O besedu k MHD ve Zlíně a Otrokovicích měli fanoušci zájem
Schůzka vedení DSZO 24. února 2023. Zájem mají většinou mladí lidé, pro které je veřejná doprava koníčkem. ©DSZO

Více než čtyři desítky zejména mladých lidí se informace k provozu městské hromadné dopravy dozvědělo z první ruky, od ředitele společnosti. Diskuze byla také o obnově vozidel. V těchto dnech by měla DSZO získat čtyři nové trolejbusy.

Více než čtyři desítky zejména mladých lidí se informace k provozu městské hromadné dopravy dozvědělo z první ruky, od ředitele společnosti. Diskuze byla také o obnově vozidel. V těchto dnech by měla DSZO získat čtyři nové trolejbusy.

Setkání s organizovanými i neorganizovanými zájemci o MHD pořádá Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) nepravidelně již řadu let. „Je to osvědčená forma naší komunikace s veřejností. Někteří z mladých nadšenců, kteří před lety navštěvovali naše setkání, později přetvořili svůj dětský zájem v odborné zaměření své životní dráhy a našli v oboru dopravy, i přímo u nás, trvalé zaměstnání. Stávají se oporou našeho týmu,“ hodnotí ředitel DSZO Josef Kocháň. Dvaačtyřicet především mladých fanoušků MHD se sešlo 24. února odpoledne na poslední schůzce s vedením DSZO. .

Na těchto setkáních převažují mezi účastníky mladší muži, studenti, objevuje se však mezi nimi i několik žen i starších cestujících. Někteří z nich provoz MHD ve Zlíně a Otrokovicích dlouhodobě cíleně sledují, mají o něm nadprůměrné znalosti, případně vedou o některých otázkách rozsáhlé diskuze na specializovaných internetových stránkách. Na schůzkách s vedením DSZO se mohou na některé problémy podívat pod jiným úhlem – očima odborníků. Kromě ředitele DSZO Josefa Kocháně se posledního setkání zúčastnil také vedoucí dopravního úseku DSZO Ondřej Vašulka a vedoucí dispečer Jan Tesař. Oba také patřili k fanouškům MHD již dlouho předtím, než se stali zaměstnanci dopravní společnosti.

Probíraná témata na schůzce, která trvala téměř hodinu a půl, měla široký záběr. Řeč byla o obsazenosti a vytíženosti vozidel MHD, sčítání cestujících, o plánovaných nákupech nových vozů a vyřazování ojetin, o problematice veřejných obchodních soutěží a z nich vzešlých dodavatelích a o problémech s dodávkou čtyř posledních objednaných trolejbusů. DSZO uzavřela smlouvu na dodání čtyř parciálních trolejbusů SOR TNS 12 s elektrickou výzbrojí Cegelec na konci února 2022. Počítá s nimi na linku č. 55, na které po prodloužení trolejového vedení v Otrokovicích, mohou jezdit trolejbusy s bateriemi až na točnu Štěrkoviště. Nové vozy by měl SOR Libchavy dodat v těchto dnech, dojde však ke zpoždění. Podobně jako v Jihlavě jsou důvodem chybějící komponenty elektro výzbroje, kterou má dodat subdodavatelská společnost Cegelec. O podrobnostech bude DSZO v nejbližších dnech informovat.

Během příštích nejdéle tří let by měla DSZO nakoupit 22 nových trolejbusů a autobusů, některých v sólo, některých i v kloubovém provedení. Účastníci besedy se také zajímali o existující nebo vznikající projekty na zatrolejování několika nových úseků sítě MHD. Diskutovalo se o přípravě nového odbavovacího systému s využíváním bankovních platebních karet, ale také o cenách elektřiny a nafty a jejich dopadech na ekonomiku provozu, o cenách jízdného a obecných trendech v nabízeném sortimentu jízdenek, přestupních vazbách mezi spoji i o potřebě přijímání nových řidičů.

Příjemně mne překvapil vysoký počet účastníků poslední besedy. Nestačily pro ně ani všechny židle v zasedací místnosti. A jejich dotazy považuji ve vztahu k jejich věku za fundované, mají základní přehled, na který můžeme navazovat. O komunikaci s veřejností stojíme a budeme v ní nadále pokračovat,“ uzavírá ředitel DSZO.


O besedu k MHD ve Zlíně a Otrokovicích měli fanoušci zájem
Zájem o informace k MHD mají především studenti, přicházejí ale i starší cestující. ©DSZO