Ředitel Dopravní společnosti Ústeckého kraje: Řízení krajského dopravce je nová výzva

Ing. Milan Šlejtr pracuje v dopravě 30 let. Řídil autobus i trolejbus, byl technickým a dopravním náměstkem v Dopravní podniku města Ústí nad Labem.
Ing. Milan Šlejtr pracuje v dopravě 30 let. Řídil autobus i trolejbus, byl technickým a dopravním náměstkem v Dopravní podniku města Ústí nad Labem.
Ústecký kraj jako první u nás rozhodl o založení vlastního provozovatele autobusové dopravy – Dopravní společnosti Ústeckého kraje. Hlavním důvodem bylo nařízení vlády o zvýšení minimální mzdy řidičům autobusů. Dopravci museli respektovat tento právní předpis a mzdy řidičům od 1. ledna 2017 navýšit.  Příslušné částky, se kterými při výběrových řízeních nepočítali, požadovali kompenzovat od Ústeckého kraje. Ten každému svému smluvnímu autobusovému dopravci vyčlenil 5,7 mil. korun, více mu uzavřené smlouvy a zákon neumožňují. Dalo se předpokládat, že některým dopravcům tato částka nepokryje celé období do konce smlouvy v roce 2024, na které jsou, resp. jejich dodatky, uzavřeny, a nebudou mít proto zájem dopravu v Ústeckém kraji dále zajišťovat. Kraj dopravcům vyšel vstříc a umožnil těm, kteří nechtěli dopravní obslužnost dále provozovat, ukončit dopravu již za dva roky. Zřízení vlastní dopravní společnosti bylo podle názoru Ústeckého kraje nejlepším řešením.

V tuto chvíli je jasné, že od 1. července 2019 převezme Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) dopravu ve všech oblastech, kde v současné době jezdí BusLine, a na Bílinsku, kde dopravu zajišťuje ČSAD Slaný. Podle vyjádření generálního ředitele ICOM Transport Zdeňka Kratochvíla hodlá jeho firma ze severu odejít úplně, protože prodělává. Zbývající dopravci, kromě ČSAD Slaný, Arriva City a Autobusy Karlovy Vary mají čas do Silvestra, aby kraji potvrdili zájem ve smlouvách pokračovat. Pokud se tak nestane, automaticky se ukončí k 31. 12. 2019. Veškerou autobusovou dopravu objednávanou krajem pak převezme DSÚK.

Od 1. listopadu 2017 má DSÚK svého ředitele, je jím Ing. Milan Šlejtr. Zeptali jsme se na několik otázek souvisejících se vznikem společnosti a na plány do budoucna.

Pane řediteli, co Vás vedlo k tomu, abyste se ucházel o funkci ředitele v novém krajském dopravním podniku Ústeckého kraje? Víme, že jste úspěšně působil ve vedení městského dopravního podniku v Ústí nad Labem.

V dopravě jsem pracoval celých 30 let, od ukončení střední školy a vždy jsem chtěl v ní pracovat i dále. Proto jsem se rozhodl ucházet se o tuto pozici a beru nově vzniklou společnost jako novou výzvu a zároveň možnost získat další zkušenosti v dopravě, tentokrát linkové.

Začínat s novým podnikem, jak se říká od 0 na zelené louce, není vůbec jednoduché. Řízení podniku, který se zabývá pouze MHD a podniku, který bude zabezpečovat příměstskou a zřejmě i dálkovou dopravu v celém Ústeckém kraji je určitý rozdíl. Jak si představujete činnost nového podniku a kdy by měl začít naplno fungovat?

Máte pravdu, že začínáme úplně od začátku. Na rozdíl od fungujících dopravních společností se musíme odrazit od úplného dna, a to ve všech oblastech. Od přihlášení k Finančnímu úřadu, Státní správě sociálního zabezpečení, zajištění Lékařské zdravotní péče, založení datové schránky, profilu zadavatele, webových stránek až po personální oblast. Pomocí výběrových řízení budeme hledat nové kolegy jak do managementu, tak na nižší pozice jako jsou dispečeři, zaměstnanci informačních kanceláří a zejména pak řidiče pro nové autobusy.

