První vodíkové autobusy by ve Středočeském kraji mohly vyjet v roce 2024
První a zatím poslední autobus na palivové články, který u nás jezdil, byl městský autobus TriHyBus v Neratovicích. Foto ÚJV Řež

Za předpokladu získání dotací z ITI/IROP nasadí deset autobusů na vodík do provozu v oblasti Mníšku pod Brdy společnost MARTIN UHER BUS. Vodík zajistí vodní elektrárna ve Vraném nad Vltavou.
Reklama
Za předpokladu získání dotací z ITI/IROP nasadí deset autobusů na vodík do provozu v oblasti Mníšku pod Brdy společnost MARTIN UHER BUS. Vodík zajistí vodní elektrárna ve Vraném nad Vltavou.
Rada Středočeského kraje 12. května 2022 schválila memorandum o vzájemné spolupráci na projektu nákupu vodíkových autobusů mezi Středočeským krajem, Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK), společností ČEZ a dopravní firmou MARTIN UHER.

Cílem uzavření memoranda je nastartování a co nejrychlejší zavedení provozu vodíkových autobusů v rámci dopravní obslužnosti v oblasti Mníšku pod Brdy a s optimálními náklady. Pokud dokument schválí i zastupitelstvo dokument podepíše hejtmanka Petra Pecková.

Projekt předpokládá nákup deseti dvanáctimetrových autobusů na vodíkový pohon. Předpokládaná hodnota činí 242,2 milionu korun a bude většinově hrazena z dotací ITI Pražské metropolitní oblasti a od státu (za předpokladu získání dotace z ITI/IROP). Vyjet by měly v průběhu roku 2024. „Autobusy chceme nasadit do oblasti Mníšku pod Brdy, kde je možné je otestovat v kopcovitém terénu a meziměstském terénu. Při výběru lokality jsme hleděli i na to, že obec podporuje bezemisní dopravu a výstavbu plničky s elektrolyzérem,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Svou roli pro nasázení vodíkových autobusů sehrála i emisně nulová výroba elektřiny ve vodní elektrárně ve Vraném nad Vltavou. "Jedním z důvodů, proč na celém projektu spolupracujeme se společností ČEZ, je skutečnost, že je schopna nabídnout trvalou a stabilní výrobu zeleného vodíku z elektřiny produkované ve vodní elektrárně Vrané nad Vltavou,“ uvedl Petr Borecký.

Vodíkový pohon je však oproti dieselům stále výrazně dražší, resp. vyšší je pořizovací cena autobusů. Autobus s konvenčním vznětovým agregátem vyjde na zhruba pět milionů korun. Model s vodíkovým pohonem vyjde na čtyřnásobek. Nevýhodou je i výstavba plniček a nedostatek dodavatelů vodíku. Na druhé straně jsou výhodami rychlé doplňování paliva, vysoký dojezd, nízká hlučnost a vysoká životnost palivových článků. Středočeský kraj předpokládá cenu nákladů na provoz vodíkového autobusu ve výši cca 66 Kč/km v případě vypsání a následně vyplacení dotace ve výši 80% na vodíkovou plničku. V opačném případě se náklady zvýší na 83 Kč/km.

Středočeský kraj tímto reaguje na změny klimatu a podporuje Zelenou dohodu pro Evropu, neboli Green Deal.  „Současně usilujeme o to, aby když už k této transformaci ekonomiky dochází, na ní vývojově participovali i čeští výrobci a Česko tak nebylo pouze kupujícím těchto technologií, ale též jejich vývojářem,“ dodává Borecký.

V současné době zabezpečuje základní dopravní obslužnost kraje 28 dopravců, z toho 20 dopravců má přes třicet provozoven na území Středočeského kraje. Celkový počet vozů, které by měly spadat pod účinnost zákona o podpoře nízkoemisních vozidel je celkem 307, tj. 23,4 % z celkového počtu 1 314 vypravovaných vozů.

Memorandum ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.