Od nového roku se ve Znojmě mění provozovatel městské dopravy
Mercedes-Benz CONECTO a ISUZU NovoCiti Life pro MHD ve Znojmě. Foto AKV

Společnost Autobusy Karlovy Vary nahradí v jihomoravském městě dlouholetého dopravce - Znojemskou dopravní společnost - PSOTA.

Reklama

Společnost Autobusy Karlovy Vary nahradí v jihomoravském městě dlouholetého dopravce - Znojemskou dopravní společnost - PSOTA.

Přípravy na změnu v městské autobusové dopravě ve Znojmě vrcholí. Společnost Autobusy Karlovy Vary se sídlem na opačném konci republiky získala s nejvýhodnější nabídkovou cenou smlouvu s městem Znojmo na deset let. Nový smluvní vztah s dopravcem bude znamenat nové autobusy Mercedes-Benz CONECTO a ISUZU NovoCiti Life, více linek, častější spoje do městských částí i snadnější cestování maminek s kočárky.

"Pro zdárný rozjezd městské dopravy ve Znojmě od ledna 2023 děláme všechny důležité kroky již od vyhlášení výsledků soutěže na provozovatele MHD a intenzivně potom po podpisu smlouvy od konce letošního března. Od té doby probíhala jednání se stávajícím dopravcem ZDS-PSOTA o převodu řidičů a také s majitelem panem Karlem Psotou zejména o zajištění technického zázemí. Dnes máme smluvně zajištěno tankování, parkování a servis autobusů v Autocentru Psota ve Znojmě a pro řidiče a technické pracovníky máme zajištěny prostory v budově TOS Znojmo, která je s ACP propojena," uvádí Zdeněk Suchan, předseda představenstva společnosti Autobusy Karlovy Vary, a. s. (AKV).

Vzhledem k tomu, že je MHD Znojmo součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, řešil nový dopravce jízdní řády, tarify, nové zastávky, provoz informačního centra na ČD, oběhy autobusů, licence apod. nejen s městem Znojmo, ale také s KORDIS. "Dnes je vše smluvně zakotveno a řeší se jednotlivosti k zahájení provozu," říká Zdeněk Suchan.

Pro provoz městské dopravy ve Znojmě je potřeba ideálně 41 kmenových zaměstnanců – řidičů, což je více, než bylo dosud. Městská doprava je rozšířena o dvě nové linky, které budou zajišťovány malými autobusy ISUZU NOVOCITI LIFE.

Jednání se stávajícím dopravcem ZDS-PSOTA a odborovou organizací proběhlo s tím, že bude preferován převod práv a povinností včetně řidičů. Vzhledem k rozdílným výkladům právních zástupců a složitému následujícímu procesu bylo dohodnuto, že stávající dopravce "může poskytnout“ celkem 22 řidičů a řidiček. Aktuálně tedy AKV nabírá místní řidiče, což je v tuto chvíli zásadní úkol. Na začátku provozu si pomůže vlastními kmenovými řidiči z jiných oblastí.

Řízení provozu Divize Znojemsko zajistí dva stávající zaměstnanci společnosti ZDS-PSOTA. "Vždy preferujeme zaměstnat místní občany, kteří znají dobře místní prostředí a podmínky," doplňuje Zdeněk Suchan.

Dnes, ve středu 28. prosince 2022 proběhne za účasti starostky města Ivany Solařové seznámení s přípravou provozu městské dopravy ve Znojmě, jejíž součástí bude i okružní jízda městem novým autobusem Mercedes Benz CONECTO, kterých bude ve Znojmě celkem 23.

A že je Znojmo od Karlových Varů daleko? "Ano, ale systém veřejných soutěží podle nevhodné evropské a národní legislativy nutí dopravce soutěžit i daleko a přesouvat se z jednoho místa republiky na druhé. Jaké to má dopady, se teprve uvidí v delším časovém horizontu," říká předseda představenstva AKV.