S novým rokem vyjede ve Znojmě nový provozovatel městské dopravy
Znojemská dopravní společnost - PSOTA zajišťuje městskou dopravu ve Znojmě od ledna 2010. Foto ZDS PSOTA

Po dvanácti letech ukončí provoz Znojemská dopravní společnost - PSOTA, vystřídá ho společnost Autobusy Karlovy Vary. Přijedou nové autobusy.
Reklama
Po dvanácti letech ukončí provoz Znojemská dopravní společnost - PSOTA, vystřídá ho společnost Autobusy Karlovy Vary. Přijedou nové autobusy.
S koncem roku 2021 vyprší smlouva mezi městem Znojmem a současným poskytovatelem přepravních služeb. “Chtěl bych poděkovat firmě Znojemská dopravní společnost - PSOTA za odvedenou práci v posledních 12 letech. Zároveň bych chtěl poblahopřát vítězi zadávacího řízení na nového dopravce, společnosti Autobusy Karlovy Vary a.s., která začne přepravu cestujících zajišťovat od 1. ledna 2023. Nový smluvní vztah s dopravcem bude znamenat modernější autobusy, více linek, častější spoje do městských částí i snadnější cestování maminek s kočárky,” uvedl starosta Znojma Jakub Malačka.
 
Společnost Autobusy Karlovy Vary a.s. vyhrála otevřené zadávací řízení s nejlepší nabídkovou cenou. Podle tiskové zprávy města se soutěže zveřejněné 25. 11. 2021 zúčastnilo pět subjektů, kteří dopravci měli o provoz MHD neuvádí a na profilu zadavatele zatím není zveřejněna závěrečná zpráva. Aktualizováno 30.3.: Dalšími účastníky byly (v pořadí podle umístění po vyhodnocení VŘ) Sdružení MHD Znojmo - BDS-BUS a ZDAR,  Znojemská dopravní společnost – PSOTA, BORS Břeclav a TRADO-MAD). Město za služby od nového roku zaplatí 60 miliónů korun bez DPH ročně. Cena za kilometr je stanovena fixně a tržby z jízdného nově půjdou přímo do pokladny města. Sjednaná cena činí pro malý autobus 48,28 Kč bez DPH za 1 vozokilometr a pro klasický autobus 54,07 Kč bez DPH. Zajištění dopravní obslužnosti je jednou z klíčových rolí města a v příštích 10 letech bude mít objem jízdného plně pod kontrolou.

Přípravě tendru věnovala radnice značnou pozornost, s přípravou začala již v roce 2020. "Snažili jsme se dívat dopředu a zajistit pro naše občany dopravu, která by odpovídala požadavkům nové doby. Město Znojmo bude mít navíc mnohem větší prostor k aktivitě než u stávající smlouvy. Bude moci lépe rozhodovat o dopravním výkonu, jízdních řádech, návaznosti spojů, výši tarifu, cenotvorbě. Bude mít také možnost stanovit jednotné jízdné v rámci dopravního systému, včetně přestupních, víkendových jízdenek apod.,“ vysvětluje Jakub Malačka.

Dle podmínek zadávacího řízení nebudou smět ve Znojmě jezdit autobusy starší 12 let, přičemž průměrné stáří vozidel nesmí přesáhnout 9 let. Všechny musí být klimatizované a nízkopodlažní, aby bylo jednodušší cestování například pro maminky s kočárky. S tím souvisí i požadavek, aby cestující mohli pohodlně uhradit jízdné na více místech než jen u řidiče.  

Společnost Autobusy Karlovy Vary pro splnění přísných smluvních podmínek a technických standardů bude pořizovat většinu autobusů nových, budou plně nízkopodlažní, klimatizované, vybavené sčítacími rámy  a moderním informačním systémem. Navíc je městská doprava ve Znojmě součástí integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, kde je vysoký standard služby na dopravce základním požadavkem. "V současné době vybíráme dodavatele autobusů," uvedl Zdeněk Suchan, předseda představenstva společnosti Autobusy Karlovy Vary. "Pokud se týká zázemí a řidičů  je pro nás zcela zásadní navázat komunikaci a spolupráci se stávajícím dopravcem. Řešíme konkrétně všechny možné alternativy, abychom byli na zahájení provozu v lednu 2023 připraveni. Doufáme, že s partnery ve Znojmě najdeme společné cíle, aby byly všechny strany, a hlavně cestující, spokojeni. Podstatný je pro nás také úzký kontakt se zástupci města Znojmo. I proto, že kvalitě městské dopravy pro občany věnují značné úsilí a chceme se na tom také podílet," dodává Zdeněk Suchan.

Město do budoucna počítá s navýšením obslužných kilometrů o 57 %. Již od ledna 2023 přibydou dvě zcela nové linky pro Cínovou Horu, ulici Koželužskou a koupaliště. V zadávací dokumentaci byly mimo jiné požadavky na nové zastávky, možnost nastoupit i vystoupit všemi dveřmi nebo možnost přestoupit bezplatně mezi linkami. Dojde k navýšení frekvence víkendových spojů a spojů do městských částí. Bude se řešit návaznost MHD na krajské linky z Brna. 

S novým rokem vyjede ve Znojmě nový provozovatel městské dopravy
Podpis smlouvy mezi městem Znojmo a společností Autobusy Karlovy Vary. Foto město Znojmo