První oblast, kde byste měli převzít zajišťování dopravní obslužnosti, je okolí města Ústí nad Labem, předpoklad je od 1. 7. 2019.  Kolik to bude asi linek a kolik budete potřebovat autobusů? Jak to bude s autobusy, koupíte nové?

Pro oblast Ústecka to bude 12 linek a 29 autobusů, kategorie délky 12m a 15m. Termín 1. 7. 2019 je určen jako nejpozdější termín, nejvíce bude záležet na probíhající vyhlášené veřejné zakázce a možnostech termínů dodání autobusů od jejich výrobců (dodavatelů). Výběrová řízení budou probíhat vždy na dodávku nových autobusů. V rámci veřejné zakázky je požadována i kompletní výbava, tedy informační a odbavovací systém, zásuvky na USB, doplňková zařízení (nosič na kola nebo skibox). Samozřejmostí je vybavení plnohodnotnou klimatizací celého prostoru autobusu. 

Proč jste zvolili formu operativního leasingu?  Pokusíte se získat na vozidla dotace z EU? V současné době je to možné jen na ekologická vozidla, plánujete i vozidla na CNG nebo elektrobusy?

Důvodem formy operativního leasingu je zajištění pořízení autobusů v co nejkratší době pro oblast Ústecka a dalších 7 oblastí. V rámci požadovaného operativního leasingu se rozloží celková doba nájmu na 5 let a nezatíží rozpočet Dopravní společnosti hned při jejím vzniku a tím i Ústeckého kraje, jako jejího zřizovatele. Do budoucna uvažujeme o využití dotačních programů na pořízení dalších autobusů, případně s podporou bankovních ústavů a formy úvěru.

Pro posouzení pořízení autobusů na CNG nebo elektrobusů jsou určité limitující faktory, kdy mezi hlavní patří počet kilometrů, dostupnost tankovacích nebo dobíjecích zařízení. Toto jsou právě autobusy, na které lze čerpat dotační prostředky, takže s tímto tématem budeme určitě pracovat.

Už je známo, kde bude nová společnost sídlit a kolik bude mít zaměstnanců? Kde budete mít technické zázemí (parkování autobusů, mytí, údržba a opravy autobusů). Plánujete i např. vlastní čerpací stanici? 

Dopravní společnost má již své sídlo na adrese Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem. Od Nového roku by měla přesídlit do pronajatých prostor České spořitelny na Mírovém náměstí, kde bude mít k dispozici prozatím 5 kanceláří.  Pro oblast Ústecko se předpokládá 80 až 90 zaměstnanců.

K otázce technického zázemí budeme jednat s dopravními společnostmi a dalšími subjekty podle jednotlivých obsluhovaných oblastí a bude také záležet na jejich volné kapacitě a možnostech. Zajištění vlastního technického zázemí však není otázkou nejbližších let, ale jsme si toho dobře vědomi a touto myšlenkou se již také zabýváme. Nebude to nijak jednoduchá záležitost, neboť se musí zajistit prostory, vybavení, zaměstnanci údržby, zpracovat projekty, atd.

Jak zajistíte potřebný počet řidičů, při jejich stávajícím nedostatku, aby dopravní obslužnost kraje bez problému fungovala? Jste příspěvková společnost a musíte zřejmě dodržet „tabulkové platy“. Kolik řidičů bude v první fázi potřeba?

Pro řidiče bude nutné připravit mimo jejich „tabulkový plat“, povinných příplatků a možnost osobního ohodnocení motivační program, abychom jim při jeho plnění nabídli minimálně stejnou výši, jako mají řidiči v dopravních společnostech stejného charakteru. Dále pak zajistit „klasické“ benefity v podobě stravenek, příspěvků na penzijní pojištění, týden dovolené a jiné další. Pro první oblast se předpokládá s cca 60 až 70 řidiči.

Myslíte, že vám bude stačit stávajících 580 milionů Kč, jak prohlásil pan hejtman Bubeníček, na zabezpečení dopravní obslužnosti kraje ve stejném rozsahu jako nyní?

V současné době nemohu potvrdit predikovanou výši, neboť hlavním ovlivňujícím faktorem je právě mzdová oblast, ve které došlo již ke dvojímu navýšení platů u řidičů.

Budou se upravovat stávající přepravní podmínky a tarif?

