Nový studijní středoškolský obor na míru ostravskému dopravnímu podniku
Výukovým prostorem pro studenty oboru Mechanik elektrotechnik na Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích se stane také pracoviště údržby v areálu tramvají Moravská Ostrava. Foto DPO

Na obor zaměřený na drážní techniku na Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích se mohou hlásit studenti se zájmem o tramvaje, trolejbusy i další vozidla.

Na obor zaměřený na drážní techniku na Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích se mohou hlásit studenti se zájmem o tramvaje, trolejbusy i další vozidla.

Mechanik elektrotechnik, to je název nového oboru pro studenty, kteří chtějí v budoucnu pracovat v Dopravním podniku Ostrava (DPO). Nové zaměření vzniklo na Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích. Zájemci se ke studiu oboru mohou hlásit letos poprvé, a to už teď, v rámci probíhajícího podávání přihlášek na střední školy. Obor je zaměřený na drážní techniku. Jeho absolventi budou umět o drážní vozidla MHD nejen pečovat, ale seznámí se i se zásadami jejich konstrukce včetně ovládání a řízení. DPO bude během studia nabízet konzultace prostřednictvím svých zaměstnanců, ale také prostory pro praktickou výuku.

Výukovým prostorem pro středoškolské studenty se stane například pracoviště údržby v areálu tramvají Moravská Ostrava i pracoviště údržby na dalších střediscích. Nový obor bude otevřen pro celkem 30 studentů v ročníku. Studium oboru je čtyřleté, zakončené maturitou, navíc ovšem s možností získat po absolvování třetího ročníku i výuční list.

Studijní obor přímo na míru Dopravnímu podniku Ostrava je pro nás velkým úspěchem, za kterým stojí měsíce vyjednávání, konzultací a příprav. Jsme rádi, že se to nakonec podařilo, a od září budeme moci být u vzdělávání i inspirování žáků se zájmem o dopravu v Ostravě napřímo. Naše motivace vycházela z toho, že zaškolování případných zájemců, kteří nemají o drážní technice povědomí, přináší časovou a ekonomickou zátěž. Výchovou v rámci studia ve spojení s průběžným kontaktem v podobě odborné praxe, nebo prezentací podniku přímo ve škole, chceme ve studentech vytvořit pozitivní vztah k firmě s dlouhodobou perspektivou. Jsme přesvědčeni, že máme co nabídnout,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO.

Stanislav Zapletal, ředitel Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, doplňuje: „Ve spolupráci s nejvýznamnějšími sociálními partnery školy jsme se již delší dobu snažili najít cestu k zalepení jakési díry v nabídce, která zůstala po zániku kdysi lukrativního oboru Elektrická trakce v dopravě a podobných. Drážní technika (tramvaje, trolejbusy, železniční vozidla) vyžaduje vysoké odborné znalosti pro oblast výroby, provozu, servisu i obsluhy. Tím spíše vyžaduje cílenou specializaci, která tady citelně chyběla. Obor se podařilo po konečném souhlasu MŠMT dostat do nabídky po nezbytných jednáních i díky pochopení zřizovatele školy, kterým je Moravskoslezský kraj. Ostravský dopravní podnik je jedním z našich tří nejvýznamnějších partnerů (společně se společnostmi ŠKODA a ČD) a to, že se na nás před dvěma lety s požadavkem řešení této problematiky zástupci vedení obrátili, mělo svou logiku v dlouholeté těsné spolupráci, jejíž základ byl položen již před čtvrtstoletím sloučením tehdejší ISŠ dopravní s učilištěm Dopravního podniku v rámci optimalizace sítě škol.“  

Spolupráce firmy se střední odbornou školou je oboustranně výhodná jak pro žáky, tak pro jejich budoucí zaměstnavatele. Absolventi škol pak často nacházejí uplatnění bezprostředně po ukončení studia a firmy si své budoucí zaměstnance vychovávají a zaučují ještě před jejich nástupem do ostrého provozu.