Čistá a aktivní mobilita dostane v IROP 2021–2027 více prostředků
Na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu půjde v novém programovacím období přibližně 7,14 miliard korun. Ilustrační foto ČSAD MHD Kladno

Na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu půjde v období 2021-2027 největší podíl prostředků. Čistá a aktivní mobilita dostala od EU zelenou a může se rozjet.Reklama
Na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu půjde v období 2021-2027 největší podíl prostředků. Čistá a aktivní mobilita dostala od EU zelenou a může se rozjet.Částka 20,4 miliard korun pro čistou mobilitu tvoří zhruba 17,3 % alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Největší podíl alokovaných prostředků, tj. 35 %, připadne na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, půjde o přibližně 7,14 miliard korun. Druhou aktivitou je cyklodoprava s 23% podílem následovaná 15 % vyčleněnými pro budování přestupních terminálů. 14 % prostředků míří na bezpečnost nemotorové dopravy, zhruba 7 % pak do telematiky a okolo 6 % připadne na budování plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu.

V uplynulém období připadalo na specifický cíl „Udržitelná doprava“ 18,1 miliardy korun, což představovalo 11,3 % objemu IROP 2014-2020. Celkově vzniklo 1915 dopravních projektů, přičemž nejvíce jich se týkalo bezpečnosti dopravy. Nejvíce finančních prostředků šlo na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel (počty pořízených dopravních prostředků a finanční alokace v jednotlivých oblastech).

Vyhlášení prvních výzev IROP pro programové období 2021-2027 se předpokládá v letních měsících 2022.

Začínají vznikat rovněž doplňkové materiály, které žadatelům umožní zkvalitnit přípravu projektů, např. Průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie z dílny Ing. Jakuba Slavíka, MBA, vytvořený ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.