Společnost Volvo Buses uvedla na trh nové dieselevé motory, navržené tak, aby splňovaly normu Euro 4 - s nižší spotřebou, nízkou úrovní emisí a větší spolehlivostí. Díky technologii SCR může Volvo Buses od začátku dodávat mnoho modelů autobusů s úrovní emisí podle normy Euro 5.

Vývojové práce na motoru jsou do velké míry řízeny požadavky státní správy na stále nižší úroveň emisí. Stejně důležitým faktorem jsou i požadavky zákazníků na motory s lepším výkonem, vyšší spolehlivostí, nižší spotřebou a delšími servisními intervaly.

Společnost si ověřila, že je možno splnit požadavky zákazníků i správy před uvedením svého nového motoru. Nabídka nového motoru zahrnuje úplně nový sedmilitrový a novou verzi devíti a dvanáctilitrového motoru. Největším přínosem faktorem nové generace dieselového motoru je vysoce účinné výsledné spalování, nižší spotřeba a mohem méně emisních částic.

K omezení úrovně emisí NOx definované normami Euro 4 a Euro 5 je motor opatřen systémem čištění výfukových plynů SCR (selective catalytic reduction). Ten přeměňuje nebezpečné NOx na neškodící dusík a vodu.

Jednoduchá a spolehlivá technologie

Velmi mnoho zákazníků se zajímá o vybavení nových autobusů motory vyhovujícími normě Euro 5. Je to i díky tomu, že státní správa v mnoha evropských zemí zvýhodňuje operátory - dopravce, kteří předcházejí legislativu s respektováním úrovně emisí. Další výhodou SCR je relativní jednoduchost úpravy z normy Euro 4 na Euro 5.

Dobré zkušenosti se SCR

Volvo Buses ze zkušenosti ví, že technologie SCR je odolná a dobře pracuje. Společnost má okolo 30 provozně osvědčených autobusů u švédských zákazníků. Ačkoli bylo SCR aplikováno na motory Euro 3, úroveň emisí odpovídala Euro 5.

Při technologii SCR musí být s výfukovými plyny smíchána močovina (AdBlue) před dosažením katalyzátoru. AdBlue je uchovávána v oddělené nádrži. Spotřeba AdBlue pro Euro 4 je 3-4 % a pro Euro 5 5 % spotřeby paliva.

Nádrže AdBlue v autobusech mají kapacitu 40-60litrů. S jednou 40 litrovou náplní ADBLue a spotřebou nafty 30-40 l/100 km je třeba doplnit AdBlue po 2 500 - 3000 kilometrech.
Zdroj: Tisková zpráva Volvo Bus Corporation pro UITP kongres v Římě. Překlad a redakční krácení BUSportál.
Původní zpráva v angličtině: Pressinfo_UITP_Engines.doc

Na BUSportále si aktuálně přečtěte:

Nový plynový motor Volvo Buses - lepší výkon a nižší úroveň emisí.

Z návštěvy Volvo Polska Wroclaw.