká republika hlásí mírný nárůst.
V lednu 2022 se registrace všech nových užitkových vozidel v Evropské unii snížily o 11,1 % na 125 292 kusů. Menší počet registrací proti roku 2021 (celkem 140 966 ks) byl způsoben především poklesem prodeje nových vanů. Ze čtyř klíčových evropských trhů zaznamenaly pokles: Španělsko 9 225 vozidel (-20,1 %), Francie 32 408 ks (-17,0 %) a Německo 23 231 vozidel (-3,1 %). V Itálii se úrovně prodeje ve srovnání s lednem 2021 nezměnily, počet dosáhl stejného čísla jako v lednu 2021: 14 384 ks vozidel. Ćeská republika si celkově připsala také plusový nárůst, celkem 1 877 registrovaných užitkových vozidel znamená + 4,2 %.

Nové lehké užitkové vozy do 3,5t

Během prvního měsíce roku se poptávka po lehkých užitkových vozidlech v celé EU snížila o 14,2 % a dosáhla 99 461 vozidel. Z hlavních trhů byla Itálie jediným, který zaznamenal růst (+1,1 %). Španělsko (-27,2 %) a Francie (-18,9 %) ztratily a v Německu prodeje klesly jen mírně (-1,7 %). V České republice klesly registrace lehkých užitkových vozů o 5,8 % (1 100 vozidel oproti 1 168 ks v roce 2021).

Nová těžká užitková vozidla 16t a více

V lednu se počet těžkých užitkových vozidel registrovaných v EU zvýšil o 8,0 % na 20 596 kusů. Trhy ve střední Evropě obecně vykázaly dobré výsledky, nejvyšší nárůst zaznamenalo Polsko (+57,6 %). Poptávky se zvýšila také v České republice, nárůst byl 31,1 % (557 vozů oproti 425 ks v roce 2021). Ze čtyř největších trhů v západní Evropě zaznamenalo nejsilnější nárůst Španělsko (+16,6 %) následované Itálií a Francií s mírným růstem (+2,9 % a +1,8 %). Německo v tomto segmentu vykázalo negativní výsledky (-2 %).

Nová střední a těžká užitková vozidla nad 3,5t

Minulý měsíc se registrace nákladních vozidel zvýšily o 4,1 % na celkových 23 537 prodaných kusů v celé Evropské unii. Střední Evropa byla opět hlavním tahounem růstu, přičemž Polsko bylo nejen třetím největším trhem nákladních vozidel v EU, ale vykázalo také nejsilnější procentní zisk (+51,7 %). Dobře si vedla i Česká republika, s 632 vozidly zaznamenala nárůst o 27,7 %. Z hlavních trhů západní Evropy pouze Španělsko zaznamenalo v lednu 2022 solidní růst (+13,9 %). Naopak Německo (-7,2 %), Francie (-2,8 %) a Itálie (-0,4 %) zaznamenaly první měsíc v roce pokles poptávky.

Nové autobusy a autokary nad 3,5t

V lednu se prodej nových autobusů a autokarů v Evropské unii snížil o 6,6 % na 2 294 kusů. Registrace klesly na všech hlavních trzích EU s výjimkou Španělska (+15,9 %). Nejvyšší procentní pokles (-28,5 %) vykázala ve statistikách Itálie, následovaná mírnějším poklesem v Německu (-4,1 %) a Francii (-1,1 %).

V České republice se podařilo prodat meziročně o 5,1 % autobusů více (145 ks oproti 138 ks v roce 2021). Nárůst o 14 % eviduje ACEA také v Polsku, v lednu 2022 bylo registrováno 106 proti 93 autobusům v lednu 2021. Větší procentní nárůst mělo také Slovensko: + 80,8 %, pokud se týká počtů kusů bylo registrováno 47 ks ve srovnání s 26 autobusy v lednu 2021. Velký počet autobusů byl registrován také ve Spojeném Království (mimo EU), s 32,3 % nárůstem šlo o 258 vozů.