První výzvy k podání projektů do IROP na konci července

Programový dokument IROP pro nové období 2021-2027 v konečném znění je zaslán EK ke schválení. Během července dohodnou čeští úředníci podmínky hodnocení projektů a harmonogram výzev. Léto tak bude pro žadatele pracovní.

Reklama
Programový dokument IROP pro nové období 2021-2027 v konečném znění je zaslán EK ke schválení. Během července dohodnou čeští úředníci podmínky hodnocení projektů a harmonogram výzev. Léto tak bude pro žadatele pracovní.

Řídicí orgán IROP zaslal 22. června k formálnímu schválení Evropské komisi (EK) Programový dokument pro nové období 2021–2027. Byly vypořádány poslední připomínky od EK a nyní se očekává oficiální schválení, ke kterému by mělo dojít během první poloviny července 2022.

Po schválení Programového dokumentu proběhne dne 12. 7. 2022 první řádný Monitorovací výbor IROP, a to za účasti regionálních a sociálních partnerů, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací a EK. Cílem zasedaní bude schválení kritérií hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách. Zároveň bude projednán systém hodnocení projektů IROP a dojde ke schválení harmonogramu výzev pro rok 2022. Na konci července pak mohou žadatelé o dotaci očekávat vyhlášení prvních výzev, uvádí Řídící orgán IROP.

V rámci Programového dokumentu "Integrovaný regionální program 2021 - 2027" - Priority 6 - Rozvoj městské mobility budou podpořeny mimo jiné schválené projekty na podporu udržitelné městské mobility, tj. na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu s pohonem na biometan, elektřinu nebo vodík, tramvají a trolejbusů. Na výstavbu dobíjecích stanic, vodíkových plnicích stanic a plnících stanic na biometen pro silniční a drážní (tramvaje a trolejbusy) bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu.

Dále v oblasti telematiky pro veřejnou dopravu zavedení nebo modernizaci monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů; zavedení nebo modernizaci informačních systémů pro cestující a odbavovacích a platebních systémů; zavedení systémů pro autonomní mobilitu a zavedení systémů pro služby inteligentní mobility.

Multimodální osobní doprava zahrnuje projekty k výstavbě a modernizaci přestupních terminálů, parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou
dopravu (P+R, K+R, B+R); realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací.

V rámci IROP půjde žádat také o podporu projektů po vybudování infrastruktuy pro bezpečnou nemotorovou dopravu a pro cyklistickou dopravu.