Stávající smluvní přepravní podmínky i tarifní oblast zůstane beze změny, tzn. budou platit podmínky Dopravy Ústeckého kraje a Integrovaného dopravního systému. Koneckonců naše firma je „jen“ dopravce a o těchto záležitostech rozhoduje objednatel.

Podle harmonogramu bude DSÚK přebírat k 1. 7. 2019  8 z celkových 15 oblastí.  Oblast Ústecka zřejmě i dříve. Ostatní smlouvy vyprší koncem roku 2024. Od roku 2025 tedy bude na území Ústeckého kraje jediný dopravce provozující příměstskou dopravu a pak jednotlivé dopravní podniky měst. Vlastně zanikne současný systém IDS?

O tom, jestli bude v Ústeckém kraji zajišťovat od roku 2025 dopravní obslužnost jediná dopravní společnost, je ještě brzy dělat závěry. K této věci se bude vést jednání. Současný systém IDS nemůže zaniknout, neboť jsou do něj zapojeni dopravní podniky statutárních měst a další dopravci. Zůstane tak zachována možnost pořízení integrované jízdenky, která ale v budoucnu může mít i další podoby (elektronická jízdenka) než je stávající papírová forma jízdních dokladů a čipová karta DÚK. Vše ale bude záležet na možnostech odbavovacích zařízení dopravců a další koncepce Ústeckého kraje.

Kolik linek bude DSÚK v roce 2025 zabezpečovat a kolik autobusů, řidičů a úředníků k tomu bude celkem potřebovat (pokud vycházíme ze současné úrovně dopravní obslužnosti v kraji)?

Výhledově by měla DSÚK v případě zajištění celé objednávky Ústeckého kraje zabezpečit provoz 170 linek, bude potřebovat 750 zaměstnanců, z toho 650 řidičů. Uvedené počty jsou v této chvíli orientační a budou upřesňovány se zaváděním dopravní obslužnosti v jednotlivých oblastech.

Pane řediteli, děkuji za rozhovor a přeji Vám pevné nervy a hodně úspěchů v novém roce, který bude pro DSÚK zvláště náročný. Musí proběhnout všechny podstatné přípravy na převzetí dopravní obslužnosti ve více než polovině oblastí Ústeckého kraje. Už rok 2018 ukáže, zda se podaří zajistit potřebný počet odpovídajících autobusů, které jsou vedle řidičů, nejdůležitější. V lednu 2018 se ještě k našemu rozhovoru vrátíme a budeme naše čtenáře informovat o tom, zda ostatní smluvní dopravci Ústeckého kraje mají zájem zajišťovat dopravní obslužnost ve svých oblastech i po 1. 1. 2020 a jak probíhá veřejná zakázka na nákup autobusů.

                                                                                                                                              Za Busportál se ptala Jana Hakrová

Ředitel Dopravní společnosti Ústeckého kraje je "dopravák"  30 let. Od roku 1987 pracoval v Dopravním podniku města Ústí nad Labem. Od svého nástupu prošel řadou pracovních pozic, a to od referenta investičního oddělení, přes řidiče, dopravního dispečera, vedoucí střediska dopravy, provozně technického náměstka až na  poslední funkci dopravního náměstka výkonného ředitele. Vždy se jednalo o činnosti spojené především s dopravou. Od 1. 11. 2017 nastoupil do nově vzniklé příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

Aktualizováno:
K 31. 12. 2017 oznámila pouze společnost Autobusy Karlovy Vary a.s. svůj záměr dále pokračovat v uzavřené smlouvě. Od ostatních stávajících dopravců podobná informace nebyla doručena, tedy dle smlouvy by měli ukončit své závazky k 31. 12. 2019.

Vzhledem k dotazům k veřejné zakázce na pořízení autobusů byla provedena změna ve veřejné zakázce a z tohoto důvodu byl prodloužen termín pro podání žádostí o účast u obou probíhajících zakázek. Pro první zakázku je to termín do 29.1. 2018, pro druhou pak termín do 6. 2. 2018.


Ředitel Dopravní společnosti Ústeckého kraje: Řízení krajského dopravce je nová výzva
Krajský úřad Ústeckého kraje je prozatím sídlem DSÚK.